Αρχείο PRI165.01 - Στεφάνου, Διονύσιος (αρχείο) (Κ51)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI165.01

Τίτλος

Στεφάνου, Διονύσιος (αρχείο) (Κ51)

Ημερομηνία(ες)

  • χ.χ. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

145 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1835-1916)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Έλληνας νομικός, δικαστικός, πολιτικός, βουλευτής και υπουργός από τη Ζάκυνθο

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: οικογένεια Στεφάνου
Ημερομηνία δωρεάς: άγνωστη
ΑΒΕ: 369

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο Διονύσιου Στεφάνου:

  1. Φάκελος με βιογραφικά στοιχεία του Δ. Στεφάνου (φωτογραφίες, χειρόγραφα και αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών),
  2. Φάκελος με αγορεύσεις στη Βουλή του Δ. Στεφάνου (βιβλίο και εφημερίδες),
  3. Φάκελος που περιέχει επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Δ. Στεφάνου, αποκόμματα εφημερίδων και επτά (7) βιβλία.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 790-791 (Στο Β/ΓΑΚ 13 σ. 789 καταγράφεται ως Κ51 και όχι Κ51α)
Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 481-487

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες