Αρχείο 10/16Θ - Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχινά

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET 10/16Θ

Τίτλος

Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχινά

Ημερομηνία(ες)

  • 1896-2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο Στέφανος Νούκας (1836-1931) ίδρυσε το 1895 στη Θεσσαλονίκη το Ελληνογαλλικό Εμπορικό Λύκειο. Με χορηγία του Γρηγορίου Μαρασλή, δημάρχου της Οδησσού, το σχολείο απέκτησε το δικό του κτίριο και μετονομάστηκε σε «Μαράσλειο Λύκειο». Παράλληλα ο Στέφανος Νούκας ενδιαφέρθηκε και για την μόρφωση των κοριτσιών. Γι’ αυτό ίδρυσε το 1905 στη Θεσσαλονίκη το «Πρότυπο Παρθεναγωγείο», τη διεύθυνση του οποίου ανέλαβε από το 1911 η Αγλαΐα Σχινά, με το όνομά της να εμφανίζεται ως υπότιτλος στην επωνυμία του σχολείου. Το σχολείο ήταν αρχικά εγκατεστημένο στην οδό Εθνικής Αμύνης. Έως το 1915 το σχολείο περιελάμβανε νηπιαγωγείο, εξατάξια αστική σχολή και τρεις γυμνασιακές τάξεις.
Το 1916 ο Στέφανος Νούκας έκανε συνιδιοκτήτρια την Αγλαΐα Σχινά. Από την ίδια χρονιά, λόγω αλλαγής στη νομοθεσία για το καθεστώς λειτουργίας των σχολών θηλέων, το παρθεναγωγείο περιελάμβανε νηπιαγωγείο, πλήρες εξατάξιο δημοτικό σχολείο μικτό και τριτάξια αστική σχολή θηλέων. Από το 1925-26 ξεκίνησε να λειτουργεί η «Ανωτέρα Σχολή Γυναικείας Εγκυκλοπαιδικής Μορφώσεως» και ειδικό μουσικό τμήμα.
Το 1929 το σχολείο μεταφέρθηκε στην Ανάληψη και ένα χρόνο μετά ο Στέφανος Νούκας το μεταβίβασε στην Αγλαΐα Σχινά. Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 το σχολείο περιελάμβανε νηπιαγωγείο, εξάχρονο δημοτικό σχολείο, εξάχρονο γυμνάσιο θηλέων. Το μουσικό τμήμα συνέχισε τη λειτουργία του, αλλά η «Ανωτέρα Σχολή Γυναικείας Εγκυκλοπαιδικής Μορφώσεως» σταμάτησε τη λειτουργία της μετά το σχολικό έτος 1931-32. Από το 1932 αλλάζει και η επωνυμία του σχολείου σε «Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχινά – Ιδρυτής Στ. Νούκας». Το 1936 ιδρύεται ο «Σύλλογος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Ν. Σχινά», ο οποίος λειτουργούσε άτυπα από το 1932.
Παρά τις διαρθρωτικές μεταβολές που επιχείρησε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, το σχολείο διατήρησε τη δομή που είχε προκύψει από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 έως και το 1964. Παράλληλα όμως, από το σχολικό έτος 1959-60 ξεκίνησε τη λειτουργία της η «Μέση Σχολή Σχεδιαστριών». Με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 το σχολείο περιελάμβανε νηπιαγωγείο, εξάχρονο δημοτικό σχολείο, τριτάξιο γυμνάσιο και λύκειο. Το 1972 σταμάτησε να λειτουργεί το δημοτικό, επειδή το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, και το 1974 σταμάτησε τη λειτουργία του και το γυμνάσιο. Την ίδια χρονιά η Αγλαΐα Σχινά πέθανε και τα εκπαιδευτήριά της έκλεισαν οριστικά.

Πηγές σύνταξης βιογραφικού:
-Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Τα εκπαιδευτήρια θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά 1905-1974, εκδοτικός οίκος Σπανιάς, Θεσσαλονίκη 1997.
-Υλικό του αρχείου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά της Κλειώς Κέντρου, μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά, τον Οκτώβριο του 2016.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει τεκμήρια (δημοσιεύματα εφημερίδων, φωτογραφίες, απολυτήρια, αλληλογραφία) των σχολείων Στέφανου Νούκα, Αγλαΐας Σχινά και του συλλόγου αποφοίτων Αγλαΐας Σχινά. Τα περισσότερα τεκμήρια είναι φωτοαντίγραφα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Πιθανή προσθήκη υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου/υποφακέλου σε ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (επιμ.), Τα εκπαιδευτήρια θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά 1905-1974, εκδοτικός οίκος Σπανιάς, Θεσσαλονίκη 1997

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μάρτιος 2017

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Αλέξης Ντάσιος (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.)
Γιώργος Κουμαρίδης

Πεδίο Πρόσκτησης