Αρχείο ΚΣΑ - Αρχείο Κωνσταντίνου Σκενδέρη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΚΣΑ

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Σκενδέρη

Ημερομηνία(ες)

  • 1911 - 1957 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1864 - 1959)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Συστήθηκε με προσωπική φροντίδια του ίδιου Κωνσταντίνου Σκενδέρη. Το αρχείο μετά το θάνατό του φυλασσόταν από τον υιό του Φωκίωνα Σκένδερη. Την ύπαρξη του αρχείου αυτού πληροφορήθηκε ο Μενέλαος Ζώτος σε προσωπική επικοινωνία με τον Φωκίωνα Σκενδέρη, όπου και του ζήτησε για λογαριασμό του Ιδρύματος το σύνολο του αρχείου. Ο Φωκίων κατόπιν προτροπών και του συνεργάτη του Δημητρίου Μαυρομμάτη, Προέδρου της Βορειοηπειρωτικής Φοιτητικής Νεολαίας Αθηνών, επείσθη και τελικώς το 1976 ή το 1977 παρεχώρησε το αρχείο στο Ι.Β.Ε.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιλαμβάνει έγγραφα απολύτως προσωπικά του, έγγραφα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τμήμα (ή το όλον) του Αρχείου της ενώσεως αποστράτων γνωστής ως "Πανελληνίου Φάλαγγος Αγωνιστών". Επίσης, καλύπτει τις δραστηριότητες του Σκενδέρη από της εκδόσεως της εφημερίδας του "Πελασγός" (1911), μέχρι και το θάνατό του (1959).

Το προσωπικό αρχείο αφορά τα έτη 1914-1949 και το γενικό τα έτη 1911-1957.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες