Αρχείο 0084 - Στάβερης, Ηλίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0084

Τίτλος

Στάβερης, Ηλίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1943-2000 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

21 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1924 - 2010)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Μέλος της ΟΚΝΕ από το 1941, ο Ηλίας Στάβερης (Αη Γιώργης Κεφαλλονιάς 1924 - Αθήνα 2010) οργανώθηκε στη συνέχεια στο ΕΑΜ Νέων ως υπεύθυνος νέων εργατών. Ιδρυτικό µέλος της ΕΠΟΝ, µέλος του Κ.Σ. της, ενεργοποιήθηκε στην Εργατική Αχτίνα της ΕΠΟΝ Αθήνας. Συνελήφθη το 1949 και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κρατήθηκε επί δέκα χρόνια σε διάφορες φυλακές της χώρας και αποφυλακίστηκε το 1958 από τις φυλακές Αίγινας. Μέλος της Δ.Ε. της ΕΔΑ ασχολήθηκε µε τα συνδικαλιστικά και κυρίως µε τον τοµέα οικοδόµων της ΕΔΑ Αθήνας. Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1961. Παράνοµος στην Ελλάδα εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού και εξελέγη µέλος της Κ.Ε. και του Ε.Γ. το 1969. Υπεύθυνος για τις οργανώσεις της Δ. Ευρώπης έφυγε από την Ελλάδα το 1970. Μετά την επιστροφή του τον Σεπτέµβριο του 1974 ορίστηκε υπεύθυνος για την εργατική δουλειά της ΚΟΑ. Γραµµατέας του ΑΕΜ την περίοδο 1979-1985. Πλαισίωσε το Οργανωτικό Γραφείο της Ε.ΑΡ. και µέχρι το 2000 ήταν υπεύθυνος των Γραφείων του Συνασπισµού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου, 1996-2010

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Συλλογή προκηρύξεων, φυλλαδίων και παράνοµων εφηµερίδων του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ Αρκαδίας (1943-1944)
  • Δικτατορία : τεκµήρια του ΚΚΕεσ., του ΠΑΜ και του Αντιδικτατορικού Εργατικού Μετώπου (ΑΕΜ) (1968–1974) – Μπλοκ µε χειρόγραφες σηµειώσεις του Ηλ. Στάβερη από την περίοδο της δικτατορίας για τις οργανώσεις του ΚΚΕεσ. στη Δ. Ευρώπη
  • Υλικά του Εκτελεστικού Γραφείου, της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνδικαλιστικού Γραφείου του ΚΚΕεσ. (1975-1986)
  • Τεκµήρια του συνδικαλιστικού κινήµατος: αρχείο της συνδικαλιστικής παράταξης του ΚΚΕεσ. «Ανανεωτικό Εργατικό Μέτωπο (ΑΕΜ)», σειρές συνδικαλιστικού τύπου, τεκµήρια οµοσπονδιών και εργατικών ενώσεων, δηµοσιεύµατα τύπου (1974-1985)
  • Άρθρα του Ηλ. Στάβερη για το συνδικαλιστικό κίνηµα – Αυτοβιογραφικά κείµενα και επεξεργασίες των βιβλίων του Ηλ. Στάβερη για την ΕΠΟΝ, τη Μακρόνησο, τα Σωµατεία Οικοδόµων της Αθήνας, τη δικτατορία, το συνδικαλιστικό κίνηµα. και το ΚΚΕ εσωτερικού
  • Υλικά του Τµήµατος Γυναικών του ΚΚΕ (1946-1967)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής φακέλου

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης