Δικτατορία, 1967-1974

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικτατορία, 1967-1974

Αντίστοιχοι όροι

Δικτατορία, 1967-1974

Σχετικοί όροι

Δικτατορία, 1967-1974

20 Αρχειακή περιγραφή results for Δικτατορία, 1967-1974

20 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Luciana Castellina

 • GR-ASKI- 1798
 • Αρχείο
 • 1958-2007

Ανταποκρίσεις και αρθογραφία της Λουτσιάνα Καστελίνα στον Ιταλικό τύπο (1958 -1967) (εφημερίδες Rinascita, Paese Sera, L’ Unita) – Ανταπόκριση των εκλογών του 1961

Συλλογή υπογραφών για την απελευθέρωση της Λ. Καστελλίνα από τις ελληνικές Αρχές επί δικτατορίας (28/4/1967)

Αλληλογραφία με πολιτικούς φορείς στην Ελλάδα και συνεντεύξεις της ίδιας (1987-1997)

Πολιτικά κείμενα αριστερών ελληνικών πολιτικών κομμάτων στη διάρκεια της δικτατορίας (1968)

«Συμβούλιο του Στέμματος» πρακτικά συνεδριάσεων (1965)

Κείμενα της «Σοσιαλιστικής Πορείας», του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου (1974 -1987)

Συνεντεύξεις της Λουτσιάνας Καστελίνα στις εφημερίδες Αυγή και Εποχή (1997-2007)

Castellina, Luciana

Αρχείο Βασίλη Βασιλικού

 • GR-ASCSA GR GL VV 099
 • Αρχείο

Το αρχείο του Βασίλη Βασιλικού αρθρώνεται σε ένδεκα (11) ενότητες. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της κάθε ενότητας και των υποενοτήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 100 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 101: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει εισερχόμενη οικογενειακή αλληλογραφία

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 102: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία (Έλληνες επιστολογράφοι) Χωρίζεται σε δύο μέρη: Φυσικά πρόσωπα και Ινστιτούτα/Οργανισμοί

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 103: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει εισερχόμενη αλληλογραφία (Ξένοι επιστολογράφοι) Χωρίζεται σε δύο μέρη: Φυσικά πρόσωπα και Ινστιτούτα/Οργανισμοί

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 104: ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει αντίγραφα και πρωτότυπα εξερχόμενης αλληλογραφίας του Β.Β.

ΕΝΟΤΗΤΑ 200 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 201: ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ- ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει προσωπικά τεκμήρια από τα σχολικά χρόνια του Β.Β., τις πανεπιστημιακές του σπουδές και τη στρατιωτική του θητεία

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 202: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ/ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει προσωπικά τεκμήρια από τη δημοσιογραφική του καριέρα, ταξιδιωτικά τεκμήρια και άλλα προσωπικά

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 203: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ/ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η υποενότητα περιλαμβάνει υλικό σχετικό με την περίοδο της δικτατορίας (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις εκδηλώσεων αντιδικτατορικών ομάδων και κινήσεων στο εξωτερικό και άλλο υλικό) καθώς και ερευνητικό υλικό του Β.Β. για το ίδιο θέμα

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 204: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει τεκμήρια του Νίκου Βασιλικού, πατέρα του Β.Β., της Έλζας Βασιλικού – Βλάχου, αδελφής του Β.Β., της Μιμής Ατσίδη-Βασιλικού και έγγραφα σχετικά με το κτήμα Βασιλικού στη Θάσο. [Βλέπετε επίσης ΕΝΟΤΗΤΑ 800 Υποενότητα 801 για φωτογραφικό υλικό καθώς και Αρχείο Νίκου Βασιλικού GL NV 109]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 205: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΡΤ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΚΛΠ
Η υποενότητα περιλαμβάνει ποικίλο υλικό από τη θητεία του Β.Β. στην Ε.Ρ.Τ., συμβάσεις-συμφωνητικά με εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμβόλαια με εταιρείες παραγωγής, φορείς, πρόσωπα καθώς και εκκαθαριστικά σημειώματα πνευματικών δικαιωμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 206: ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα οικονομικής φύσεως, αποδείξεις, λογαριασμούς, τραπεζικά έγγραφα, εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών

ΕΝΟΤΗΤΑ 300 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 301: ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει τα πρώτα λογοτεχνικά γραπτά του Β.Β., ποιήματα, διηγήματα, κείμενα και μεταφράσεις. [Βλ. επίσης ΕΝΟΤΗΤΑ 200 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 201 και ΕΝΟΤΗΤΑ 300 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 302]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 302: ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα του Β.Β., αντίγραφα, σημειώσεις, κριτικά κείμενα, μεταφράσεις, κείμενα παρουσιάσεων και σχετικό υλικό για τα βιβλία του (μυθιστορήματα, νουβέλες και διηγήματα.) Έχει γίνει προσπάθεια για χρονολογική κατάταξη του υλικού, σύμφωνα με τις ημερομηνίες έκδοσης, όπου αυτό ήταν δυνατό. [ Σημείωση. Για βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές, δημοσιεύματα βλ. και ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 406 Κείμενα άλλων για τον Β.Β., ΕΝΟΤΗΤΑ 900 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901: Αποκόμματα τύπου χρονολογικά, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 902: Αποκόμματα τύπου θεματικά]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 303: ΠΟΙΗΣΗ
Η υποενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα, δακτυλόγραφα καθώς και φωτοαντίγραφα ποιημάτων του Β.Β. (δημοσιευμένων και μη) καθώς και μεταφράσεις ποιημάτων του και σχεδιάσματα.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 304: ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα, δακτυλόγραφα θεατρικών κειμένων του Β.Β. (δημοσιευμένων και μη) καθώς και κείμενα σεναρίων και μεταφράσεις.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 305: ΣΕΝΑΡΙΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα, δακτυλόγραφα σεναρίων. [Βλ. και ΕΝΟΤΗΤΑ 1000, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1001 ΦΑΚ. 1001/1 Αφίσες]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 306: ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Η υποενότητα περιλαμβάνει μεταφράσεις του Β.Β ποιημάτων και πεζών.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 307: ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, ΚΛΠ.)
Η υποενότητα περιλαμβάνει ποικίλα κείμενα λογοτεχνικού περιεχομένου, σελίδες ημερολογίου, σημειωματάρια, αποσπασματικά κείμενα λογοτεχνικού περιεχομένου άτιτλα [ Βλ. επίσης κείμενα ποικίλα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα (με τίτλους) στην Ενότητα 300, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 302]

ΕΝΟΤΗΤΑ 400 ΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΡΘΡΑ - ΚΡΙΤΙΚΕΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Β.Β - ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Β.Β. - ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β.Β. – ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 401: ΚΕΙΜΕΝΑ Β.Β. (ΟΧΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ)
Η υποενότητα περιλαμβάνει ποικίλου περιεχομένου κείμενα του Β.Β. (όχι λογοτεχνικά)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 402: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Β.Β. (ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ , ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)
Η υποενότητα περιλαμβάνει άρθρα του Β.Β. σε εφημερίδες (Τα Νέα και Ελευθεροτυπία) μέσα από μόνιμες στήλες και έκτακτες συνεργασίες καθώς και δημοσιεύματα του σε περιοδικά και εφημερίδες ( Οικονομική Επιθεώρηση, 4 Τροχοί, Θασίων Γη κ.α) καθώς και έκτακτες συνεργασίες του. Τα κείμενα είναι είτε δακτυλόγραφα είτε αποκόμματα εφημερίδων. [Βλ. και ΕΝΟΤΗΤΑ 900 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901 Αποκόμματα χρονολογικά]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 403: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Η υποενότητα περιλαμβάνει συνεντεύξεις του Β.Β. σε διάφορα έντυπα

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 404: ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Β.Β. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (ποικίλης θεματολογίας)
Η υποενότητα περιλαμβάνει υλικό συγκεντρωθέν από τον Β.Β. σχετικά με προσωπικότητες όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Παναγούλης, κ.α.) καθώς και υλικό έρευνας ποικίλης θεματολογίας. Στην υποενότητα αυτή έχουν ενταχθεί και τεκμήρια σχετικά με την Εταιρεία Συγγραφέων.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 405: ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Β.Β. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Η υποενότητα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό σχετικά με συνέδρια, ομιλίες και εκδηλώσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος ο Β.Β. καθώς και αποκόμματα τύπου [Για τα αποκόμματα τύπου βλ. επίσης ΕΝΟΤΗΤΑ 900 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 406: ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Β.Β. ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Η υποενότητα περιλαμβάνει κείμενα άλλων για τον Β.Β. και το έργο του. Όπου υπάρχουν λεπτομέρειες (ημερομηνία, είδος κειμένου (ομιλία, άρθρο, κλπ) δηλώνονται. Δεν ακολουθείται χρονολογική σειρά.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 407: ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ
Η υποενότητα περιλαμβάνει κείμενα (ποιήματα και πεζά) με αφιερώσεις στον Β.Β. και κείμενα που του έχουν αποσταλεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 500 ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 501: ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ – ΔΙΚΗ
Η υποενότητα περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τη δίκη Πόλκ (αντίγραφα καταθέσεων, εκθέσεων, απολογιών και βουλευμάτων) και φωτογραφικό υλικό. Ο Νίκος Βασιλικός ήταν ένας εκ των συνηγόρων του Γ. Στακτόπουλου, ενός εκ των κατηγορουμένων για τη δολοφονία Τζωρτζ Πόλκ.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 502: ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ – ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Η υποενότητα περιλαμβάνει αποκόμματα τύπου για την υπόθεση Πόλκ. [Τα περιεχόμενα της υποενότητας ταξινομήθηκαν και καταλογογραφήθηκαν από τον Άγγελο Μπράχο.]

ΕΝΟΤΗΤΑ 600 ΟΥΝΕΣΚΟ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 601: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η υποενοτητα περιλαμβάνει την αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη του Β.Β. με την ιδιότητα του πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ουνέσκο καθώς και ποικίλο σχετικό υλικό. Ο Β.Β. διετέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στην Ουνέσκο τα έτη 1996 έως 2004.

ΕΝΟΤΗΤΑ 700 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (VHS και υλικό σχετικό με την εκπομπή)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 701: Φωτογραφικό υλικό από την εκπομπή ‘ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ’
Η υποενότητα περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από την εκπομπή του Β.Β. ‘Άξιον εστί.΄

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 702: VHS Η υποενότητα περιλαμβάνει κασέτες VHS με επεισόδια της εκπομπής 'Αξιον εστί.'

ΕΝΟΤΗΤΑ 800 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 801: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΟΜΙΛΙΕΣ)
Η υποενότητα περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό. Οικογενειακές φωτογραφίες της οικογένειας Νίκου και Καίτης Βασιλικού(λευκώματα) υπάρχουν επίσης στην ΕΝΟΤΗΤΑ 200, ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 204.

Series 900 ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ [ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Β.Β - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901: ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει αποκόμματα τύπου ταξινομημένα χρονολογικά (ανά έτος). [Βλ. συνεντεύξεις ΕΝΟΤΗΤΑ 400 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 403 Συνεντεύξεις και αποκόμματα τύπου ΕΝΟΤΗΤΑ 900 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901 Αποκόμματα τύπου Χρονολογικά]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 902: ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΑ [Z /ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ/ ΛΕΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ κ.α)
Η υποενότητα περιλαμβάνει αποκόμματα τύπου ταξινομημένα θεματικά. [Βλ. και αποκόμματα τύπου στην ΕΝΟΤΗΤΑ 900 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 901].

ΕΝΟΤΗΤΑ 1000 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1001: ΑΦΙΣΕΣ
Η υποενότητα περιλαμβάνει αφίσες

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1002: ΣΚΙΤΣΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει σκίτσα

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1003: ΠΟΙΚΙΛΑ
Η υπενότητα περιλαμβάνει ποικίλο έντυπο υλικό

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1004: ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Η υποενότητα περιλαμβάνει υδατογραφίες της Μιμής Βασιλικού. Τα έργα είναι άτιτλα. [Η περιγραφή και η καταλογογράφηση έχει γίνει από την Deborah Ninios]

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1005: 3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η υποενότητα περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα μια δερμάτινη βαλίτσα και έναν δερμάτινο χαρτοφύλακα, κορνίζες με φωτογραφίες κ.α

ΕΝΟΤΗΤΑ 1100 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Β.Β

Περιλαμβάνει αντίτυπα των μεταφρασμένων του βιβλίων και αντίτυπα βιβλίων του στα ελληνικά καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό ποικίλου περιεχομένου.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1101: ΒΙΒΛΙΑ Β.Β ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η καταλογογράφηση έχει γίνει από το βιβλιοθηκονομικό τμήμα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1102: ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Β.Β
Η καταλογογράφηση έχει γίνει από το βιβλιοθηκονομικό τμήμα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1103: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η υποενότητα περιλαμβάνει ποικίλο ενημερωτικό υλικό (έντυπα, φυλλάδια, κ.α)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1104: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β.Β.

Βασιλικός, Βασίλης

Αρχείο Δήμητρας Σιδέρη

 • GR-ASKI- 793
 • Αρχείο
 • 1958 -1986

Προσωπική αλληλογραφία
Τεκμήρια αντιδικτατορικής δράσης Ελλήνων της Ολλανδίας
Ελληνική κοινότητα Ουτρέχτης (Ολλανδία) Αποκόμματα ελληνικού και ολλανδικού ημερήσιου τύπου
Εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία

Σιδέρη, Δήμητρα

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου

 • GR-ASCSA GR GL CIT 119
 • Αρχείο
 • 1920-2000

Κατά την παραλαβή του αποτελείτο από 17 μεγάλες κούτες, 6 μικρότερα κουτιά και 9 φωριαμούς με αρχειακό υλικό. Έως τις αρχές του 2014 μεγάλο τμήμα του αρχείου είχε ταξινομηθεί και καταγραφεί. Ο κατάλογός είναι προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας των Αρχείων στο διαδίκτυο.

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα (λογοτεχνικά και πολιτικά), προσωπικά και επίσημα/υπηρεσιακά έγγραφα, επιστολές (προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία), δημοσιεύματα, αποκόμματα από τον τύπο, υλικό από την πολιτική σταδιοδρομία του ΚΤ και από τις διάφορες ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Το αρχείο αποτελείτo στην πραγματικότητα από τρία υποαρχεία:
Α) το αρχείο Κωνσταντίνου Τσάτσου
Β) το αρχείο Ιωάννας Τσάτσου
Γ) το αρχείο της οικογένειας Σεφεριάδου (Στυλιανός Σεφεριάδης, Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος Σεφεριάδης) [ξεχωριστή αρχειακή περιγραφή]

Τσάτσος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM362.01
 • Αρχείο
 • 1888-2005

Το αρχειακό υλικό μπορεί να διαιρεθεί στις κάτωθι πολιτειακές περιόδους:

 1. περίοδος Βασιλείας (1888-1967): 1.088 φάκελοι κυρίως των δεκαετιών 1950-1960. Το κομμάτι αυτό του αρχείου που αποτελεί συνέχεια του Αρχείου των Βασιλικών Ανακτόρων σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει: φακέλους της Γενικής Επιμελητείας Βασιλικής Χορηγίας (οικονομικά, διαχείριση βασιλικής περιουσίας-ανακτόρων), εθιμοτυπία, επίσημες επισκέψεις, επιθεωρήσεις, τελετές, εορτές, οργάνωση Βασιλικού Αυλαρχείου - προσωπικό, αλληλογραφία γραφείου βασιλιά, διαδόχου, βασίλισσας, φάκελοι του Στρατιωτικού Οίκου του βασιλιά (επιθεωρήσεις μονάδων, στρατιωτικό προσωπικό ανακτόρων, στρατιωτικοί εγκύκλιοι, στρατιωτικές ασκήσεις), αποκόμματα Τύπου σχετικά με βασιλική οικογένεια κ.ά.
 2. περίοδος Αντιβασιλείας (1968-1972): 557 φάκελοι. Το κομμάτι του αρχείου περιλαμβάνει φακέλους των κάτωθι τμημάτων του Οίκου του Αντιβασιλέως: Γραφείο Επιμελητείας και Διαχειρίσεως (διάφορες δαπάνες, έξοδα, αποδείξεις εξόδων). Νομικό Γραφείο (έγκριση βασιλικών-νομοθετικών διαταγμάτων, απονομή χάριτος). Γραμματεία-Γενικός Γραμματέας (αλληλογραφία αντιβασιλέα, διάφορα υπομνήματα ιδιωτών, ζητήματα προσωπικού). Στρατιωτικό Γραφείο (στρατιωτικά διατάγματα και εγκύκλιοι). Γραφείο Εθιμοτυπίας (παρακολούθηση συνεντεύξεων Αν. Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή, βασιλιά, δελτία κινήσεων και εθιμοτυπικών εκδηλώσεων). Διάφορα άλλα κυρίως λόγοι, προσφωνήσεις πρωθυπουργού και αντιβασιλέα, κ.ά.
 3. μεταβατική πολιτειακή περίοδος: Προεδρία Δημοκρατίας Παπαδόπουλου και Γκιζίκη (1973-1974): 195 φάκελοι
 4. περίοδος Προεδρίας Δημοκρατίας (1975-2005): Φάκελοι του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων, του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων (οι φάκελοι αφορούν κυρίως το προσωπικό της Προεδρίας, ζητήματα δαπανών-έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αλληλογραφία του Προέδρου με ιδιώτες, εκδηλώσεις-εθιμοτυπία)

Προεδρία της Δημοκρατίας (1973-1974)

Αρχείο Τμήματος 1ου Μέτρων Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

 • GRGSA-CA- ADM184.02
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Ο φάκελος αποτελείται από ονομαστικούς ειδικούς υποφακέλους των κρατουμένων Στυλιανού Παττακού, Δημητρίου Ιωαννίδη, Μιχαήλ Ρουφογάλη, Ιωάννου Λαδά, Κων/νου Παπαδόπουλου, Οδυσσέα Αγγελή, Νικολάου Μακαρέζου, Νικολάου Ντερτιλή, Γρηγορίου Σπαντιδάκη, Γεωργίου Ζωϊτάκη, Γεωργίου Παπαδόπουλου, Θεοδ. Θεοφιλογιαννάκου και Χρήστου Παπαδόπουλου, το περιεχόμενο των οποίων κυρίως αφορά σε έγγραφα σχετικά με τις μεταγωγές των κρατουμένων αυτών από τις φυλακές σε διάφορα νοσοκομεία. Υπάρχουν όμως και έγγραφα που διαπραγματεύονται και άλλα θέματα όπως παράπονα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης κ.ά.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης, Τμήμα 1ο Μέτρων Αστυνόμευσης

Αρχείο Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

 • GRGSA-CA- ADM330.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1984

Το αρχείο αποτελείται από : α) "Αρχείον Παττακού". Υποθέσεις που χειριζόταν ο Στ. Παττακός, β) γενικό αρχείο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για μια ποικιλία θεμάτων, δεδομένου ότι το Υπουργείο Προεδρίας χειριζόταν όλες τις υποθέσεις του Πρωθυπουργού.

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης

Αρχείο Φώτη Αποστολόπουλου

 • GR-ASKI- 0646
 • Αρχείο
 • 1966 - 1975

Τεκμήρια από την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα και το ερευνητικό του έργο στο Παρίσι (χφ. σημειώσεις, προγράμματα, παραδόσεις μαθημάτων)

Έγγραφα του C.N.R.S (Centre National de la Recherche Scientifique

Δοκίμια και σχέδια βιβλίων

Έγγραφα σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του (ΚΚΕ, ΚΚΕεσ., ΕΔΑ Δυτικής Ευρώπης) και την αντιδικτατορική δράση στο εξωτερικό (έγγραφα φοιτητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών)

Τεκμήρια της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δ. Ευρώπης

Αποστολόπουλος, Φώτης

Βιδάλης, Ορέστης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/12
 • Αρχείο
 • 1959-2001 (κυρίως 1968-1975)

Το αρχείο προσφέρει πλούσιο υλικό για την αντιδικτατορική δραστηριότητα του Βιδάλη στις Η.Π.Α. Εκτός από την αλληλογραφία του με διάφορες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβάνονται συνεδριάσεις του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικές με τη δικτατορία, φωτογραφίες από πορείες κατά της δικτατορίας, πολλά περιοδικά, εφημερίδες και άλλα έντυπα (ξένα και ελληνικά) που έβγαιναν στις Η.Π.Α και την Ευρώπη και σχετίζονταν με την αντιδικτατορική δράση.

Βιδάλης, Ορέστης

Γεννηματάς, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 31/02
 • Αρχείο
 • 1928-1980 (κυρίως 1965-1980)

Το αρχείο του αντιστράτηγου Ιωάννη Γεννηματά (1910 - ; ), περιέχει αλληλογραφία με το γιο του Γιώργο - Παύλο Μελά την περίοδο που σπούδαζε του τελευταίου στην Αμερική (1967-1969), τη γυναίκα του Στέλλα (1965), πολιτικούς του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (ευχετήριες κάρτες με υπογραφές των Γεωργίου Ράλλη, Ανδρέα Ανδριανόπουλου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Αλέξανδρου Παπαδόγγονα), τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενέδικτο κ.ά. (1928, 1965-1980), φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, κ.ά.. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εννέα σημειωματάρια με αντίγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας του, σκέψεις και απόψεις του καθώς και πληροφορίες για τη δίωξή του από τη δικτατορία.

Γεννηματάς, Ιωάννης

Παπαδόπουλου, Γ. και Αγγελή, Οδ., ορκωμοσία (συλλογή) (Κ130)

 • GRGSA-CA- COL027.168
 • Αρχείο
 • 1973

Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου ως "Προέδρου της Δημοκρατίας" και του Οδυσσέα Αγγελή ως "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας" και σχετικό διαβιβαστικό της Νομαρχίας Αττικής.

Νομαρχία Αττικής

Πετρονώτης, Αργύρης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 34/99
 • Αρχείο
 • 1901-1999

Φύλλα αθηναϊκών (1961-62) και τοπικών (1976-80) εφημερίδων της Πελοποννήσου, αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και άλλες φοιτητικές κινητοποιήσεις στη διάρκεια της δικτατορίας και σειρά φύλλων της εφ. Αυγή για το ίδιο θέμα (1973-75) και ποικίλα αποκόμματα (1957-1971). Αποκόμματα και ποικίλες πληροφορίες για μνημεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και ξένων χωρών. Τμήμα αποκομμάτων και εφημερίδων από το αρχείο του εισαγγελέα Ευστάθιου Ζαφειρόπουλου (1901-1943), μεταξύ των οποίων και φύλλα παράνομου τύπου (1943). Τυπογραφικό δοκίμιο του βιβλίου του Ν. Παπαχατζή, Αχαϊκά-Αρκαδικά με χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου, και άλλα τεκμήρια.

Πετρονώτης, Αργύρης

Πλασκοβίτης, Σπύρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/02
 • Αρχείο
 • 1922-2000

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα των λογοτεχνικών έργων, σχεδιασμάτων λογοτεχνίας, δοκιμίων, ομιλιών και συνεντεύξεων του Σπύρου Πλασκοβίτη, δημοσιεύματα που τον αφορούν, κριτικές για τα έργα του, τεκμήρια που αφορούν τις εκδόσεις, μεταφράσεις, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές έργων του. Προσωπικά, τεκμήρια από την θητεία ως δικαστικού, από τη δίκη και φυλάκισή του στη δικτατορία, από τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο, δημοσιεύματα που ενδιέφεραν τον συγγραφέα, κατάλοιπα του αδελφού του Γιώργου.

Πλασκοβίτης, Σπύρος

Σπανίδης, Αθανάσιος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 488
 • Αρχείο
 • 1926-1991

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά την υπηρεσία του ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και τις μετέπειτα πολιτικές και κοινωνικές του δραστηριότητες. Συγκεκριμένα περιέχει κυρίως υπηρεσιακή αλληλογραφία από τη δράση του στο Ναυτικό, αποκόμματα εφημερίδων και ποικίλα τεκμήρια από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ανακοινώσεις, δακτυλόγραφα και διαγγέλματα από την περίοδο της δικτατορίας, συνεντεύξεις, άρθρα, κ.ά σε σχέση με την ΕΔΗΚ, έγγραφα που αφορούν την εταιρεία "Οι φίλοι του Ναβαρίνου", την Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.) και την Ελληνική Πολιτική Εταιρία, αλληλογραφία με τον εκδοτικό οίκο "Atlantic International Publications", προσωπική αλληλογραφία, διάφορες ιδιόγραφες σημειώσεις, χειρόγραφο του βιβλίου του Πώς αυτοκαταλύθηκε η Δημοκρατία του 1944 καθώς και ποικίλα αποκόμματα εφημερίδων.
Επίσης περιλαμβάνεται ποικίλο υλικό (αποφάσεις υπουργείου Οικονομικών, υποβολή δικαιολογητικών κ.ά) για την απονομή σύνταξης στην Αφροδίτη Φραντζεσκάκη, λόγω του θανάτου του άνδρα της, Γεωργίου, στον πόλεμο του 1940.

Σπανίδης, Αθανάσιος

Σταμπουλόπουλος, Γιώργος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 18/12
 • Αρχείο
 • 1966-2012

Σενάρια, κείμενα, αλληλογραφία, αποκόμματα Τύπου, φωτογραφίες, ψηφιακά τεκμήρια, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.
[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Σταμπουλόπουλος, Γιώργος

Συλλογή Αχιλλέα Χαλβατζάρα (Κ399)

 • GRGSA-CA- COL017.01
 • Συλλογή
 • 1967-1968, 2005-2015

1) Αρχειακό υλικό σχετικά με απόλυση αστυνομικών κατ' εφαρμογή του ΑΝ 34/1967 και αναλυτικότερα, πληροφοριακά δελτία, συγκεντρωτικές καταστάσεις, αιτήσεις επανακρίσεως που αφορούν στην απόλυση αστυνομικών υπαλλήλων από το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, για πολιτικούς λόγους στις αρχές της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι προς απόλυση αστυνομικοί υπάλληλοι ήταν υποστηρικτές της Ένωσης Κέντρου.
2) Έξι βιβλία-συγγραφική παραγωγή του δωρητή και της συζύγου του.

Χαλβατζάρας, Αχιλλέας

Συλλογή Νικόλαου Βασιλάτου (Κ352)

 • GRGSA-CA- COL197.01
 • Συλλογή
 • 1974-1975

Η συλλογή περιέχει τεκμήρια που αναφέρονται στην περίοδο της πτώσης της Δικτατορίας του 1967 και τη συμμετοχή του Νίκου Βασιλάτου στην ΕΔΗΝ. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 • Ένα λεύκωμα πολιτικών γελοιογραφιών του Βαγγέλη Παυλίδη: Βαγγέλης Παυλίδης, Επτά χρόνια γρουσουζιά = Vangelis Pavlidis:Political cartoons, Ερμής, Αθήνα 1974 (σελ. 117)
 • Τεκμήρια από τη συμμετοχή του Νίκου Βασιλάτου ως μέλους της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας (Ε.ΔΗ.Ν.) στην «Πανευρωπαίκή Συνδιάσκεψη Νεολαιών για την Κύπρο» (Αθήνα: Απρίλιος του 1975): κάρτα συνέδρου, μία φωτογραφία της αντιπροσωπίας της Ε.ΔΗ.Ν., μία καρτ ποστάλ (δύο αντίτυπα), πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης, κατάλογος αντιπροσωπιών, μήνυμα του Ανδρέα Παπανδρέου στη Συνδιάσκεψη, δύο χειρόγραφα σημειώματα.
  Ένας χάρτης της Κύπρου που απεικονίζει την τουρκική εισβολή και την εθνολογική κατάσταση στο νησί, 1974.

Βασιλάτος, Νικόλαος

Τσάκωνας, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 12/04
 • Αρχείο
 • 1949-1972 (κυρίως 1968-1972)

Το περιεχόμενο του αρχείου περιλαμβάνει, υλικό που αφορά την περίοδο που ήταν υφυπουργός Προεδρίας και Εξωτερικών, δημοσίευση άρθρων του, αποφάσεις που αφορούν υποψηφιότητες καθηγητών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έντυπα μαθημάτων του Τσάκωνα στη Σχολή Ευελπίδων και αντίγραφα από διάφορες πηγές που αφορούν τη συγγραφή του έργου του Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Πολιτικής Κοινωνίας (1204-1990).
Φάκελος 1 Περίοδος δικτατορίας (1968-1972)

 • Σχέδιο του Συντάγματος του 1968 με χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις του Τσάκωνα.
 • Σημειώματα και αλληλογραφία σχετικά με τον πολιτισμό: Αιτήματα Εθνικού Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Πανελλήνια Ένωσις Ελευθέρου Θεάτρου, Οργανισμός Κρατικών Θεάτρων, Εθνική Λυρική Σκηνή, μισθολογικά ΟΛΜΕ (1968-1970).
 • Κείμενα διαλέξεων και συνεντεύξεών του ως υφυπουργού Προεδρίας και Εξωτερικών (1970-1971).
 • Άρθρα και εργασίες του Τσάκωνα (Φαίνεται ότι τα άρθρα δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο κατά την οποία ήταν υφυπουργός. Στον ίδιο φάκελο εντάχθηκαν διάφορα έντυπα και τα βιβλία του Τσάκωνα: Platon und Sozialismus, Innsbruck 1949 και Das problem der Gemeinschaft nach Bierkandt).
 • Επιστολές διαφόρων με ποικίλα αιτήματα (1970-1972)
 • Αλληλογραφία σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας της ομογένειας Ατλαντίς (Νέα Υόρκη) του Σόλωνος Βλαστού (1972).
 • Έντυπα σχετικά με το συνέδριο: 20th Biennial Glergy - Laity Congress (1970).
 • Αλληλογραφία σχετική με τη Δημητσάνα (1970-1972)
 • Διευθύνσεις – τηλέφωνα.
  Φάκελος 2 Πανεπιστημιακά - Εκπαιδευτικά
 • Εργασίες υποψηφίων και κρίσεις σχετικά με τις υποψηφιότητες των εδρών Οικονομικής Γεωγραφίας και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πίνακες υποψηφίων για την έδρα Φιλοσοφίας.
 • Σημειώσεις μαθημάτων κοινωνιολογίας του Τσάκωνα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
 • Φάκελοι διαφόρων επιστημόνων.
  Φάκελος 3 «Φάκελοι πηγών»
 • Φωτοαντίγραφα από βιβλία και εφημερίδες σχετικά με τη συγγραφή του βιβλίου του Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Πολιτικής Κοινωνίας .
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το τμήμα του αρχείου που αφορά το Σύνταγμα του 1968 και την εφημερίδα Ατλαντίς. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι διαλέξεις και συνεντεύξεις του Τσάκωνα της ίδιας περιόδου.

Τσάκωνας, Δημήτριος (1921-2004)

Τσιμπιδάρος, Βάσος και Πότης

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 396 και Α.Ε. 29/99
 • Αρχείο
 • 1928-1948 και 1961-1976

Πότης Τσιμπιδάρος: Χειρόγραφα κείμενα λόγων και επιστολών του Ελευθερίου Βενιζέλου προς βουλευτές, εφημερίδες, επαγγελματικούς φορείς κ.ά. σχετικά με θέματα εξωτερικής, οικονομικής και εσωτερικής πολιτικής. Επίσης τρεις επιστολές του Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Βενιζέλο, τρεις επιστολές του Πλαστήρα προς τον Τσιμπιδάρο και μία του Παύλου Κουντουρώτη (1928-1932).

 • Βάσος Τσιμπιδάρος: Αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού με τις ελληνικές και γερμανικές αρχές κυρίως για θέματα επισιτισμού, και με τον Γεώργιο Β΄ για την αντιβασιλεία (1941-1948, κυρίως 1941-1943), πενήντα εννέα (59) επιστολές και δελτάρια του δημοσιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Νίκου Νικολαΐδη (Πωλ Νορ) προς τον Τσιμπιδάρο από τη Νέα Υόρκη και τη Στοκχόλμη (1961-1976), φωτοαντίγραφα υλικού των Βρετανικών Αρχείων με μαρτυρίες για την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1940-44).

Τσιμπιδάρος, Βάσος

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος και Άγγελος - Καψάσκης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 5/03
 • Αρχείο
 • 1915-1975

Η δωρεά αποτελείται από δύο αρχεία: το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά και το αρχείο του ιατροδικαστή Δημητρίου Καψάσκη.
Το αρχείο των Κωνσταντίνου και Άγγελου Τσουκαλά περιλαμβάνει αριθμημένους φακέλους που αφορούν τις δικηγορικές υποθέσεις τους και την πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά. Η αρίθμηση των φακέλων είναι συνεχόμενη, χωρίς να διαχωρίζονται οι φάκελοι των πολιτικών από τις δικαστικές υποθέσεις.
Δικηγορικές υποθέσεις
Φάκελοι δικηγορικών υποθέσεων: 1915-1917 (φάκ. 417-492, 531-563, 661-730), 1928 (φάκ. 1655-1669), 1932 και 1935 (φάκ. 2092-2109), 1969-1970,1974 (φάκ. 2741-2751). Το υλικό των φακέλων αυτών αποτελείται από αιτήσεις, καταθέσεις και κλήσεις μαρτύρων, υπομνήματα, απολογίες, παραπεμπτικά βουλεύματα κλπ. και αφορά πολιτικά εγκλήματα (εξύβριση βασιλιά), καταχρήσεις, ανθρωποκτονίες, κλοπές, αποζημιώσεις, μισθωτήρια, διαζύγια, αναστολές φυλάκισης, πλαστογραφίες, σεξουαλικά εγκλήματα κλπ. Η πρώτη αναγραφή του ονόματος του Άγγελου Τσουκαλά στους φακέλους του γραφείου εμφανίζεται στο φάκ. 714.
Πολιτική δραστηριότητα του Άγγελου Τσουκαλά
Φάκ. 2736. Υλικό που αφορά την πολιτική δραστηριότητα του Τσουκαλά στα πλαίσια του Κόμματος των Φιλελευθέρων (1946-1952): υπόμνημα Τσουκαλά για το θεσμό της Γερουσίας, διάφορα έντυπα και εισηγήσεις που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος (1951), αλληλογραφία, αντίγραφα λόγων και δηλώσεών του καθώς και εισηγητικές εκθέσεις νομοσχεδίων .
Φάκ. 2754: Υπομνήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και σωματείων την περίοδο που ήταν βουλευτής (1957).
Φάκ. 2792: Υπομνήματα, αλληλογραφία κλπ. την περίοδο της δημαρχίας του που αφορούν κυρίως την «Οργάνωσιν δια τα ορφανά της Ελλάδος», σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων για την κατασκευή εργοστασίου μετατροπής των απορριμμάτων του δήμου Αθηναίων σε οργανικά λιπάσματα (1965), προεκλογικό υλικό σχετικό με την υποψηφιότητά του με την Ε.Ρ.Ε. και λίγα τεκμήρια από την περίοδο της δικτατορίας (1964-1967).
Φάκ. 2793: Υπομνήματα Τσουκαλά και Αλέξανδρου Κουκλέλη για το Σύνταγμα του 1968.
Προσωπική αλληλογραφία
Φάκ. 2752, 2753: Προσωπική αλληλογραφία του Άγγελου Τσουκαλά της περιόδου 1969-1970.
Το αρχείο του Δημητρίου Καψάσκη αποτελείται από αποκόμματα εφημερίδων επικολλημένα σε λευκώματα σχετικά με εγκλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, άρθρα σχετικά με την εγκληματολογία, και δημοσιεύσεις του διορισμού του ως προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν αποκόμματα των ετών 1957 (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος) και 1958 (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Αύγουστος).

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος