Αρχείο GR-LHPAtHP_0003 - Αρχείο Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GR HP_LHP GR-LHPAtHP_0003

Τίτλος

Αρχείο Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων

Ημερομηνία(ες)

 • 1971 - 1973 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

 • Νομοθετικά διατάγματα: 269 φάκελοι, 1.939 τεκμήρια. Εξωτερικό περίβλημα δίφυλλο από μαλακό χαρτόνι συμβατικής χρήσης σε δημόσιες υπηρεσίες, διαστάσεων 32Χ27 εκ. Εσωτερικά τεκμήρια χαρτώα, 28,5Χ21 εκ. Δύο βιβλιοδετημένα τεκμήρια

 • Πρακτικά συνεδριάσεων: 380 φάκελοι. Εξωτερικό περίβλημα δίφυλλο από μαλακό, λεπτό χαρτόνι, συμβατικής χρήσης σε δημόσιες υπηρεσίες, διαστάσεων 37Χ27 εκ. Εσωτερικά τεκμήρια χαρτώα, διαστάσεων 28,5Χ21 εκ.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η Σ.Ε. συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με το νομοθετικό διάταγμα 499/1970 και κατόπιν προσχηματικών εκλογών από 1.249 εκλέκτορες τον Νοέμβριο 1970. Το σώμα αποτελούνταν από εκπροσώπους διαφόρων επαγγελματικών χώρων και στον πρώτο σχηματισμό του είχε 92 μέλη. Δεύτερη συγκρότηση του σώματος έγινε τον Δεκέμβριο του 1971. Λειτούργησε έως τα τέλη του 1973. Πλήρως ελεγχόμενη από τον Γ. Παπαδόπουλο, η Σ.Ε. διακρινόταν σε δύο επιμέρους συμβούλια, το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και το Επαρχιακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Απόστολος Βογιατζής. Η Σ.Ε. είχε γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, με σκοπό να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της Βουλής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο τηρήθηκε από υπηρεσίες που λειτουργούσαν στη Βουλής κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας. Ο κύριος όγκος του υλικού εντοπίστηκε στους αρχικούς δίφυλλους φακέλους, δεμένους με σπάγκο ή/και σε μαύρες πλαστικές σακούλες σε αποθηκευτικό χώρο της Βουλής. Ένα ακόμη τμήμα του υλικού εντοπίστηκε στους αρχικούς φακέλους του, στο κεντρικό αρχειοστάσιο του Μεγάρου της Βουλής. Εξαιτίας της διάσπασης της ενότητας του υλικού και της μεταφοράς του σε διαφορετικούς χώρους, είναι πιθανό να παρουσιάζει κενά.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το υλικό περιήλθε στην αρμοδιότητα του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής το 2017, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής (αρ. 26, παρ. 3, ε΄)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 1. Πρακτικά συνεδριάσεων για γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών διαταγμάτων, για ερωτήσεις και αναφορές πολιτών. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με νομοθετικά διατάγματα (έκθεση υποεπιτροπής, πίνακες με αριθμητικά στοιχεία, έγγραφα οργανισμών, αποκόμματα Τύπου). Πολλαπλά αντίτυπα (για: Πρόεδρο της Σ.Ε., για Γραμματέα κλπ.).
  Δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις και πρωτότυπες υπογραφές.
 2. Γνωμοδοτήσεις της Σ.Ε. σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του δικτατορικού καθεστώτος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει: σχέδιο ν.δ., γνωμοδότηση της Σ.Ε., λοιπά σχετικά έγγραφα (έκθεση υποεπιτροπής, Ημερήσια διάταξη, Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Έγκριση Πρωθυπουργού για την προώθηση του σχεδίου Ν.Δ., εισηγητική/αιτιολογική έκθεση, τροποποιούμενες διατάξεις, γνωμοδοτήσεις δημόσιων υπηρεσιών και φορέων κ.ά.). Δακτυλόγραφα, σφραγίδες και πρωτότυπες υπογραφές, ακριβή αντίγραφα εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, πολλαπλά αντίγραφα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Αρκετά εξωτερικά περιβλήματα απορρίφθηκαν (εκτεταμένες φθορές, κίνδυνος για την υγεία του υλικού). Διατηρήθηκαν ψηφιακά αντίγραφά τους. Τα κυρίως τεκμήρια διατηρήθηκαν χωρίς εκκαθαρίσεις.

Προσθήκες Υλικού

Το αρχεία ταξινομήθηκε σε δύο υποαρχεία:

 1. Υποαρχείο Πρακτικών συζητήσεων. Στο υποαρχείο αυτό, διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση του παραγωγού, δηλαδή ταξινομημένο κατά ημερομηνία/αριθμό συνεδρίασης.
 2. Υποαρχείο Νομοθετικών διαταγμάτων. Στο υποαρχείο αυτό, διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση του παραγωγού, δηλαδή με βάση τον αριθμό του νομοθετικού διατάγματος.

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Πρόσβαση χωρίς περιορισμό στο φυσικό και ψηφιακό αρχείο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης της Βουλής, κατόπιν συνεννόησης με τον φορέα

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

 • Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το έργον αυτής, Προεδρία Απ. Ηλ. Βογιατζή, 5 τ., Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1972-1973
 • Απ. Βογιατζής, Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το έργον αυτής: Αναφοραί πολιτών, ερωτήσεις μελών, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 1973

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Αγγελική Γεωργοπούλου, Αναστασία Κοταρά, Ιουλιανή Θεοδόση

Πεδίο Πρόσκτησης

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες