Διαθήκες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Διαθήκες

Αντίστοιχοι όροι

Διαθήκες

Σχετικοί όροι

Διαθήκες

60 Αρχειακή περιγραφή results for Διαθήκες

60 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα κληρονομιάς Γεωργίου Αβέρωφ (Κ48ιθ)

 • Αρχείο
 • 1899 - 1890

Έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών προς τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια με συνημμένους δύο (2) πινάκες των μεριδίων των κληρονόμων του Γεώργιου Αβέρωφ καθώς και έντυπο της διαθήκης του.

Υπουργείο Οικονομικών

Αντίγραφο διαθήκης Διονύσιου Πύρρου (Κ46στ)

 • GRGSA-CA- COL146.02
 • Αρχείο
 • 1853

Παλαιό αντίγραφο διαθήκης του ιατροφιλόσοφου Διονύσιου Πύρρου που συντάχθηκε από τον συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνσταντίνου Πιττάρη.

Πύρρος, Διονύσιος

Αρχείο Δημογεροντίας Ποταμού

 • MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1861 - 1914

Βιβλία διαθηκών, βιβλία προικοσυμφώνων και βιβλία διαφόρων εγγράφων.

Δημογεροντία Ποταμού

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Θρησκείας και Παιδείας (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA009.00
 • Αρχείο
 • 1821 - 1827

Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία του Μινιστερίου/Υπουργείου/Γραμματείας της Θρησκείας και Παιδείας με διάφορες αρχές της κεντρικής επαναστατικής διοίκησης (Εκτελεστικό, Βουλευτικό, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργεία κλπ.), με τοπικές αρχές (έπαρχοι, αντέπαρχοι, δημογεροντίες, εφορείες κλπ.) με αρχιερείς (Επίσκοπος Σκιάθου και Σκοπέλου Ευγένιος, Επίσκοπος Αιγίνης και Ύδρας Γεράσιμος, Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, Επίσκοπος Φαναρίου και Φαρσάλων Γεράσιμος, Επίσκοπος Ελαίας Παΐσιος, Επίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος, Επίσκοπος Θηβών Παΐσιος, Επίσκοπος Καρπάθου και Κάσου, Επίσκοπος Μοσχονησίων Τοποτηρητής της Επαρχίας Σίφνου και λοιπών νήσων Βαρθολομαίος, Επίσκοπος Λέρου Ιερεμίας, Επίσκοπος Άρτης Πορφύριος, Έξαρχος του Αιγαίου Πελάγους Σωφρόνιος, Επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος, Επίσκοπος Παροναξίας Ιερόθεος, Επίσκοπος Αθηνών Διονύσιος, Επίσκοπος Δαμαλών, Επίσκοπος Άνδρου, Πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος, Αρχιεπίσκοπος Σάμου Κύριλλος, Επίσκοπος Μηλέας Ιωσήφ, Επίσκοπος Σκύρου Γρηγόριος, Επίσκοπος Μενδενίτσης Τοποτηρητής Σαλαμίνος και Δερβενοχωρίων Διονύσιος, Επίσκοπος Καρύστου Νεόφυτος, Επίσκοπος Κομάνων Ευγένιος, Επίσκοπος Μυρίνης Τοποτηρητής της Επαρχίας Παροναξίας Σωφρόνιος, πρώην Επίσκοπος Τριπόλεως Τοποτηρητής της Επαρχίας Ναυπλίου, Επίσκοπος Τριπόλεως Δανιήλ, Επίσκοπος Ταλαντίου Τοποτηρητής της Επαρχίας Αθηνών Νεόφυτος κ.ά.) καθώς και ιερείς, ηγουμένους μονών κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, όπως διαταγές, γνωστοποιήσεις, αποφάσεις, κλήσεις σε απολογία, προσκλήσεις προς αρχιερείς, ιερείς και άλλα πρόσωπα και επιτροπές περί θεωρήσεως διαφορών (οικονομικές, κληρονομικές, οικογενειακές κ.λπ.) και οι αποφάσεις τους, διορισμοί και καθήκοντα ιερέων, ιεροκηρύκων, διδασκάλων, καταγραφή των ιερών σκευών και κειμηλίων μονών, αποστολή ιεροκηρύκων σε διάφορες επαρχίες, καταχρήσεις μοναχών (υπεξαίρεση ιερών σκευών κ.λπ.), διορισμοί ηγουμένων για τη συγκέντρωση χρυσών και αργυρών σκευών από εκκλησίες και μονές, αποδεικτικά με τις ποσότητες ασημιού που παρέδωσαν διάφορες μονές στο Εθνικό Ταμείο κ.ά.

Επίσης, περιλαμβάνει αναφορές προς το Μινιστέριο/Υπουργείο/Γραμματεία της Θρησκείας και Παιδείας και προς τη Διοίκηση, το Εκτελεστικό Σώμα, την Αντικυβερνητική Επιτροπή κλπ. από ιερείς, μοναχούς και άλλα πρόσωπα για θεώρηση διαφόρων υποθέσεων, όπως καταχρήσεις αρχιερέων, ιερέων και μοναχών, υποθέσεις καταχρήσεων εις βάρος ιερέων και μοναχών, οικονομικές, κληρονομικές και κτηματικές διαφορές, κλοπές, ζητήματα προγαμιαίων δωρεών, υποθέσεις διάλυσης αρραβώνα, υποθέσεις παράνομων συνοικεσίων και γάμων, αιτήσεις διαζυγίων, αναφορές χηρών να τούς επιστραφεί η προίκα τους, αναφορές περί χορηγήσεως αφοριστικών κ.λπ. Τέλος στο αρχείο εντοπίζονται διάφορα αποδεικτικά, λογαριασμοί, διαθήκες, πωλητήρια έγγραφα, συμφωνητικό ανταλλαγής (αντίγιον), συμφωνητικά πωλήσεως, αναφορές περί συστάσεως και χρηματοδοτήσεως σχολείων κ.ά.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Θρησκείας και Παιδείας (περίοδου Αγώνα)

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1913 - 2015

Πρακτικά και αποφάσεις ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, πράξεις προέδρου, βουλεύματα, προτάσεις, αγωγές, εφέσεις, εκθέσεις μαρτυριών-εξομολογήσεις, εργατικά, πτωχεύσεις, εκλογικά, φάκελοι δικογραφιών (και ανηλίκων), φάκελοι υιοθεσιών 1933-1991, διαθήκες 1913-1960, φάκελοι σωματείων, ναζιστικές υποθέσεις-κατοχικές αποφάσεις, εταιρικά.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.03
 • Αρχείο
 • 1860, 1876-1877, 1914-1986

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από σχετικά Σωματείων, σχετικά Διαθηκών (1930-1982), σχετικά Πολιτικών Αποφάσεων (1950-1955, 1960-1965), σχετικά Βουλευμάτων (1960,1961,1963-1965), και Διάφορα, ήτοι: Αποφάσεις Πρωτοδικείου (1860), Πρακτικά Συνεδριάσεων (1950), Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καλαμών (1955), Απαλλοτριώσεις Υδραυλικού Ταμείου Παμίσου (1952-1956), Μητρώο υπαλλήλων Πρωτοδικείου (1931-1934), Ευρετήριο Πειθαρχικών Αποφάσεων (1939-1943), Πειθαρχικές Δικογραφίες (1935-1942,1952-1960), Ευρετήριο Αποφάσεων κατ' έφεσιν αγροτικών προέδρου Ν.677 (1937-1942), Αγροτικές Αποφάσεις (1940-1942), Βουλεύματα Δοσιλογικά (1946,1947), Ευρετήριο Εργατικών Αγωγών (1951), Ευρετήριο Δημοσιεύσεως Αποφάσεων Ειδικής Διαδικασίας και Εργατικών (1972-1974), Εκλογικά Κοινοτήτων Ανδριανής, Μεσοπόταμου, Μηλέας, Σταματινού (1959), Υπηρεσιακή Αλληλογραφία και Δικογραφίες ειδικού Αγορανομικού Δικαστηρίου Καλαμάτας (1941-1942), έγγραφα που αφορούν κυρίως αρχαιρεσίες Σωματείων, Καταστατικό Συνδέσμου Επαγγελματικών Σωματείων Καλαμών (1925), Παράρτημα Εκλογικού Καταλόγου ενορίας Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας (1936), Εκλογές Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Καλαμών (1938), δύο δικογραφίες μεταξύ Σωματείων, Πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων εκλογών εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανίας Καρέλια (1983), βιβλίο κλητήρα (1876-1877).

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.02
 • Αρχείο
 • 1853-1963

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ΑΒΕ 305) αποτελούμενο από: ποινικά πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Μονομελούς, πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Τριμελούς, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πολυμελούς, πολιτικές αποφάσεις, προτάσεις, βουλέυματα, πράξεις προέδρου, αποφάσεις αναστολής δίωξης, εισηγητικές εκθέσεις, πρακτικά ορκοδοσιών, εκθέσεις γραμματέως, πράξεις εισηγητών, διαιτητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, διακοπή παραγραφής, αποφάσεις δοσίλογων, αγωγές-αιτήσεις-πρόσφυγες, βιβλία εταιρικών, πίνακας δικηγόρων και κλητήρων, σωματεία, εκλογικά, διαθήκες, βιβλίο ανακριτή, διάφορα πινάκια, αιτήσεις διαζυγίων, πρακτικά ανταρτόπληκτων, διάφορα ευρετήρια κ.ά.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS018.15
 • Αρχείο
 • 1913 - 1995

Πολιτικές αποφάσεις, διαθήκες, παρακαταθήκες, καρτέλες διαθηκών, προτάσεις, πράξεις προέδρου, σωματεία (καταστατικά ιδρύσεως, πρακτικά, κατάλογοι ιδρυτών και μελών, αιτήσεις, βεβαιώσεις, προτάσεις Νομάρχη Λέσβου και Αγροτικής Τράπεζας περί διαλύσεως)

Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνάκα

 • NOT013.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1964

Συμβόλαια 1 - 4438 (διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, πράξεις, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, ανακλήσεις, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, αποδοχή κληρονομιάς, αποδοχές κληρονόμων, υποθήκες, αποδοχή δωρεάς, συμφωνητικά, διαθήκες, ευρετήριο, εκθέσεις επιθεωρήσεως, βιβλίο συμβολάιων, βιβλίο διαθηκών κλπ)

Αντωνάκας, Αντώνης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αντώνη Αντωνιάδη

 • NOT014.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1966

Συμβόλαια 1 - 17889 (αγοραπωλησίες, πράξεις συμβιβασμού, πληρεξούσια, μισθωτήρια, εγγυοδοτήσεις, εξοφλήσεις, προικοσύμφωνα, δηλώσεις, μισθοδοτικά, πωλητήρια, μεταβιβάσεις, ενυπόθηκα δάνεια, λύσεις μισθώσεως, διαθήκες, ευρετήρια, βιβλίο διαθηκών, πράξεις, δάνεια, μισθωτικά, πίνακες συμβάσεων εξαγοράς ακινήτων και εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καταστάσεις υλικών αποθήκης, καταστάσεις ζέυξεως των γεννητριών και διανομής εκ του εργοστασίου, καταστάσεις οργάνων ζεύξεως υποσταθμών, καταστάσεις δικτύων υψηλής και χαμηλής τάσεως κλπ)

Αντωνιάδης, Αντώνης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αρμάνδου Αλιβιζάτου

 • NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1911 - 1916

Συμβόλαια 1 - 1216 (αγροπωλητήρια, διαμαρτυρικά, πληρεξούσια, μισθωτήρια, πωλητήρια, εξοφλητικά, καταθέσεις τίτλων, προικοσύμφωνα, πράξεις, διαθήκες, ευρετήρια, δηλώσεις συμβιβαστικά κλπ)

Αλιβιζάτος, Αρμάνδος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημήτριου Καββαδία

 • NOT008.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1962

Συμβόλαια 1 - 1861 (πληρεξούσια, ενυπόθηκα δάνεια, εξοφλητικά, διαθήκες, πωλητήρια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, εγγυοδοτικά, διαμαρτυρικά, μισθωτήρια, δάνεια, δηλώσεις, μισθωτικά, συμφωνητικά, βιβλίο αληλογραφίας, ευρετήρια κλπ)

Καββαδίας, Δημήτριος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Δημήτριου Πουλάκου

 • NOT006.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1936

Συμβόλαια 1 - 4800 (πληρεξούσια, μισθωτήρια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, αγοραπωλησίες, εξοφλητικά, διαμαρτυρικά, πράξεις, συμφωνητικά, εγγυοδοτικά, δάνεια, ευρετήρια, βιβλίο στατιστικής κλπ)

Πουλάκος, Δημήτριος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ελισάβετ Σαμαρίδου

 • NOT012.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1980

Ευρετήριο συμβολαίων συμβολαιογράφων Ν. Παπαδάκη, Δ. Πουλάκου και Α. Αντωνιάδη, δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες συμβολαιογράφων Μολίνου, Καββαδία και Αλεβιζάτου, πληρεξούσια κληρονόμων, πιστοποιητικά, στοιχεία προικοσυμφώνων, πίνακας ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Περάματος Γέρας, αναλυτικές καταστάσεις προσωπικού Ανωνύμου Ηλεκτρικής Εταιρείας Μυτιλήνης, καταστάσεις υλικοαποθηκών κλπ

Σαμαρίδου, Ελισάβετ

Αρχείο Συμβολαιογράφου Ευστράτιου Μολίνου

 • NOT009.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1933

Συμβόλαια 1 - 14328 (αγοραπωλησίες, πληρεξούσια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, μισθωτήρια, πράξεις, ενυπόθηκα δάνεια, εγγυοδοτικά, συμβιβασμοί, διαθήκες, υποθήκες, ανακλήσεις κληρονομικότητας, μισθοδοτικά, εργολαβικά, καταθέσεις, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, συμβιβασμοι, τροποποιήσεις συμβολαίων, ευρετήρια, βιβλίο γραμματίων και απογραφών, βιβλίο στατιστικών στοιχείων (πλειστηριασμοί, διαθήκες, συστάσεις εταιρειών, διαλύσεις εταιρειών, απλές αγοραπωλησίες ακινήτων κλπ) κλπ)

Μολίνος, Ευστράτιος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Κανάραχου Ανδρόφιλου

 • NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1944

Συμβόλαια 1 - 2660 (μισθωτήρια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, δωρεές, ενυπόθηκα δάνεια, πληρεξούσια, μισθώσεις ανταλλαξιμων, αγοραπωλησίες, πωλητήρια, δηλώσεις, εξοφλήσεις, ενοικιαστήρια, συμβιβασμοί διαφορών, συνυποσχετικά, διαθήκες, βιβλίο διαθηκών, βιβλίο σημειωμάτων τοκοσήμων, βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο απογραφής, βιβλίο γραμματίων, βιβλία στατιστικής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήρια κλπ)

Κανάραχος, Ανδρόφιλος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Νικόλαου Χιωτίνη

 • NOT016.01
 • Αρχείο
 • 1927

Συμβόλαια 1 - 243 (πληρεξούσια, αγοραπωλησίες, προικοσύμφωνα, εξοφλήσεις, πράξεις, πωλητήρια, διαθήκες, ενυπόθηκα δάνεια, ευρετήριο)

Χιωτίνης, Νικόλαος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Παρασκευά Σαλιάρη

 • NOT010.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 1938

Συμβόλαια 1 - 10618 (εξοφλήσεις, πωλητήρια, μισθωτήρια, ενυπόθηκα δάνεια, διαμαρτυρικά, προικοσύμφωνα, εγγυοδοτικά, πράξεις, μισθοδοτικά, πληρεξούσια, ανακλήσεις δωρεάς, διαθήκες, ευρετήρια συμβολαίων, ευρετήρια δημόσιων και μυστικών διαθηκών, πιστοποιητικά θανάτου, συμφωνητικά, αγοραπωλησίες, γραμμάτια συστάσεως παρακαταθήκης κλπ)

Σαλιάρης, Παρασκευάς

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντωνίου Πασπαλάκη

 • GRGSA-CA- NOT023.01
 • Αρχείο
 • 1942-1967

Συμβόλαια με αριθμούς 1/1942 έως 10269/1967, διαθήκες, αλφαβητικά ευρετήρια συμβολαίων και ονομαστικοί φάκελοι με υποθέσεις πλειστηριασμών - κατασχέσεων.

Συμβολαιογράφος Πειραιά Αντώνιος Πασπαλάκης

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίου Γρίσπου

 • GRGSA-CA- NOT002.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1935

Συμβόλαια με αριθμούς 309/1925 - 25888/1935, διαθήκες που φέρουν αύξοντα αριθμό από 56 έως και 25.795 (διάσπαρτοι αριθμοί με μεγάλα κενά) και καλύπτουν χρονολογικά την περίοδο 1925-1935 και δύο ευρετήρια συμβολαίων: "Αριθ. 5122 - Ιούνιος 1 - 1927 Έως Αριθ. 10853 - 31 Μαρτίου 1929" και Απρίλιος 1929 - 13 Οκτωβρίου 1931, Αριθ. 10854 - 19316".

Συμβολαιογράφος Πειραιώς Ευστάθιος Γρίσπος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Σπυρίδωνα Τσαγκαράκη

 • NOT011.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1953

Συμβόλαια 1 - 10051 (πληρεξούσια, δωρεές, πωλητήρια, προικοσύμφωνα, συμφωνητικά, μισθοδοτικά, διαμαρτυρικά, δωρεές, δάνεια, αγοραπωλησίες, εξοφλήσεις, μισθωτικά, ενυπόθηκα δάνεια, πράξεις, δηλώσεις, καταθέσεις, εξοφλήσεις, διανομές κληρονομιάς, αποδοχή κληρονομιάς, συμβιβαστικά, διαθήκες, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, καταστάσεις αδημοσίευτων διαθηκών, ευρετήρια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο απογραφής, βιβλίο παρακαταθηκών, βιβλίο στατιστικών κλπ)

Τσαγκαράκης, Σπυρίδων

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Μυτιλήνης

 • JUS025.02
 • Αρχείο
 • 1910 - 1982

Περιλήψεις υποθηκών, χρεωστικά, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, τίτλοι ιδιοκτησίας, τίτλοι πωλήσεων, αιτήσεις, πρακτικά και αποφάσεις Πρωτοδικείου, Αρείου Πάγου και Εφετείου, αγωγές, δανειστικά, πωλητήρια, εξοφλήσεις κεφαλαίων, τόκων και δανειστικών συμβολαίων, εξοφλητικές αποδείξεις, εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ενυπόθηκα δάνεια, επιδοτήρια, εκχωρήσεις απαιτήσεως, περιλήψεις εγγραφής υποθηκών, συμβιβασμοί, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ακινήτων, αποδεικτικά, εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεις, συναίνεση προς εξάλειψη υποθηκών, αντίγραφα ομολόγων, συμφωνητικά, εγγυητήρια, καταστάσεις κληρονομιάς, πληρεξούσια, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, δηλώσεις, διαθήκες, συμβόλαια, μισθωτικά, συνυποσχετικά, διαμαρτυρικά, πράξεις συμψηφισμού εκπλειστηριασμού, γεωργικά ενεχυρόγραφα, πιστοποιητικά, συμβάσεις παροχής πίστωσης, συμβάσεις τοκοχρεολυτικού δανείου, τίτλοι κυριότητας μουσουλμανικών κτημάτων (παραχωρητήρια), εγγυητικά, περιλήψεις κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, πίνακες προσδιορισμού οφειλόμενου τμήματος κλήρων, τίτλοι κυριότητας (παραχωρητήρια), μικροδιαφορές, παραιτήσεις από ένδικα μέσα, γραμμάτια, εξόφληση υπολοίπου τμήματος, δηλώσεις μεταβολής κυριότητος εις το περιθώριον της σχετικής μερίδας μεταγραφών, ακυρώσεις συμβολαίων αγοραπωλησίας, ανακλήσεις δωρεάς, αποδοχές αγοράς ακινήτου, τροποποιητικές πράξεις, διορθώσεις συμβολαίων, απόδοση προικός, κατασχετήρια, πράξη αναλογισμού και προσκυρώσεως, άρσεις κατασχέσεως, συμβιβασμοί, εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης, επιστροφή προικός, καθορισμός χρεών και δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού.

Υποθηκοφυλακείο Μυτιλήνης

Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου

 • Αρ.Εισ. 415
 • Αρχείο
 • π. 1858-1902

Οικογενειακή αλληλογραφία: επιστολές της Σμαράγδας Μουρούζη προς τα παιδιά της Νικόλαο και Ελένη Μαυροκορδάτου (1864-1866). Επιστολές μελών της οικογένειας Μαυροκορδάτου προς τη Σμαράγδα Μουρούζη, κυρίως των εγγονών της (1882-1883)· εκτεταμένη επιστολογραφία του Νικολάου Μαυροκορδάτου προς τη σύζυγό του Ελένη (1867-1884).
Επιστολές διαφόρων προς τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1858-1867). Επιστολές του Γεωργίου Μαυροκορδάτου προς τον αδελφό του Νικόλαο και προς τη μητέρα του Χαρίκλεια Αλ. Μαυροκορδάτου (1870-1880).
Επιστολές προς Ελένη Μαυροκορδάτου (1889-1893).
Επιστολές του Αλέξανδρου Ν. Μαυροκορδάτου προς τη μητέρα του Ελένη (1880).
Επιστολές του Νικολάου και της Ελένης Μαυροκορδάτου προς την Ελένη Σούτζου (1898-1902).
Προικοσύμφωνο της Σοφίας Ν. Μαυροκορδάτου (1885)· αντίγραφο διαθήκης της Ειρήνης Γ. Μαυροκορδάτου (1877).
Τετράδιο σημειώσεων του Γεωργίου Μαυροκορδάτου (1887-1897).
Διάφορα έγγραφα, επιστολές και αποκόμματα εφημερίδων του Φωκίωνα Ρωκ (1859-1866).

Μαυροκορδάτου, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Πετιμεζά

 • Αρ.Εισ. 357
 • Αρχείο
 • 1824-1980

Δικαιοπρακτικά έγγραφα των ετών 1824-1961: διαθήκη του Χατζή Ανδρέα από τις Σπέτσες (1824)ˑ δωρεά κληρονομικού μεριδίου (1827)ˑ αγοραπωλησία ανεμόμυλου και άλλων ακίνητων στις Σπέτσες από τον Χριστόδουλο Πάμπα (Βάμβα, 1852-1853)ˑ κατάσχεση και πλειστηριασμός ορισμένων από τα παραπάνω ακίνητα (1855)ˑ συμβόλαιο ενοικίασης του ανεμόμυλου (1861).
Έγγραφα του Νικολάου Πετιμεζά - Λαύρα (1900-1951): προικοσύμφωνο της Ελένης Βάμβα για τον γάμο της με τον Νικόλαο Πετιμεζά (1900)ˑ απονομή πολιτικής σύνταξης (1926, 1951)ˑέγγραφο διορισμού του ως διευθυντή των Γραφείων της Γερουσίας (1929)ˑ απόφαση για την αύξηση του μισθού του (1930).
Αποδείξεις επισκευής της οικίας Βάμβα (1912)ˑ αμοιβή καταδότη του ληστή Παναγιώτη Νιάρου (1927) κ.ά.ˑ γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας (1928).

Πετιμεζά, οικογένεια

Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς

 • Αρχείο
 • 17ος αι. - 19ος αι.

Έγγραφα Κοινότητος Σκύρου 17ος-19ος αιώνας

 • Αλληλογραφία με Τουρκικές Αρχές - Αποφάσεις Δημογεροντίας - Προξενικά έγγραφα - Οθωμανικά έγγραφα - Προικοσύμφωνα, συμβόλαια, διαθήκες, δωρητήρια - Δικαστικές Αποφάσεις
 1. Έγγραφα σχετικά με Φιλική Εταιρεία

  • Χειρόγραφη Προκήρυξη Φιλικής Εταιρείας - Χειρόγραφη Προκήρυξη Φιλικής Εταιρείας - Επιστολή Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ προς Ιωάννη Βαρβάκη - Επιστολή Ιωάννη Βαρβάκη σε Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας - Επιστολή Νεοφύτου Βάμβα προς Ιω. Βαρβάκη - Επιστολές Φιλικού Γεωργίου Τζάνου προς Ιωάννη Καποδίστρια
 2. Έγγραφα Επαναστατικής Περιόδου 1821-1829

  • Έντυπη Αποκήρυξη της Επανάστασης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ και τους Συνοδικούς - Επιστολή Αυγουστίνου Καποδίστρια προς Γεώργιο Γριμάλδη περί συνοδείας χρηματαποστολής προς Γεώργιο Σταύρου - Αλληλογραφία Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς Δημογεροντία Σκύρου - Έγγραφο Ιωάννη Κωλέττη προς Δημογεροντία Σκύρου - Έγγραφο Ρήγα Παλαμήδη προς Δημογεροντία Σκύρου
 3. Περίοδος Καποδίστρια

  • Έντυπες Εγκύκλιοι του Ι. Καποδίστρια περί της Ναυτιλίας και περί των Ταχυδρομείων
 4. Περίοδος Όθωνα

  • Διπλώματα που απονεμήθηκαν σε Σκυριανούς για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση - Μέρος Αρχείου Εφημερίδων της Κυβερνήσεως

Φαλτάϊτς, οικογένεια

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 28
 • Αρχείο
 • π. 1685-1891

Τοπογραφικό σχέδιο των βενετικών αρχών για την παραχώρηση γαιών στην Ανδρούσα (1685).
Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας, κυρίως για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας (1748-1764)· καταστάσεις εσόδων (1783-1785)· διαθήκη της Σταυριανής Παγωνίτσας (1797).
Δικαιοπρακτικά έγγραφα του Παναγιώτη Μπενάκη (1744-1824).
Έγγραφα του Λυμπεράκη Μπενάκη: πωλητήριο αμπελιού, έγγραφο διορισμού του ως προξένου της Ρωσίας στην Κέρκυρα (1783)· αντίγραφα επιστολών μεταξύ Ιωάννη Καποδίστρια και Λυμπεράκη Μπενάκη (1764-1816).
Έγγραφα της Πεντζεχρούλας Μπενάκη: αντίγραφο προικοσύμφωνο (1790)· αναφορά των κατοίκων της Καλαμάτας προς τον Βελή Πασά για την άδικη δήμευση της περιουσίας της Πεντζεχρούλας και των παιδιών της (1815)· αντίγραφα επιστολών της Πεντζεχρούλας Μπενάκη προς τον πρόξενο της Ρωσίας Minciaky (1816)· επιστολές μεταξύ των: Πεντζεχρούλας, Κ. Λάσκαρη, Δημογεροντίας Καλαμάτας και Πανάγου Πικουλάκη, σχετικά με τον διακανονισμό κτηματικών διαφορών και χρηματικών αποζημιώσεων (1825-1836).
Επιστολές διαφόρων προς Παναγιώτη Μπενάκη (γιο της Πεντζεχρούλας, 1833).
Έγγραφα του Ιωάννη Μπενάκη: διορισμός του στην πρεσβεία Νεάπολης (1823)· λογαριασμοί εσόδων – εξόδων (1821-1824)· επιστολές των ετών (1823-1825)· κατάλογος αντικειμένων κληρονομιάς που άφησε ο Ιωάννης Μπενάκης· αποδείξεις.
Άδειες της Εκτελεστικής Αστυνομίας για παραμονή του Λυμπεράκη Μπενάκη στα Κύθηρα (1827)·
Έγγραφα αναφερόμενα στη μονή καλογραιών του Αγίου Κωνσταντίνου στην Καλαμάτα (1790-1891).

Μπενάκη, οικογένεια

Διαθήκη Βασιλείου Κ. Νικολόπουλου (Κ225)

 • GRGSA-CA- PRI028.23
 • Αρχείο
 • 1889,1910

Ακριβές αντίγραφο της διαθήκης του Βασίλειου Κ. Νικολόπουλου και αντίγραφο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντικείμενο τη δημοσίευση της παραπάνω διαθήκης.

Ιδιωτική Συλλογή Γ. Μανωλίδη

 • GR NOT001.02
 • Αρχείο
 • 1862-1915

Τέσσερεις (4) κώδικες μητροπολιτικοί με προικοσύμφωνα και προικοτιμήσεις, Διαθήκες, Συμβολαιογραφικές πράξεις, θεωρήσεις λογαριασμών εκκλησιών (χρ. 1812-1915)

Μανωλίδης, Γιώργος

Κώδικες Μητρόπολης Αδριανουπόλεως (Κ213)

 • GRGSA-CA- PRI066.01
 • Αρχείο
 • 1889-1911

Κώδικες της Μητρόπολης Αδριανουπόλεως με συμβολαιογραφικές πράξεις (διαθήκες, προικοσύμφωνα, πράξεις υιοθεσίας, πληρεξούσια, πιστοποιητικά γάμων, βαπτίσεων και θανάτων κ.ά.).

Ιερά Μητρόπολη Αδριανουπόλεως

Συλλογές Ντίνας Συκουτρή Ανδρειωμένου

 • GR COL008.11
 • Αρχείο

Ποικίλα:
Α. Αρχείο Μητρόπολης Σύρου . Φάκελος με 6 υποφακέλους
Β. Αρχείο Μητρόπολης Σύρου . Φάκελος με 7 υποφακέλους
Γ. Ημερολόγια
Δ. Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενιώτη, παιδιάτρου
1 φάκελος με 1 υποφάκελο και στηθοσκόπιο σπασμένο
Ε. Φάκελος με 2 υποφακέλους:

 1. Περίθαλψις του παιδός
 2. Γ. Θραψιάδη , δικηγόρου, κόπιες επιστολών (1921-1923;)
  ΣΤ. Φάκελος με 2 υποφακέλους:
  1. Παραγγελίες τυπογραφείου Φρέρη
  2. Φωτοτυπίες : Διαθήκη Σταματίου Βαφιαδάκη( 1945, 1998;), Νέο Καταστατικό της Φ.Ε.Ε., Ορφανοτροφείο Θηλέων, Αδελφών Μπαμπαγιώτου (καταστατικό , διαθήκη, κανονισμός), αίτηση Ε. Πετρίδη προς το Ισιδώρειο (1984)
   Ζ. «Πίναξ συνοικεσίων Αρχιεπισκοπής Σύρου», 1868- 1881 (δεμένο φωτοαντίγραφο)
   Η. «Πίναξ συνοικεσίων Αρχιεπισκοπής Σύρου, Τήνου και Μυκόνου» 1890-1903
   Θ. «Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Μητροπόλεως Σύρου» Δεκ. 1988- Ιούλ. 1992

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα

Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη

 • Αρ. Εισ. 15
 • Αρχείο
 • 1451, 1653-1927

Προεπαναστατικά έγγραφα των ετών 1451-1820: λιθογραφημένο αντίγραφο του 19ου αι. από χρυσόβουλο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1451).
Νοταριακά έγγραφα από την περιοχή της Κεφαλληνίας (1653, 1671, 1689)· αντίγραφό της προκήρυξης της Μεγάλης Αικατερίνης προς τους Έλληνες με την οποία τους καλεί να εξεγερθούν (1769)· εκκλησιαστικά των ετών 1684-1803· οθωμανικοί τίτλοι ιδιοκτησίας για αγοραπωλησίες κτημάτων, ελαιοδένδρων κ.ά. στις περιοχές Αθηνών, Λιβαδειάς, Τήνου, Μυκόνου, Αίγινας και αλλού (1768-1820)· φορολογικό κατάστιχο της περιοχής Πύργου της Τήνου (1805).
Έγγραφα των ετών 1821-1827: αναφορές και επιστολές αγωνιστών, χρεωστικές ομολογίες, πωλητήρια κ.ά. Έγγραφα φιλελλήνων (1822-1828, 1853). Αναφορές, διαταγές, εγκύκλιοι του Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831).
Οθωνικά (1832-1861): επιστολές προς τον βασιλιά Όθωνα και απαντήσεις του ίδιου (1840-1853)· πιστοποιητικά συμμετοχής στον Αγώνα· χρεωστικές ομολογίες και αποδείξεις πληρωμών· βασιλικά διατάγματα Όθωνα και Αμαλίας.
Επιστολές του Γεωργίου Α’ και της βασίλισσας Όλγας (1878-1879). Διαθήκη της Aspasie von Schottenberg (1927).

Συλλογή Ε. Καλαπάκα

 • COL040
 • Συλλογή
 • 1895

Διαθήκη του Ευαγγέλου Κων/νου Καλαπάκα από το Λιτόχωρο σε φωτοτυπική αναπαραγωγή.

Καλαπάκας, Ευάγγελος του Κωνσταντίνου,

Συλλογή εγγράφων Ηπείρου (Κ2δ)

 • GRGSA-CA- COL027.01
 • Συλλογή
 • 1767-1869

Συλλογή εγγράφων από την Ήπειρο (διαταγές, διαθήκες, ομολογίες, λογαριασμοί και ποικίλα σημειώματα με τόπο αποστολής τα Ιωάννινα).

Συλλογή εγγράφων Μονών Αιτωλίας (Κ2ε)

 • GRGSA-CA- COL027.02
 • Συλλογή
 • 19ος αιώνας

Συλλογή εγγράφων διαφόρων Μονών της Αιτωλίας (πωλητήρια, διαθήκες, ψυχοχάρτια, αφιερωτικά, ομολογίες, επιστολές, οθωμανικά ταπιά (tapu), χοτζέτια (huccet), φετφάδες (fetva), μπουγιουρντί (buyuruldu), τεζκερέδες (tezkere), κ.ά.) που αφορούν, κυρίως, στην κτηματική περιουσία των Μονών.

Συλλογή εγγράφων Χίου (Κ147)

 • GRGSA-CA- COL027.07
 • Συλλογή
 • 1665-1896

Πωλητήρια, ομολογίες, συμφωνητικά, διαθήκες, προικοσύμφωνα και άλλα έγγραφα από τη Χίο.

Συλλογή εγγράφων από τον Βυθό Κοζάνης (Κ114α)

 • GRGSA-CA- COL027.138
 • Συλλογή
 • 1761-1878

Συλλογή εγγράφων από τον Βυθό Κοζάνης:

 1. Υιοθεσία του έτους 1761.
 2. Αναφορά κατοίκων Βυθού Κοζάνης παραπονούμενων προς τον βεζίρη του έτους 1807.
 3. Μπουγιουρντί του βεζίρη Μαχμούτ Χαμίτ της 1ης Ιουνίου 1836.
 4. Διαθήκες.
 5. Πωλητήρια.
 6. Έγγραφα διανομής περιουσίας.

Συλλογή εγγράφων κοινότητος Βελισσού (Βέλες)

 • COL035
 • Συλλογή
 • 1892, 1909

Διαθήκη. Έγγραφο σχετικό με την οικία του αρχιεπισκόπου ελληνικής ορθοδόξου κοινότητας Βελισσού (Τίτο Βέλες, Βέλες)

Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Βελισσού

Συλλογή εγγράφων οικογένειας Καψοκαβάδη (Κ64στ')

 • GRGSA-CA- COL035.01
 • Αρχείο
 • 1600-1913

Συλλογή εγγράφων που αναφέρονται στην οικογένεια Καψοκαβάδη από την Κέρκυρα:

 1. Σαράντα (40) επιδοτήρια δικαστικού κλητήρα, εκθέσεις εκτίμησης, αποδεικτικά επίδοσης, κλήσεις (από 11 Νοεμβρίου 1870 έως 4 Νοεμβρίου 1913)
 2. Εβδομηνταένα (71) συμβόλαια, προικοσύμφωνα, διαθήκες, ληξιαρχικές πράξεις των ετών 1600-1890 της κοινότητας Μπενίτσης Κέρκυρας αναφερόμενα στην οικογένεια Καψοκαβάδη.

Σύμμεικτα (1780, 1799, 1800, 1814, 1828)

 • Αρ.Εισ. 199
 • Αρχείο
 • 1780, 1799, 1800, 1814, 1828

α) Έγγραφο 1
1780, Μαΐου 15
Διανεμητήριο πατρικής περιουσίας (Ιθάκη)
β) Έγγραφο 2
1799, Μαρτίου 12
Επιστολή του Ευγένιου Βούλγαρη (Πετρούπολη) προς τον Χρύσανθο Ιθακήσιο, "τον εν Σμύρνη τριάκοντα έτη σχολαρχήσαντα"
γ) Έγγραφο 3
1800, Αυγούστου 25
Χρεωστική ομολογία (Θιάκι, Βαθύ)
δ) Έγγραφο 4
1800, Αυγούστου 26
Συμφωνητικό διαχείρισης χρημάτων (Αγ. Μαύρα)
ε) 1814, Μαΐου 25
Διαθήκη της Παγώνας, χήρας Ιωάννη Ζαβού (Ιθάκη)
στ) Έγγραφο 6
1828, Μαΐου 28/ Ιουνίου 9
Προικοσύμφωνο (Χώρα Ιθάκης)

Σύμμεικτα (1822, 1829, 1871)

 • Αρ.Εισ. 319
 • Αρχείο

α) Έγγραφο 1
1822, Αυγούστου 24
Αίτηση του Ευστάθιου Γεωργίου (Βοστίτσα) προς την Αστυνομία Βοστίτσας.
Ο Ευστάθιος Γεωργίου ζητεί από την αστυνομία να "εγκαλέση" τον Κωνσταντίνο Σβώλο να καταθέσει χρηματική εγγύηση, ώστε να εμποδιστεί η αναχώρησή του, έως ότου εκδικαστεί η διαφορά τους.
β) Έγγραφο 2
1829, Αυγούστου 23
Εξουσιοδότηση του Ανδρέα Λόντου (Βοστίτσα) προς τον Νικόλαο Σβώλο.
Ο Ανδρέας Λόντος εξουσιοδοτεί το Νικόλαο Σβώλο να πουλήσει τα όπλα του, που βρίσκονται υποθηκευμένα στα χέρια του, αφού συνεννοηθεί πρώτα με τον επίτροπό του, Γεώργιο Καλαμογδάρτη.
γ) Έγγραφο 3
1829, Αυγούστου 23
Επιστολή του Ανδρέα Λόντου (Βοστίτσα) προς τον Γέωργιο Καλαμογδάρτη.
Τον ενημερώνει σχετικά με το θέμα της προηγούμενης επιστολής.
δ) 1871, Μαρτίου 13
Διαθήκη Φραγκίσκου Δομενεγίνη (Ζάκυνθος).

Άγνωστος

Σύμμεικτη συλλογή Μιχαήλ Πιάγκου (Κ49ε)

 • GRGSA-CA- COL027.239
 • Συλλογή
 • 1754-
 1. Αποδείξεις των χρόνων της Επανάστασης και μεταγενέστερες της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, του Θεόφιλου Καΐρη κ.ά.
 2. Χρεωστικά ομόλογα.
 3. Προικοσύμφωνα από την Άνδρο
 4. Διαθήκες από την Άνδρο.

Πιάγκος, Μιχαήλ