Αρχείο - Αρχείο Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσου

Ημερομηνία(ες)

  • 1946 - 1953 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δικαιολογητικά εκτελωνισμού, κατάληψη βρεφοκομείου, διοικητικά, πλοία και πλωτά μέσα, στρατιωτικά θέματα, νομισματική αλλαγή, ιταλικές επανορθώσεις, κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, αγοραπωλησίες, κατάληψη καθολικών ιδρυμάτων, έκθεση πεπραγμένων ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης Δωδεκανήσου, υποβολή δημοψηφίσματος Δήμων νήσου Καρπάθου, κατάργηση πνευματικών δικαστηρίων, ζητήματα ιταλικών εταιρειών στα Δωδεκάνησα, ιταλικές αποζημιώσεις προς Δωδεκανήσιους, ιθαγένεια Δωδεκανήσιων, αποζημιώσεις πληγέντων, πρωτόκολλο Ιταλίας - Τουρκίας (1952) σχετικά με αποστρατικοποίηση Καστελόριζου, κατάσταση ιταλικών περιουσιών στα Δωδεκάνησα, ζητήματα ιδιωτών, περί φάρων Δωδεκανήσου, αναχώρηση Ιταλών, τουρκική λέσχη, απόπειρα ανατίναξης αγάλματος Αγίου Φραγκίσκου, αυθαιρεσίες μαθητών του Βενετόκλειου Γυμνασίου, προσωπικό της διοικήσεως των νήσων Αιγαίου, καταλήψεις νοσοκομείων, εκπαιδευτικά, αρχαιολογικά, ανταποκρίσεις Ιταλών απεσταλμένων, καταγραφή αλλοδαπών, καθολική εκκλησία Δωδεκανήσου, επιλογή ιταλικής ιθαγένειας, λέσχη δημοσίων υπαλλήλων και αξιωματικών, υποθέσεις ξένων υπηκόων, στατιστικά πληθυσμού Δωδεκανήσου, περί σπογγαλιείας, χάραξη θαλασσίων συνόρων Δωδεκανήσου - Τουρκίας, εκκλησιαστικά, ξένοι που υπηρέτησαν στον ιταλικό στρατό, τελετές ενσωμάτωσης, συνεδριάσεις Συμβουλίου πολιτικών υποθέσεων, ιταλικοί νόμοι, εφημερίδα "NOTIZΙARIA", επιτροπή τοπωνυμίων, περί Έξαρχου Δωδεκανήσου, Νυχτερινή Σχολή Τεχνικών Δωδεκανήσου, κατάσταση Ιταλών αναχωρησάντων από Δωδεκάνησο στην Ιταλία, πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρχές κατοχής.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 01/10/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης