Δωδεκάνησα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δωδεκάνησα

Αντίστοιχοι όροι

Δωδεκάνησα

Σχετικοί όροι

Δωδεκάνησα

10 Αρχειακή περιγραφή results for Δωδεκάνησα

10 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ίωνος Δραγούμη

 • GR-ASCSA GR GL ISD 024
 • Αρχείο
 • 1900-1920

Το Αρχείο χαρακτηρίζεται από πλούσια θεματολογία με κύριους άξονες τη διπλωματική, εθνική, βουλευτική και συγγραφική δραστηριότητα του Δραγούμη. Χρονικά καλύπτει τα τέλη του 19ου και τα πρώτα είκοσι έτη του 20ου , μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Το Μακεδονικό Ζήτημα αλλά και το σύνολο των εθνικών διεκδικήσεων της Ελλάδας την περίοδο αυτή φωτίζονται από το πλήθος του αρχειακού υλικού που απόκειται στις ενότητες του Αρχείου. Αφορά επίσης την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων καθώς επίσης και εκείνη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Εμπεριέχει εξάλλου πλήθος προσωπικών στοιχείων που αποτυπώνουν γλαφυρά τη ζωή, τις ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντα του δημιουργού του μέσα από γραπτά του κείμενα, την αλληλογραφία του και το φωτογραφικό υλικό.

Ενότητα Ι (ΙΑ και ΙΒ): Αλληλογραφία
Στην ενότητα ΙΑ έχει ενταχθεί τμήμα της προσωπικής και της επαγγελματικής αλληλογραφίας του Ίωνα δραγούμη, σύμφωνα με την πρώτη κατάταξη του υλικού από τον Φίλιππο Δραγούμη. Η ταξινόμηση, η καταλογογράφηση, και η αναλυτική περιγραφή κάθε μίας από τις επιστολές της ενότητας αυτής πραγματοποιήθηκαν από τον Δρ. Αλέξη Μάλλιαρη. Όλες οι επιστολές έχουν ψηφιοποιηθεί και βρίσκονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΑΣΚΣΑ (Digital Library).

Το δεύτερο μέρος της Ενότητας Αλληλογραφία ΙΒ του Ίωνα Δραγούμη αποτελεί η οικογενειακή αλληλογραφία. Ας σημειωθεί ότι σώζεται το σύνολο σχεδόν της πολυπληθούς αλληλογραφίας του αυτής, εισερχόμενης αλλά και εξερχόμενης, δεδομένου ότι ο Φίλιππος Δραγούμης φρόντισε να συγκεντρώσει και να ενσωματώσει στο αρχείο του αδελφού του και τις πρωτότυπες επιστολές του τελευταίου προς την οικογένειά του. Εξάλλου πλήθος επιστολών επαγγελματικής φύσεως απαντώνται και στις υπόλοιπες ενότητες του Αρχείου. Τα λοιπά μέρη της Αλληλογραφίας καθώς και οι ενότητες που ακολουθούν έχουν ταξινομηθεί και καταλογογραφηθεί απο την αρχειονόμο/ιστορικό Δρ. Ελευθερία Δαλέζιου.

Ενότητα ΙΙ: Ημερολόγια-Σημειωματάρια
Η ενότητα περιλαμβάνει τα τετράδια ημερολογιών του Δραγούμη, σημειωματάρια, λυτά σημειώματα και επιστολές που καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1894-1920.

Ενότητα ΙΙΙ: Κείμενα λογοτεχνικά και πολιτικά
Η ενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια άρθρων και βιβλίων του Δραγούμη, αλληλογραφία του Φίλιππου Δραγούμη σχετικά με την έκδοση βιβλίων και άρθρων μετά το θάνατο του Δραγούμη, συγκεντρωτικούς πίνακες δημοσιευμάτων καθώς και χειρόγραφα, προσχέδια κειμένων και σημειώσεις του Δραγούμη για πολιτικά και μη δημοσιεύματα.

Ενότητα IV: Υπηρεσιακά Υπουργείου Εξωτερικών και παράλληλες δραστηριότητες
Η ενότητα περιλαμβάνει κείμενα, σημειώσεις, έντυπα και αλληλογραφία για τις εξής θεματικές: για τον Μακεδονικό Αγώνα, τη δραστηριότητά του Δραγούμη στα ελληνικά προξενεία στη Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία, στην Κωνσταντινούπολη και τη συμμετοχή του στην Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, τα εθνικά ζητήματα καθώς και την ενασχόλησή του με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, τον Νουμά και την Πολιτική Επιθεώρηση.

Ενότητα V: Κοινοβουλευτική δράση - Εξορία
Η ενότητα περιλαμβάνει σημειώσεις, αλληλογραφία και έντυπο υλικό σχετικό με την κοινοβουλευτική του δράση καθώς επίσης και τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας την περίοδο 1915-1920 (ουδετερότητα της Ελλάδας, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της Ελλάδας.) Στην ενότητα αυτή βρίσκεται υλικό αναφορικά με τα δύο υπομνήματα του Δραγούμη στο Συμβούλιο της Ειρήνης (1918-9 Παρίσι) κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κορσική και τη Σκόπελο καθώς και αποκόμματα τύπου.

Ενότητα VI: Προσωπικά (Προσωπικά έγγραφα –φωτογραφίες- αντικείμενα)
Η ενότητα περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα του Δραγούμη, τετράδια μαθητικών και φοιτητικών χρόνων καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Ενότητα VII: Ποικίλα
Η ενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα του Περικλή Γιαννόπουλου, του Ν. Φαρδύ καθώς και χειρόγραφο του ποιήματος ‘Πατρίδες’ του Κ. Παλαμά με ιδιόχειρο σημείωμα του ποιητή προς τον Ίωνα Δραγούμη.

Ενότητα VIII: Υλικό συγκεντρωθέν από τον Φίλιππο Δραγούμη μετά τη δολοφονία του Ίωνα
Η ενότητα περιλαμβάνει υλικό που συγκεντρώθηκε από τον Φίλιππο Δραγούμη μετά το θάνατο του αδελφού του: συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα, υλικό της δίκης για τη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη, αλληλογραφία για την ανέγερση στήλης στην μνήμη του, αποκόμματα εφημερίδων καθώς και έντυπα από την προσωπική βιβλιοθήκη του Ίωνα Δραγούμη.

Δραγούμης, Ίων

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δωδεκανήσου

 • Αρχείο
 • 1945 - 1956

Υλικό σχετικά με : επιλογή ιθαγένειας πρώην κατοίκων Δωδεκανήσου, ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και διάσκεψη για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, καταθέσεις σε ιταλικές τράπεζες, τη στρατιωτική διοίκηση Δωδεκανήσου, απαιτήσεις Δωδεκανησίων έναντι βρετανικών αρχών, οχήματα, ιδιωτικές υποθέσεις μουσουλμάνων, σχέσεις με μουσουλμάνους, δικαιώματα Ελλήνων υπηκόων, κρατούμενους στην Ιταλία και την Τουρκία, ζητήματα διαβατηρίου στο προξενείο Ρόδου, κληρονομικά, ιταλικές εταιρείες, οικονομικά ζητήματα, διάσκεψη εβραιοαιγυπτιακής ανακωχής, ίδρυση βρετανικού ινστιτούτου, εγκατάσταση ιταλικών προξενικών αρχών της Ρόδου, κατακρατήσεις λέμβων, ορφανοτροφείο Κόβα, εκκλησιαστικά ζητήματα, συντάξεις, παράδοση αρχαιοτήτων, διοικητικά θέματα, κίνηση ιταλικού πληθυσμού, ευαγή ιδρύματα Δωδεκανήσου, Γαλλικό προξενείο Ρόδου, το παλαιστινιακό, Επιτροπή Διαχειρίσεως Ισραηλιτικών περιουσιών Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικά ιταλικής παροικίας, Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολος, ληξιαρχικά, σύλληψη Καστελλλορίζιων από τις τουρκικές αρχές, παράνομη αλιεία, λαθρεμπόριο, ξένες περιουσίες, γεωργικά, έργα ιταλών στα Δωδεκάνησα, κτηματολόγιο, αγγλική κατοχή, τουρκικό προξενείο, ιταλικός τύπος, αγγλικές αποζημιώσεις, επαναπατρισμό ιταλών, δράση της Επιτροπής Προστασίας των ιταλικών συμφερόντων, βιβλιοθήκη DANTE ALIGHIERI, βακουφικά, θέματα δημόσιας ασφάλειας, άφιξη Σ. Βενιζέλου στη Ρόδο, εκτιμήσεις γαιών στη Ρόδο, Τάγμα των Ιπποτών της Μάλτας, κομμουνιστές δημόσιοι υπάλληλοι, Καστελλόριζο, αποζημιώσεις ιδιωτών.

Αρχείο Ναυσικάς Ασβεστά (Κ400)

 • Αρχείο
 • 1951 - 1988

Περιέχει 24 φωτογραφίες (Ενσωμάτωση Δωδεκανήσων, Απονομή διάκρισης, Επίσκεψη Μελίνας Μερκούρη, Παράσταση Άξιον Εστί, Παράσταση Εκκλησιάζουσες, Παράσταση Εκκλησιάζουσες / Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά, Κοινωνικές εκδηλώσεις, κ.ά.)

Ασβεστά, Ναυσικά

Αρχείο Προξενείου Ρόδου

 • Αρχείο
 • 1831 - 1940

Δικαστικά και κληρονομικά ζητήματα ιδιωτών, ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας προξενείου, ναυτιλιακά ζητήματα, εμπορικά ζητήματα, υγειονομικά ζητήματα, συμβολαιογραφικές πράξεις, συμβόλαια Πάτμου, προξενικά ζητήματα, άδειες γάμου, αλληλογραφία Προξενείου Ρόδου με ΥΠΕΞ και Γενική Διοίκηση, πιστοποιητικά, εκπαιδευτικά και αρχαιολογικά ζητήματα, συμφωνίες εμπορίου και ναυτιλίας, Έλληνες πολιτικοί κρατούμενοι, υπόμνημα περί των προνομίων των Σποράδων νήσων (Δωδεκανήσου), στατιστικά στοιχεία, Ιταλική κατοχή, διώξεις, λογοκρισία, Παγκόσμιος πόλεμος, Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, κατεστραμμένες περιουσίες Καστελλορίζιων, μητρώα οικογενειών Δωδεκανησίων επίστρατων που τους δίδεται περίθαλψη, Στρατιωτικό Γραφείο Σμύρνης, πρόσφυγες Μικράς Ασίας, Έλληνες αιχμάλωτοι πολέμου, κατασκοπεία, περιουσίες προσφύγων, ανταλλάξιμοι, αποζημιώσεις, πολιτογραφήσεις, ζητήματα ιθαγένειας, εμπορικά ζητήματα, διαβατήρια, νομισματικά ζητήματα και διαχείριση δημόσιου χρέους, Βενιζελικό κίνημα 1ης Μαρτίου, ιταλικές σχολές στην Ελλάδα, σεισμοπαθείς της Κω, ταξιδιωτικά έγγραφα, Έλληνες υπήκοοι, διατάγματα Βρετανικής Στρατιωτικής Διαχείρισης Δωδεκανήσου.

Προξενείο Ρόδου

Αρχείο Στρατιωτικής Διοίκησης Δωδεκανήσου

 • Αρχείο
 • 1946 - 1953

Δικαιολογητικά εκτελωνισμού, κατάληψη βρεφοκομείου, διοικητικά, πλοία και πλωτά μέσα, στρατιωτικά θέματα, νομισματική αλλαγή, ιταλικές επανορθώσεις, κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, αγοραπωλησίες, κατάληψη καθολικών ιδρυμάτων, έκθεση πεπραγμένων ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης Δωδεκανήσου, υποβολή δημοψηφίσματος Δήμων νήσου Καρπάθου, κατάργηση πνευματικών δικαστηρίων, ζητήματα ιταλικών εταιρειών στα Δωδεκάνησα, ιταλικές αποζημιώσεις προς Δωδεκανήσιους, ιθαγένεια Δωδεκανήσιων, αποζημιώσεις πληγέντων, πρωτόκολλο Ιταλίας - Τουρκίας (1952) σχετικά με αποστρατικοποίηση Καστελόριζου, κατάσταση ιταλικών περιουσιών στα Δωδεκάνησα, ζητήματα ιδιωτών, περί φάρων Δωδεκανήσου, αναχώρηση Ιταλών, τουρκική λέσχη, απόπειρα ανατίναξης αγάλματος Αγίου Φραγκίσκου, αυθαιρεσίες μαθητών του Βενετόκλειου Γυμνασίου, προσωπικό της διοικήσεως των νήσων Αιγαίου, καταλήψεις νοσοκομείων, εκπαιδευτικά, αρχαιολογικά, ανταποκρίσεις Ιταλών απεσταλμένων, καταγραφή αλλοδαπών, καθολική εκκλησία Δωδεκανήσου, επιλογή ιταλικής ιθαγένειας, λέσχη δημοσίων υπαλλήλων και αξιωματικών, υποθέσεις ξένων υπηκόων, στατιστικά πληθυσμού Δωδεκανήσου, περί σπογγαλιείας, χάραξη θαλασσίων συνόρων Δωδεκανήσου - Τουρκίας, εκκλησιαστικά, ξένοι που υπηρέτησαν στον ιταλικό στρατό, τελετές ενσωμάτωσης, συνεδριάσεις Συμβουλίου πολιτικών υποθέσεων, ιταλικοί νόμοι, εφημερίδα "NOTIZΙARIA", επιτροπή τοπωνυμίων, περί Έξαρχου Δωδεκανήσου, Νυχτερινή Σχολή Τεχνικών Δωδεκανήσου, κατάσταση Ιταλών αναχωρησάντων από Δωδεκάνησο στην Ιταλία, πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρχές κατοχής.

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ιταλία

 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Σύμβαση οικονομικής συνεργασίας μεταξυ Ελλάδος και Ιταλίας, εξαγωγή χρυσού από Ιταλούς, ζημιές από πράξεις των ιταλικών στρατευματων στα Δωδεκάνησα, αιτήσεις για αποζημίωση από Δωδεκανήσιους και δικαιούχους από τη λοιπή Ελλάδα, απαιτήσεις από συλλήψεις και βομβαρδισμούς, υποτροφίες στην Ιταλία, Μέγαρο πρεσβείας Ρώμης, αποφάσεις ιταλικών δικαστηρίων για κατασχέσεις πλοίων, εναντίον τραπεζών και επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, απαλλοτριώσεις κτημάτων στα Δωδεκάνησα, αποζημιώσεις πλοίων, αιτήσεις Ελλήνων Ιταλίας που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ιταλικές τράπεζες στη Δωδεκάνησο, ζημιές ξένων υπηκόων στην Ελλάδα, αλληλογραφία με τους δήμους και τις κοινότητες Δωδεκανήσου, τη νομαρχία και τις λοιπές δημόσεις υπηρεσίες, Εκδικαστική Επιτροπή Ρόδου, συντάξεις δωδεκανησίων, αίτηση Επιτροπής Πολεμοπαθών Κυρηναϊκής, μεταλλεία Νισύρου, περιουσίες Ελλήνων αιγυπτιωτών, ιταλικές περιουσίες στην Ελλάδα, αιτήσεις κατοίκων Κέρκυρας, συμβόλαια, έλληνες όμηροι στην Ιταλία, διεκδικούμενες μετοχές από εταιρείες, κληροδοτήματα, εντολές πληρωμών, ιταλικές αποζημιώσεις σε Έλληνες Αιθιοπίας, δικαστικές διαφορές Ελλάδος - Ιταλίας, καταγραφή ζημιών κατά την Κατοχή, καταστάσεις ομήρων στην Αλβανία και αιτήσεις αποζημίωσης, εκσυγχρονισμός του ραδιοτηλεπτικού δικτύου της χώρας μέσω της απορρόφησης μέρους των κονδυλίων των αποζημιώσεων, πυρηνικός αντιδραστήρας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα θέματα απορρόφησης ιταλικών αποζημιώσεων.

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Μεγάλη Βρετανία

 • Αρχείο
 • 1950 - 1982

Αποζημίωση για το επιταχθέν από τις αγγλικές αρχές Π/Κ "ΑΧΙΛΛΕΥΣ", ατομικές αιτήσεις, ζημιές από πράξεις των αγγλικών στρατευμάτων κατοχής Δωδεκανήσου το διάστημα 09/05/1945 έως 31/03/1947, αποδείξεις επιδικασθέντων ποσών στους κατοίκους Καστελλόριζου, συμφωνία Ελλάδος - Αγγλίας για απαιτήσεις από την Αγγλική Διοίκηση Δωδεκανήσου, βρετανικές αποζημιώσεις Δωδεκανησίων.

Συλλογή εγγράφων Δωδεκανήσου (Κ103α)

 • GRGSA-CA- COL027.95
 • Συλλογή
 • 1927-1957

Συλλογή εγγράφων σχετικά με την κατάσταση των Δωδεκανήσων επί Ιταλικής Κατοχής και την προσπάθεια προαγωγής της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου σε αυτοκέφαλο:

 1. Έγγραφο σε φωτοτυπία του Αμασείας Αποστόλου εκ Εόδου προς τον Γαβριήλ Γ. Μίσιο (10 Οκτωβρίου 1957),
 2. Χειρόγραφο του Γαβρ. Γ. Μισίου με τίτλο "Λυπηραί αναμνήσεις. Η Εκκλησία των Δωδεκανησίων υπό την μπόταν του Ιταλικού φασισμού 1927-1943".
 3. Φωτοτυπία εμπιστευτικού εγγράφου στα ιταλικά με ελληνική μετάφραση του Pietro Mancuso περί της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας (Ρόδος, 30 Μαρτίου 1927).
 4. Νεκρολογία του Γαβρ. Γ. Μισίου για τον Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο, μετέπειτα Αμασείας, που πέθανε το 1957.
 5. Χειρόγραφο με τίτλο "GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL' EGEO. Statuto della Chiesa Ortodossa delle Isole dell' Egeo. Protocollo stipulato col Patriarcato Ecumenico",
 6. Χειρόγραφο με τίτλο "Η θέσις των Δωδεκανησίων επί Αγγλικής Κατοχής 09.05.1945-31.03.1947".

Συλλογή εγγράφων Καστελλόριζου (Κ1α, Κ1β, Κ1γ, Κ1δ, Κ1ε, Κ1στ)

 • GRGSA-CA- COL026.01-06
 • Συλλογή
 • 1847-1900
 • " Έγγραφα Καστελλορίζου Νομαρχιακά", αναφερόμενα στην ιστορία της νήσου Μεγίστης (Κ1α).
 • Πρωτόκολλο πράξεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου (Κ1β)
 • Συλλογή οθωμανικών εγγράφων (εκ των οποίων ένα λιθόγραφο): δύο φιρμάνια του 19ου αιώνα σχετικά με την άδεια κατασκευής πλοίων, την ανακαίνιση του βακουφιού του Μπαμπά Τουρμπεσί, ένα δίπλωμα πλοιαρχίας κ.ά. (Κ1γ)
 • Έγγραφα Καστελλόριζου, αποδείξεις πληρωμών φόρου, κ.ά. (Κ1δ)
 • Μαθητολόγιο της Αστικής Σχολής Μεγίστης (Κ1ε)
 • Απανταχούσα επισκοπική περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελόριζο, πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη, 1818), προικοσύμφωνο Μαρίας Μιχαλιά και Κωνσταντή Χατζή-Πέτου στο Καστελόριζο (Κ1στ).