Αρχείο 03/12Θ - «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία - Ιωάννου, Δημήτρης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET 03/12Θ

Τίτλος

«Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία - Ιωάννου, Δημήτρης

Χρονολογία(ες)

  • 1952-2001 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 φάκελος

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1954-)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Δημήτρης Ιωάννου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1954. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά από σπουδές κιθάρας σπούδασε με υποτροφία της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αναγεννησιακό και μπαρόκ λαούτο στην Ακαδημία της Κολωνίας απ’ όπου αποφοίτησε το 1985 με διάκριση. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πολιτιστικό μάνατζμεντ στην Μουσική Ακαδημία του Αμβούργου. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Παλαιάς Μουσικής της «Τέχνης» (1973-1985). Συνεργάστηκε με ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντας εκπομπές για την παλαιά μουσική. Διδάσκει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης του οποίου διετέλεσε και διευθυντής. Υπήρξε για πολλά χρόνια ενεργό μέλος της «Τέχνης» καθώς και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του Δημήτρη Ιωάννου τον Νοέμβριο του 2012.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Περιέχει τεκμήρια από την δράση της «Τέχνης» Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας, ενεργό μέλος της οποίας υπήρξε για πολλά χρόνια ο Δημήτρης Ιωάννου.
Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού

Πιθανές προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι θεματική

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Αναλυτική περιγραφή φακέλου / υποφακέλου σε ηλεκτρονική κι έντυπη μορφή.

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Αρχείο Μωρίς Σαλτιέλ στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης. Αρχείο «Τέχνης» Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας στην κατοχή του ίδιου του σωματείου που λειτουργεί ακόμη.

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Απρίλιος-Μάιος 2013

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Σοφία Μπιμπιλάκη (πρακτική άσκηση φοιτητών τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης) και Γιώργος Κουμαρίδης.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι