Αρχείο A.E. 11/97 - Παυλίδης, Μάνος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 11/97

Τίτλος

Παυλίδης, Μάνος

Ημερομηνία(ες)

  • 1953-1973 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του ιδίου τον Μάρτιο του 1997.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μακέττες εξωφύλλων και διαφημιστικών φυλλαδίων του περιοδικού Δημοσιότης και προβολή, επιστολές του εκδότη του περιοδικού Μάνου Παυλίδη, προς ελληνικές επιχειρήσεις. Συγχαρητήριες επιστολές αναγνωστών του περιοδικού Αεροπορικά Νέα το οποίο επίσης εξέδιδε, αλληλογραφία του με ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς για την προώθηση πωλήσεων και συνδρομών του περιοδικού του Greek Publicity Reporter. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λογοκριμένα δοκίμια των περιοδικών Δημοσιότης και προβολή και Αεροπορικά Νέα (Απρίλιος-Ιούλιος 1967).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Η σειρά των περιοδικών έχει ενταχθεί στην ενότητα περιοδικών του Ε.Λ.Ι.Α.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες