Αρχείο ADM019.01 - Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM019.01

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία(ες)

  • 1974-2002 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Πιερίας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2007-12-04
ΑΒΕ: 48

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974 (Εκλογική Νομοθεσία, οδηγίες, πρακτικά και υλικό για τις εκλογές), Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 20ης Νοεμβρίου 1977, Εκλογές 17ης Οκτωβρίου 1982, Ευρωεκλογές 1984, Τηλεγραφήματα που μεταδόθηκαν στις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές στις 12-10-1986, Πρακτικά Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 1986, 1993, 1994, 1996.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης