Αρχείο αρ.comp. 624 - Σκουζές, Αλέξανδρος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp. 624

Τίτλος

Σκουζές, Αλέξανδρος

Ημερομηνία(ες)

  • 1896-1912 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1853-1937)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Αλέξανδρος Σκουζές (1853-1937), γιος του επιχειρηματία και τραπεζίτη Γεωργίου Σκουζέ υπηρέτησε στη διπλωματική υπηρεσία από το 1872-1878 και ήταν γραμματέας του Θ.Δεληγιάννη στο συνέδριο του Βερολίνου. Διετέλεσε πολλές φορές βουλευτής Αθηνών και υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Δεληγιάννη (1895,1902, 1904) και Θεοτόκη (1905).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (;) 1994.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κρητικό ζήτημα (1896-1912):
Αλληλογραφία με άγγλο και γάλλο πρεσβευτή (Edwin H.Egerton, A.Benzee), πρίγκιπα Γεώργιο κ.ά. περί Κρητικού ζητήματος (1896-1905). Υπόμνημα (δύο αντίτυπα στα γαλλικά) της Εκτελεστικής Επιτροπής (Βενιζέλος, Μυλογιάννης, Σκουλάς) προς τις Προστάτιδες Δυνάμεις (Μάιος 1910), Επίσημος Εφημερίς Κρητικής Πολιτείας και παραρτήματα Εφημερίδος Κυβερνήσεως εν Κρήτη (1906-1912), εφημερίδες και αποκόμματα (1908-1910).
Υπουργείο Εξωτερικών (1905-1908):
-Επιστολές των Μ.Κοϊμτζόγλου, Δ.Καλαποθάκη, Γ.Μπαλτατζή, Λ.Κορομηλά, Α.Καρτάλη, Κλ.Ραγκαβή, Γ.Θεοτόκη και άλλων προς τον υπουργό Εξωτερικών Α.Σκουζέ (1905-1908).
-Αντίγραφα τηλεγραφημάτων υπουργού (1905-1907).
-Σημειώσεις περί Μακεδονικού αγώνα (1906-1908).
3)Ποικίλα:δύο επιστολές ξένων υπηκόων προς βασιλείς, επιστολή Dzico (;) προς Ελένη (1899), μετάφραση άρθρου περί ζητήματος Ευξείνου κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ:Αρχεία Βενιζέλου (Παράρτημα Β’), Ν.Ταζεδάκη.
Άλλoι φορείς: Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες