Συλλογή COL146.01 - Συλλογή εγγράφων Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού (Κ86η)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL146.01

Τίτλος

Συλλογή εγγράφων Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού (Κ86η)

Ημερομηνία(ες)

 • 1813-1857 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

17 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1774/7-1853)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γιατρός, κληρικός και δάσκαλος, ο Διονύσιος Πύρρος ανέπτυξε ευρεία συγγραφική δραστηριότητα με κείμενα ποικίλου περιεχομένου. Παρακολούθησε μαθήματα σε σχολές του ελλαδικού χώρου αλλά και την Ευρώπη και αναγνωρίστηκε με τον τίτλο του ιατροφιλοσόφου, ενώ τιμήθηκε και με το αξίωμα του αρχιμανδρίτη του οικουμενικού θρόνου. Ακόμη, υπήρξε -μεταξύ άλλων- ο ιδρυτής επιστημονικού σχολείου και χαρτοποιείων στον ελλαδικό χώρο συμμετέχοντας παράλληλα ως ιδρυτικό στέλεχος σε επιστημονικές εταιρίες, που λειτούργησαν μετεπαναστατικά.
Αναλυτικό βιογραφικό στην πληροφοριακή βάση "ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ" http://www.lib.uoa.gr/katoptron/loadUserPersonBiography.do?personId=62

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Παπαδήμας, Δημήτριος
Ημερομηνία αγοράς: 24/10/1962
ΑΒΕ: 523

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα του ιατροφιλοσόφου Διονύσιου Πύρρου του Θετταλού:

 1. Τρεις βεβαιώσεις του Πανεπιστημίου της Παβίας (1813).
 2. Ένα διαβατήριο (1818)
 3. Ιερά προσταγή με την οποία παρέχεται άδεια στον Διονύσιο να εξασκεί το ιατρικό επάγγελμα.
 4. Γράμμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου του Ε΄ (1821)
 5. Δίπλωμα του Βασιλικού Ελληνικού Ιατροσυνεδρίου (1835)
 6. Συμβόλαιο του 1849
 7. Απονομή μεταλλίων από Υπουργείο Στρατιωτικών και Εξωτερικών (1836 και 1837).
 8. Δίπλωμα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (1840).
 9. Ευχαριστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1844).
 10. Βεβαίωση του 1857
 11. Οθωμανικό έγγραφο
 12. Γράμμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ανθίμου προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους (1853).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά
 • Οθωμανικά Τουρκικά
 • Ιταλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 844

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες