Αρχείο ADM013.02 - Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Κυκλάδων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ADM013.02

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Κυκλάδων

Ημερομηνία(ες)

  • 1950 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 σάκοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Διεύθυνση Υγείας Πρόνοιας Κυκλάδων
Ημερομηνία εισαγωγής: 2002-03-14
ΑΒΕ: 163

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στον φάκελο στα πρωτόκολλα:
"Καταστατικόν της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως", Εν Ερμουπόλει Σύρου , εκ του τυπογραφείου Ελεύθερου Κόσμου, 1941
"Ορφανοτροφείον Θηλέων Αδελφών Μπαμπαγιώτου"Καταστατικόν-κανονισμός-διαθήκη του αοιδίμου ιδρυτού -βασιλικά διατάγματα κλπ., Ανατύπωσις, εν Ερμουπόλει, τύποις Αθανασίου Σκορδίλη, 1928.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης