Εκπαίδευση, Καλλιτεχνική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση, Καλλιτεχνική

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση, Καλλιτεχνική

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση, Καλλιτεχνική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση, Καλλιτεχνική

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Πρωτόκολλο της "Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών" (Χφ210)

  • GRGSA-CA- MAN046.01
  • Αρχείο
  • 1844-1853

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας της "εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών", με Πρόεδρο τη Βασίλισσα Αμαλία, από το Δεκέμβριο του 1844 έως τον Οκτώβριο του 1853.