Αρχείο αρ.comp. 2, 31, 232 - Αλαμάνου, οικογένεια

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET αρ.comp. 2, 31, 232

Τίτλος

Αλαμάνου, οικογένεια

Χρονολογία(ες)

  • 1799-1953 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

2 φάκελοι RB

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

1) Ο Περικλής Αντωνίου Αλαμάνος ήταν επί πολλά χρόνια δήμαρχος Μεσοχωριτών και βουλευτής Κερκύρας (επαρχίας Μέσης). Πολιτικός φίλος του Θεοτόκη εκλέχθηκε στη Βουλή το 1902. Είχε παντρευτεί την Ελένη Μιζότερα, κόρη του Σπυρίδωνος Νικολάου Μιζότερα με κτηματική περιουσία στην περιοχή Συναράδες, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά τον Αντώνιο που παντρεύτηκε την Ερμηνία Ν. Φερεντίνου το 1907, τον Σπυρίδωνα, που γεννήθηκε το 1869 και ήταν συμβολαιογράφος Κέρκυρας (υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αστυνομία Ιθάκης το 1897 και στο Σταθμό Διαμετακομίσεως Αγρινίου το 1912) και τον Κωνσταντίνο. Ο Περικλής Αλαμάνος πέθανε από συγκοπή καρδιάς στις 9 Ιουλίου 1903, μόλις είχε αποβιβαστεί από το ατμόπλοιο που τον μετέφερε μαζί με άλλους βουλευτές από τον Πειραιά στην Κέρκυρα.
2) Ο Κωνσταντίνος Αλαμάνος, γιος του Πέτρου, ήταν δικηγόρος και βουλευτής Κέρκυρας (1902,1904). Είχε εκλεγεί το 1902 στη θέση του Σ.Χυτήρη και το 1903 στη θέση του αποβιώσαντος πατέρα του. Σύμφωνα με τα τεκμήρια του αρχείου ήταν γραμματέας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας (1898), ιδρυτής του Δραματικού Συλλόγου (1898), μέλος του Ωδικού Συλλόγου, μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας (1902), σύμβουλος διοικήσεως του Φιλαθλητικού Συλλόγου (1904) και δημοτικός σύμβουλος Κέρκυρας (1917). Λάμβανε μέρος σε μουσικές εκδηλώσεις και ήταν φίλος και θερμός υποστηρικτής της Ουρανίας Νικόδημου Ζαβιτσιάνου, το γένος Σδριν.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Στον κατάλογο αρχείων του ΕΛΙΑ και στα παλαιά δελτία εισαγωγής των αρχείων (ως το 1999) καταγράφονταν τρία αρχεία με διαφορετικούς τίτλους και αριθμούς εισαγωγής: αρχείο Αλαμάνου Κωνσταντίνου, βουλευτού Κερκύρας, αρ.comp 2 (αγορά από Α. Ραπίδη), αρχείο Αλαμάνου Σπυρίδωνος, αστυνόμου Ιθάκης, αρ. comp. 31 (αγορά) και αρχείο Μειζοτέρου οικογένειας, αρ.comp. 232 (αγορά). Ύστερα από προσεκτική εξέταση του αρχειακού υλικού και των τριών αρχειακών ενοτήτων διαπιστώσαμε ότι τα τεκμήρια είχαν κοινή προέλευση και αναφέρονταν σε πρόσωπα της ίδιας οικογένειας (Περικλή -πατέρα- και Κωνσταντίνο -γιο- Αλαμάνο, στην οικογένεια της συζύγου και μητέρας Ελένης, το γένος Σπ. Μιζότερα και στον άλλο γιο Σπυρίδωνα Π. Αλαμάνο) και γι΄αυτό θεωρήσαμε σωστότερο να τα ενοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε ως ένα ενιαίο οικογενειακό αρχείο. Δυστυχώς τα στοιχεία για την πρόσκτηση και οι βιογραφικές πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε για τα μέλη της οικογένειας,, ήταν ελάχιστα.

Διαδικασία πρόσκτησης

Αγορά από Α. Ραπίδη.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αλληλογραφία του βουλευτή Κερκύρας Περικλή Α. Αλαμάνου, πιστοποιητικά κατοχής αμπέλων και χωραφιών κατοίκων δήμου Μεσοχωριτών, σχολικά τετράδια της συζύγου του Ελένης, το γένος Μιζότερα, δικαστικά και άλλα έγγραφα κτηματικών υποθέσεων της οικογένειας Μιζότερα (1799-1903). Υπηρεσιακά έγγραφα του Σπυρίδωνα Π. Αλαμάνου κυρίως από την περίοδο που υπηρετούσε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Αστυνομία Ιθάκης (1897) και έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν τις εκλογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του αδελφού του, δικηγόρου και βουλευτή Κερκύρας, Κωνσταντίνου Π. Αλαμάνου (κυρίως 1890-1911).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Κατά πρόσωπα της οικογένειας και θεματικά.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

1) Καταγραφή αριθμού τεκμηρίων από το αρχείο Κωνστ. Π. Αλαμάνου είχε γίνει από τη Δήμηρα Προδρομίδου (δεν ισχύει-αποσύρθηκε). Σύντομη περιγραφή των περιεχομένων του “αρχείου Νικολάου Μειζότερου και οικογένειας" είχε γίνει από τον Α. Τσελίκα.

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη