Εμφανίζει 10820 αποτελέσματα

Καθιερωμένη εγγραφή

2ο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Κομοτηνής

  • Νομικό Πρόσωπο

Το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.) ιδρύθηκε με το νόμο 1566/1985 και καταργήθηκε με το νόμο 2640/1998. Το 1998 δημιουργήθηκε το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) με το νόμο 2640 και καταργήθηκε το 2006 με το νόμο 3475.

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

  • Νομικό Πρόσωπο
  • 1899 -

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στεγάζεται σ’ ένα πολύ όμορφο υπεραιωνόβιο διδακτήριο (οικοδομήθηκε το 1913), που βρίσκεται στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.
Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1899, πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 1900 και μέχρι το 1929 ήταν δημοτικό θηλέων [Δ΄ Παρθεναγωγείο Βόλου].
Το Δ΄ πλήρες Σχολείο Αρρένων από το σχολικό έτος 1929/30 μετονομάσθηκε σε Δ΄ μικτό.

Αποτελέσματα 201 έως 300 από 10820