Υποαρχείο 0005.09.032.268-272 - Νεολαία της ΕΔΑ (Ν. ΕΔΑ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.09.032.268-272

Τίτλος

Νεολαία της ΕΔΑ (Ν. ΕΔΑ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1956-1964 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1956 - 1964)

Διοικητική ιστορία

Η Νεολαία της ΕΔΑ απέκτησε θεσµική υπόσταση και τον ακριβή της τίτλο το καλοκαίρι του 1956 µετά την Α΄ Συνδιάσκεψη του κόµµατος της ΕΔΑ. Ουσιαστικά αποτέλεσε, τη µετεξέλιξη της Οργάνωσης των Νέων ΕΔΑ που λειτούργησε µετά την διάλυση της ΕΔΝΕ, το 1954. Η Νεολαία της ΕΔΑ µαζικοποιήθηκε σταδιακά από το 1958 και το 1963 άγγιξε τα όρια της οργανωτικής της ανάπτυξης. Το 1964 µαζί µε τη «Δηµοκρατική Κίνηση Νέων Γρ. Λαµπράκη» συγχωνεύθηκαν στην Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη. Το αρχείο της κατασχέθηκε µαζί µε το αρχείο ΕΔΑ, από τα γραφεία του κόµµατος και σήµερα, µετά την αποκατάστασή του, φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Πρακτικά συνεδριάσεων και συνόδων του Κεντρικού Συµβουλίου
  • Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις της Νεολαίας ΕΔΑ
  • Διακηρύξεις, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, καταγγελίες και ανακοινώσεις του Κεντρικού Συµβουλίου
  • Τµήµατα και επιτροπές της Ν. ΕΔΑ (Επιτροπή Διαφώτισης, Συµβούλιο Μόρφωσης και Εκπολιτισµού, Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Κοριτσιών, Γραφείο Σπουδάζουσας)
  • Διεθνείς Σχέσεις
  • Τοπικές οργανώσεις της Ν.ΕΔΑ

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΑΣΚΙ: Συλλογή Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο της Ν.ΕΔΑ, έχει εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο Πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).
Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες