Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβειου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ)

Τύπος

  • Επιστημονική εταιρεία

Πεδίο επικοινωνίας

 

Ασημάκης Χαδουμέλλης, Διευθυντής ΤΠΠΛ

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Λεωφόρος Λαυρίου 1

Τοποθεσία

Λαύριο

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

19500

Τηλέφωνο

22920 25316, 22920 27581

Fax

Email

URL

www.ltp.ntua.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ, 1875-1981) με σκοπό τη προώθηση της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ο χώρος αποτελεί μοναδικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς και τεκμήριο της πλούσιας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας στην περιοχή, γενεσιουργό πολλών οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών φαινομένων με ισχυρό αποτύπωμα κατά τους 19ο και 20ο αιώνες.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Υπάγεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διοικητική δομή

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Στις εγκαταστάσεις του ΤΠΠΛ φιλοξενείται το Ιστορικό Βιομηχανικό Αρχείο Λαυρίου, ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα βιομηχανικά αρχεία της χώρας. Το αρχειακό υλικό εντοπίστηκε συγκεντρωμένο αλλά και διάσπαρτο, σε διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ιστορικών εγκαταστάσεων της πρώην ΓΕΜΛ, μετά την εγκατάσταση και κατά την έναρξη των εργασιών του ΕΜΠ στο χώρο. Το 1995 και 1997 πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες σωστικές δράσεις συγκέντρωσης, καθαρισμού, γενικής καταγραφής και αποθήκευσης του υλικού, με σκοπό τη διάσωσή του. Σήμερα το υλικό αυτό, ύστερα από τρεις φάσεις μετακινήσεων, λόγω των αναγκών αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, βρίσκεται αποθηκευμένο σε χαρτοκιβώτια σε κτίριο του ΤΠΠΛ.

Το ογκώδες Ιστορικό Βιομηχανικό Αρχείου Λαυρίου αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 τρέχοντα μέτρα ραφιών και περιλαμβάνει έγγραφα, χάρτες, σχέδια, βιβλία και λίγο φωτογραφικό υλικό.

Απαρτίζεται κυρίως από τεκμήρια του Αρχείου της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (1875-1981), αλλά και συλλογές από:
το αρχείο της Ελληνικής Μεταλλευτικής-Μεταλλουργικής Εταιρείας (1983-1989), αποσπάσματα του Αρχείου της πρώτης Ιταλογαλλικής Μεταλλευτικής Εταιρείας Ilarion Roux et Cie, (1864-1873), το αρχείο της Mediterranean Mines Inc. Μεσογειακά Μεταλλεία (Αμερικανική Εταιρεία, 1950-1962), της Ελληνικής Εταιρείας Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων και άλλων μικρότερων μεταλλευτικών εταιρειών της περιοχής.

Η ταξινόμηση, επιλεκτική συντήρηση και ψηφιοποίηση των συλλογών αυτών είναι σε εκκρεμότητα –ένα ενδεικτικό τμήμα του τεράστιου αυτού έργου επιχειρείται στο άμεσο μέλλον από το ΕΜΠ, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και αποδοτικό για τους ερευνητές.

Τέλος, στη διάθεση του ΤΠΠΛ βρίσκεται η συλλογή "Κατσίκα", η οποία αποτελεί κατ’ ουσία τμήμα του αρχείου της ΓΕΜΛ (τμήμα τοπογραφίας), αλλά αποτελεί μεταγενέστερο απόκτημα (2011) από δωρεά του πρώην εργαζόμενου στο τμήμα, ομώνυμου συλλέκτη. Η συλλογή, που αποτελείται από 367 αντικείμενα, κυρίως χάρτες και σχέδια, έχει οργανωθεί και αποδελτιωθεί με εθελοντική εργασία στελεχών του ΤΠΠΛ και είναι επισκέψιμη, στο ισόγειο της Βίλας Σερπιέρι, κατόπιν συνεννοήσεως και με την εθελοντική συμβολή των υπαλλήλων του ΤΠΠΛ.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Λεωφόρος Λαυρίου 1
Λαύριο, Αττική 19500