Αρχείο A.E. 18/98 - Βεγλερής, Φαίδων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET A.E. 18/98

Τίτλος

Βεγλερής, Φαίδων

Χρονολογία(ες)

  • 1937-1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

26 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1903-1998)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Φαίδων Βεγλερής (Κωνσταντινούπολη 1903 - Αθήνα 1998) υπήρξε καθηγητής της Νομικής. Την περίοδο 1935-1968 δίδαξε Διοικητικό Δίκαιο στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας διετέλεσε εταίρος καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (1967-1974), και ήταν ο πρώτος που δίδαξε (από το 1970) σε γαλλικό πανεπιστήμιο το ειδικό μάθημα των «δικαιωμάτων του ανθρώπου» στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα ανέπτυξε πλούσια δράση ενημέρωσης και πολεμικής για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων (1951-1954) και διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα «δικαιώματα του ανθρώπου» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήταν μέλος διαφόρων σωματείων και ιδρυτικό στέλεχος της «Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικών Επιστημών». Η συγγραφική δραστηριότητά του (βιβλία, άρθρα) είναι μεγάλη.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου το Μάιο του 1998 με την φροντίδα της Ισμήνης Αντωνούλα.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αλληλογραφία, κείμενα άρθρων και διαλέξεων, μελέτες, αποκόμματα εφημερίδων, τεύχη περιοδικών, γνωμοδοτήσεις, σχέδια και στοιχεία νόμων και κανονισμών, σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων που αφορούν την διδασκαλία στα πανεπιστήμια Αθηνών και Στρασβούργου, τη δράση του στο εξωτερικό την περίοδο της δικτατορίας, τη συμμετοχή του σε επιτροπές (Συμβούλιο της Ευρώπης, ανασύνταξη δημοτικής νομολογίας, οργάνωση υπηρεσιών των υπουργείων Συντονισμού και Εσωτερικών, οργάνωση ΔΕΗ), μέρος του αρχείου της ομάδας «Δημοκρατική Ενημέρωση» (1976-1978), γνωμοδοτήσεις για το ίδρυμα Βουδούρη κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική δομή, που είναι θεματική.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

ΕΛΙΑ: Υλικό για την αντιδικτατορική δράση στο εξωτερικό υπάρχει στο αρχείο του Μάριου Πλωρίτη.

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα έντυπα του αρχείου εντάχθηκαν στη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι