Αρχείο COL050.02 - Συλλογή Βασίλη Μποντζώρλου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-AGI COL050.02

Τίτλος

Συλλογή Βασίλη Μποντζώρλου

Χρονολογία(ες)

  • 1948-1983 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 φάκελος.

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας παράδοσης: Μποντζώρλος, Βασίλης
Ημερομηνία εισαγωγής: 26/4/2004
ΑΒΕ 159

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Η συλλογή περιλαμβάνει απολυτήριο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), ατομικό δελτίο, φύλλο πορείας, ταυτότητα και φύλλο της εφημερίδας "Σοβιετικά Νέα".

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών