Αρχείο GR HESG-NHM/1999/5-1 - Αρχείο Γεωργίου Κ. Μουρούζη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/1999/5-1

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Κ. Μουρούζη

Ημερομηνία(ες)

  • 1877-1907 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1863 - 1907)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γιος του Κωνσταντίνου Μουρούζη και της Ελένης Μαυρομιχάλη. Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή των Βρυξελλών και επιστρέφοντας κατατάχθηκε στο Σώμα Ιππικού ως Ανθυπασπιστής. Συμμετείχε στις Κρητικές Επαναστάσεις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Φωτ. Αργυροπούλου (Μάιος 1999)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία και αποκόμματα εφημερίδων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Σύντομη περιγραφή στα Πεπραγμένα της Ι.Ε.Ε.Ε.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

• Μαρινέσκου Φλορίν (2011), Η Τραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη/ Γενεαλογική Μελέτη. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη α.ε.
• Μαρινέσκου Φλορίν- Παπανασταρίου-Τσίγκρηλα Μαρία (1996), Κωνσταντίνος Μουρούζης (1821-1876) ένας απόγονος των Φαναριωτών. Αθήνα: 1996. [Ανάτυπο από τον Τόμο "Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Ετταιρίας Ελλάδος" (Αρ. 10)]

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες