Αρχείο PCENGRAVI.F01.000007 - Caramana più moderna [Σύγχρονη γυναίκα από την Καραμανία] [Modern Woman of Caramania]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000007

Τίτλος

Caramana più moderna [Σύγχρονη γυναίκα από την Καραμανία] [Modern Woman of Caramania]

Ημερομηνία(ες)

  • [1575] (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Ξυλογραφία - Woodcut 15,9 x 10,8

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

ABE 1274

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ξυλογραφία στην οποία απεικονίζεται γυναίκα από την Καραμανία με παραδοσιακή ενδυμασία της εποχής.
Σχεδιαστής: [De Nicolai, Nicola]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Η ξυλογραφία προέρχεται από το βιβλίο: Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo di Cesare Vecellio,1859-60. (Cesare Vecellio, Costumes anciens et modernes. Paris, Firmin Didot Frères Fils & Cie, M.DCCC.LIX).
Σελίδα βιβλίου: "Libro XI. degli habiti dell' Afia".
Ο τίτλος του χαρακτικού, που κατά λέξη σημαίνει: "Πιο σύγχρονη Καραμάνα/γυναίκα προερχόμενη απο την Καραμανία", συνδέεται με το γεγονός ότι η εν λόγω ξυλογραφία έπεται της απεικόνισης παλαιότερης, πιθανώς πιο παραδοσιακής, γυναικείας ενδυμασίας της περιοχής (εξού και το συγκριτικό: più), καθώς το βιβλίο του Vecellio πραγματεύεται γενικότερα την εξέλιξη της ενδυμασίας ανά τον κόσμο.

Βλ. σχετικά και:

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες