Αρχείο PCENGRAVI.F01.000007 - Caramana più moderna [Σύγχρονη γυναίκα από την Καραμανία] [Modern Woman of Caramania]

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-CSA- PCENGRAVI.F01.000007

Τίτλος

Caramana più moderna [Σύγχρονη γυναίκα από την Καραμανία] [Modern Woman of Caramania]

Χρονολογία(ες)

  • [1575] (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Ξυλογραφία - Woodcut 15,9 x 10,8

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

ABE 1274

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ξυλογραφία στην οποία απεικονίζεται γυναίκα από την Καραμανία με παραδοσιακή ενδυμασία της εποχής.
Σχεδιαστής: [De Nicolai, Nicola]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Η ξυλογραφία προέρχεται από το βιβλίο: Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo di Cesare Vecellio,1859-60. (Cesare Vecellio, Costumes anciens et modernes. Paris, Firmin Didot Frères Fils & Cie, M.DCCC.LIX).
Σελίδα βιβλίου: "Libro XI. degli habiti dell' Afia".
Ο τίτλος του χαρακτικού, που κατά λέξη σημαίνει: "Πιο σύγχρονη Καραμάνα/γυναίκα προερχόμενη απο την Καραμανία", συνδέεται με το γεγονός ότι η εν λόγω ξυλογραφία έπεται της απεικόνισης παλαιότερης, πιθανώς πιο παραδοσιακής, γυναικείας ενδυμασίας της περιοχής (εξού και το συγκριτικό: più), καθώς το βιβλίο του Vecellio πραγματεύεται γενικότερα την εξέλιξη της ενδυμασίας ανά τον κόσμο.

Βλ. σχετικά και:

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι