Αρχείο Α.Ε. 20/97 - Κέρκυρα (Συλλογή εγγράφων)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/97

Τίτλος

Κέρκυρα (Συλλογή εγγράφων)

Ημερομηνία(ες)

  • 1818-1902 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος RΒ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση από τη Συλλογή Φλάμπουρα. Αγορά από Δ. Φλάμπουρα.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

-“Διάφοραι παλαιαί επιστολαί επισήμων ανδρών Ιονικής Πολιτείας": Επιστολές του Επάρχου Κερκύρας (1828-1836), επιστολές Χρύσανθου και Μακαρίου, επισκόπων τοποτηρητών Παξών και Κερκύρας (1818-1833), επιστολές V. Dondo προς Nicolo Varthi (1845-1846), επιστολές Μανούσου Ευθυμήδη προς Θεόδωρο Ράλλη (1828-1829), επιστολές διαφόρων προς Πλάτωνα Πετρίδη (1814-1852), επιστολές Emile Legrand και Ειρηναίου Ασωπίου προς Φρειδερίκο Αλβάνα (1899-1902), αλληλογραφία Ανδρέα Μουστοξύδη (1822) και επιστολές διαφόρων άλλων επιστολογράφων (1829-1900).
-Δικαιοπρακτικά και δικαστικά έγγραφα (1778-1858), έγγραφα της Δικαστικής και Εκτελεστικής Αστυνομίας (1818-1857) και ληξιαρχικές πράξεις γάμων, βαπτίσεων κ.λπ. (1826-1888).
-Χειρόγραφα Κ. Θεοτόκη (στα ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά) για την ιστορία της Κέρκυρας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.: αρχεία οικογένειας Βαλαωρίτη, Σπυρίδωνος Θεοτόκη, Νικολάου Θεοτόκη Γρασσέτι.
Άλλoι φορείς: Γ.Α.Κ. Νομού Κερκύρας.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

1) Βρέθηκε στο δώμα. Δεν είχε περαστεί πουθενά ως αναγραφή. Νέος αριθμός εισαγωγής, νέα περιγραφή. Τον Φεβρουάριο του 2000 προστέθηκαν ορισμένα δικαιοπρακτικά έγγραφα και ληξιαρχικές πράξεις, που ήταν σε ντοσιέ με ένδειξη “Αρχείον Κερκύρας" - γράμματα του Μάνου Χαριτάτου - και βρισκόταν μέσα στους φακέλους του αρχείου Πηνιατώρου που επανεγκιβωτίστηκε.
2) Ενδιαφέρουσες σφραγίδες Υπαρχείου Κερκύρας.
3) Τα χειρόγραφα του Κ. Θεοτόκη ήταν μαζί με το υπόλοιπο υλικό, χωρίς όμως να είναι προφανής ο δεσμός τους.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες