Αρχείο PCENGRAVI.F01.000057 - Demetrio Ipsilanti [Δημήτριος Υψηλάντης] [Dimitrios Ypsilantis] Bobolina [Μπουμπουλίνα] [Bouboulina]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000057

Τίτλος

Demetrio Ipsilanti [Δημήτριος Υψηλάντης] [Dimitrios Ypsilantis] Bobolina [Μπουμπουλίνα] [Bouboulina]

Ημερομηνία(ες)

  • 1838 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Λιθογραφία - Lithography 28,5 x 20,1

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

ABE 1324

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χαρακτικό με δύο θέματα: το πρώτο αποτελεί προσωπογραφία του Δημητρίου Υψηλάντη, ενώ το δεύτερο απεικονίζει την Μπουμπουλίνα σε στάση περισυλλογής.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το χαρακτικό έχει αποσπαστεί από το ίδιο βιβλίο από το οποίο προέρχονται και τα χαρακτικά 66 (https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/donne-dell-isola-di-paros-women-of-paros-island) και 314 (https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/miaulis-mahmud-ii-u-2).
Κεφαλίδα: Tom. IV, "Grecia", Tav. 155.
Ως προς το πρώτο θέμα του χαρακτικού πρβλ. χαρακτικό 225 (https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/demetrio-ipsilanti-u-2).
Ως προς το δεύτερο θέμα του χαρακτικού πρβλ. χαρακτικό 233 (https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/bobolina-u-bouboulina-2)

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες