Αρχείο Α.Ε. 2/07 - Γαβριηλίδης, Γαβριήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 2/07

Τίτλος

Γαβριηλίδης, Γαβριήλ

Ημερομηνία(ες)

  • 1947-1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 αρχειακά κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης του Λέοντος ήταν δικηγόρος. Διετέλεσε κατά καιρούς νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.), του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1983) κ.ά. Ο Γαβριηλίδης φαίνεται ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος και ανέλαβε την υπεράσπιση υποθέσεων εβραϊκών περιουσιών που ο Οργανισμός δεν απέδιδε στους δικαιούχους του.
Ο Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.) ιδρύθηκε το 1949 (ΒΔ 29/29.3.49) με σκοπό την περίθαλψη και αποκατάσταση των Ισραηλιτών που θα επέστρεφαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βασική αρμοδιότητα ήταν η διαχείριση των περιουσιών των Εβραίων που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η απόδοσή τους στους κληρονόμους τους. Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την κατάθεση αιτήσεων εκ μέρους των παθόντων, συντέλεσαν ώστε πολλές περιουσίες Ισραηλιτών να μην αποδοθούν στους δικαιούχους. Ο Γαβριηλίδης ανέλαβε την υπεράσπιση πολλών τέτοιων υποθέσεων.
Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης ήταν παντρεμένος με την Ναχμούλη Καρολίνα που εκτοπίστηκε στα στρατόπεδα Άουσβιτσς-Μπιρκενάου και Μπέλσεν.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά από τον γιο του Σάμη Γαβριηλίδη

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα που αφορούν την δραστηριότητά του ως νομικού συμβούλου διαφόρων οργανισμών ισραηλιτών, και της υπεράσπισης ισραηλιτών ενώπιον του Ο.Π.Α.Ι.Ε.:

Φάκελος 1 Οργανισμοί – Κοινότητες

«Εσωτερικός κανονισμός Ο.Π.Α.Ι.Ε.» (1920-1953)

«Εβραϊκό Μουσείο» (1977)

«Κοινοτικά» (1953-1971)

«Ισραηλιτική Κοινότης Ρόδου» (1947-1960, κυρίως 1954-1960)

Δικαστικά έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά με τη διεκδίκηση περιουσιών ισραηλιτών της Ρόδου.

«Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών Αναγνώριση Σωματείου», καταστατικό κ.λπ. (1956-1957).

«Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών αγορά οικοπέδου σχολείου» (1957-1960)

Φάκελος 2 Γνωματεύσεις Μπίλλη

Γνωματεύσεις του Γαβριηλίδη για λογαριασμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1987).

Φάκελος 3 Γαβριηλίδης

Φάκελος 4 Νεγρίν

Υποθέσεις Νεγρίν (Σαμουήλ Νεγρίν, Μεναχέμ Μωυσέως Νεγρίν) κατά Ο.Π.Α.Ι.Ε.

Φάκελος 5 Κληροδοτήματα – κληρονομιές

Φάκελος 6 Υπόθεση Μέρντεν

Φάκελος 7 Κοφίνας Ηλίας

Φάκελος 10 Ισαάκ Γαβριηλίδης

Φάκελος 11 Ποικίλα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μάρτιος 2007

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες