Αρχείο Α.Ε. 2/07 - Γαβριηλίδης, Γαβριήλ

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 2/07

Τίτλος

Γαβριηλίδης, Γαβριήλ

Χρονολογία(ες)

  • 1947-1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

5 αρχειακά κουτιά

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης του Λέοντος ήταν δικηγόρος. Διετέλεσε κατά καιρούς νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.), του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1983) κ.ά. Ο Γαβριηλίδης φαίνεται ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος και ανέλαβε την υπεράσπιση υποθέσεων εβραϊκών περιουσιών που ο Οργανισμός δεν απέδιδε στους δικαιούχους του.
Ο Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.) ιδρύθηκε το 1949 (ΒΔ 29/29.3.49) με σκοπό την περίθαλψη και αποκατάσταση των Ισραηλιτών που θα επέστρεφαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βασική αρμοδιότητα ήταν η διαχείριση των περιουσιών των Εβραίων που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η απόδοσή τους στους κληρονόμους τους. Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την κατάθεση αιτήσεων εκ μέρους των παθόντων, συντέλεσαν ώστε πολλές περιουσίες Ισραηλιτών να μην αποδοθούν στους δικαιούχους. Ο Γαβριηλίδης ανέλαβε την υπεράσπιση πολλών τέτοιων υποθέσεων.
Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης ήταν παντρεμένος με την Ναχμούλη Καρολίνα που εκτοπίστηκε στα στρατόπεδα Άουσβιτσς-Μπιρκενάου και Μπέλσεν.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά από τον γιο του Σάμη Γαβριηλίδη

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Έγγραφα που αφορούν την δραστηριότητά του ως νομικού συμβούλου διαφόρων οργανισμών ισραηλιτών, και της υπεράσπισης ισραηλιτών ενώπιον του Ο.Π.Α.Ι.Ε.:

Φάκελος 1 Οργανισμοί – Κοινότητες

«Εσωτερικός κανονισμός Ο.Π.Α.Ι.Ε.» (1920-1953)

«Εβραϊκό Μουσείο» (1977)

«Κοινοτικά» (1953-1971)

«Ισραηλιτική Κοινότης Ρόδου» (1947-1960, κυρίως 1954-1960)

Δικαστικά έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά με τη διεκδίκηση περιουσιών ισραηλιτών της Ρόδου.

«Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών Αναγνώριση Σωματείου», καταστατικό κ.λπ. (1956-1957).

«Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών αγορά οικοπέδου σχολείου» (1957-1960)

Φάκελος 2 Γνωματεύσεις Μπίλλη

Γνωματεύσεις του Γαβριηλίδη για λογαριασμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1987).

Φάκελος 3 Γαβριηλίδης

Φάκελος 4 Νεγρίν

Υποθέσεις Νεγρίν (Σαμουήλ Νεγρίν, Μεναχέμ Μωυσέως Νεγρίν) κατά Ο.Π.Α.Ι.Ε.

Φάκελος 5 Κληροδοτήματα – κληρονομιές

Φάκελος 6 Υπόθεση Μέρντεν

Φάκελος 7 Κοφίνας Ηλίας

Φάκελος 10 Ισαάκ Γαβριηλίδης

Φάκελος 11 Ποικίλα

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμία εκκαθάριση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Μάρτιος 2007

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι