Αρχείο A2 - Αρχείο Διοικητή Ξενοφώντος Ζολώτα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR IATE A2

Τίτλος

Αρχείο Διοικητή Ξενοφώντος Ζολώτα

Ημερομηνία(ες)

  • 1904 – 2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Αρχείο εγγράφων: φάκελοι: 1.743, τεκμήρια: 32.676, τρέχοντα μέτρα: 25,07
Φωτογραφική συλλογή: 2.000 φωτογραφίες
Οπτικοακουστικό αρχείο: 38 κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1904 - 2004)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Ξενοφώντα Ζολώτα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με τη δράση του Ξενοφώντα Ζολώτα ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκού, Υπουργού και Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, το αρχείο περιέχει την αλληλογραφία του παραγωγού με θεσμικά όργανα, νομικά και φυσικά πρόσωπα σε Ελλάδα και εξωτερικό, υπομνήματα προς τις ελληνικές κυβερνήσεις, εισηγήσεις του για οικονομικά και νομισματικά ζητήματα, τη λειτουργία της ΤτΕ, την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τεκμήρια σχετικά με τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς (Δ.Ν.Τ., Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ, Επιτροπή Τεσσάρων Σοφών κ.α.), τη συμμετοχή του σε ελληνικές κυβερνήσεις, τη θητεία του ως Πρωθυπουργού στην Οικουμενική Κυβέρνηση 1989-1990, την υποψηφιότητα του για το βραβείο Νόμπελ, την αρθρογραφία του στον ελληνικό και διεθνή τύπο καθώς και προσωπικά στοιχεία και διακρίσεις.
Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα και σημειώσεις, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, συγγράμματα, μονογραφίες φωτογραφίες, ο/α υλικό, προσωπικά αντικείμενα. Στο ο/α υλικό έχει γίνει μεταγραφή και είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκε όλο το αρχείο. Έγινε εκκαθάριση των πολλαπλών δακτυλογραφημένων αντιτύπων.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται άλλες προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική τάξη του αρχείου το οποίο ταξινομήθηκε σε έξι σειρές που αντικατοπτρίζουν τις κύριες δραστηριότητες του παραγωγού στη διάρκεια της ζωής του ως εξής: A2S1:Τράπεζα της Ελλάδος, A2S2: Διεθνείς Οργανισμοί, A2S3: Συμμετοχή σε κυβερνήσεις, A2S4: Επιστημονικό έργο, A2S5: Ενημέρωση-Επικοινωνία, A2S6: Διάφορα (διακρίσεις, προσωπικά). Οι φάκελοι είναι ταξινομημένοι θεματικά και χρονολογικά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους χρήσης του ΙΑΤΕ.

Όροι αναπαραγωγής

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχείου. Η αναπαραγωγή του υλικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης του ΙΑΤΕ.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική, αγγλική, γερμανική, γαλλική.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Το Ευρετήριο Φακέλων διατίθεται έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα: https://www.bankofgreece.gr/MuseumTemporaryExhibitions/images/Arxeio_Zolota.pdf (τελευταία επίσκεψη: 04/02/2020)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο σε επίπεδο τεκμηρίου.

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Το πρωτότυπο υλικό των φακέλων A2S4Y1F31 – F34 που αφορούν την ιδιότητα του παραγωγού ως ακαδημαϊκού φυλάσσεται στο αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών. Πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό συνεντεύξεων και αφιερωμάτων στον Ξ. Ζολώτα φυλάσσεται στο αρχείο της ΕΡΤ.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ), 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Η περιγραφή του αρχείου αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Την επεξεργασία έκαναν οι αρχειονόμοι Γιάνναρη Κυριακή, Ασκητή Βασιλική και Τακτικός Σπυρίδων.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες