Αρχείο GR HESG-NHM/15090-15140 - Αρχείο Βασιλείου Μπουντούρη (Βουδούρη)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/15090-15140

Τίτλος

Αρχείο Βασιλείου Μπουντούρη (Βουδούρη)

Ημερομηνία(ες)

  • 1820-1844 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Περίπου 50 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1775 - ;)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γιος του Υδραίου προύχοντα Νικολάου Μπουντούρη, ο Βασίλειος Μπουντούρης (Βουδούρης) ήταν Δημογέροντας Ύδρας, πλοιοκτήτης που έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Β. Βουδούρη (1898)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δημόσια έγγραφα, επιστολές κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δελτία περιγραφής των εγγράφων

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες