Αρχείο Α.Ε 31/07 - Νικολακόπουλος, Ηλίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε 31/07

Τίτλος

Νικολακόπουλος, Ηλίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1980-2007 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ηλία Νικολακόπουλου, Οκτώβριος 2007

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  1. Έρευνες της MRB από το 1994 έως το 2007 (πολιτικές τάσεις, ευρωεκλογές 1994, δημοτικές 2006, κ.ά).
  2. Έρευνες πολιτικού βαρομέτρου της PRC (1994-1996) και της VPRC (1997-2002).
  3. Έρευνες της METRON ANALYSIS (2001-2007) περί κοινής γνώμης (πανελλαδικά).
  4. Έρευνες της ALCO (1994-1995) κοινωνικές τάσεις Αττικής.
  5. Πανελλαδικές πολιτικές έρευνες της GPO (2006-2007)
  6. Έρευνες σε σχέση με την Κύπρο, του ΚΕΜΑ (Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής, 1980-1982), της RAI (2001) και της VERITAS (1992).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Οκτώβριος 2008

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Δημήτρης Μπαχάρας

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες