Ιστορικό Αρχείο Eurobank (Ι.Α.Ε.)

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRHAE

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Eurobank (Ι.Α.Ε.)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

 • Historical Archive Eurobank (Hae)

Άλλες μορφές του ονόματος

 • Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.
 • Historical Archive Eurobank Ergasias S.A.
 • Τμήμα Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.
 • Historical Archive Department of Eurobank Ergasias S.A.

Τύπος

 • Αρχείο Τράπεζας

Πεδίο επικοινωνίας

 

Συνοδινός, Ζήσιμος

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Οδ. Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13 (2ος όροφος)

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 57

Τηλέφωνο

30 210 3721835-6, 30 210 3721811

Fax

30 210 3721840

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (ΙΑΕ) ιδρύθηκε το 2014, με την Πράξη Διοίκησης αρ. 45 της 2ας Ιουλίου ως Τμήμα της Διοίκησης της Τράπεζας. Σήμερα ως Τμήμα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας και Πελατειακών Σχέσεων του Ομίλου.

Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου είναι η διατήρηση των αρχείων της Τράπεζας που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή τόσο της Eurobank όσο και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που κατά καιρούς συγχωνεύτηκαν με αυτή. Τα ταξινομημένα από το ΙΑΕ αρχεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν, αφενός από τη Διοίκηση και τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας και αφετέρου από ερευνητές που αναζητούν στοιχεία σχετικά με την ίδρυση, τη λειτουργία και την εξέλιξη του Ομίλου ή την ιστορία του ελληνικού πιστωτικού συστήματος.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Πράξη Διοίκησης αρ. 45 της 2ας Ιουλίου 2014

Διοικητική δομή

Υπάγεται σε : Γενική Διεύθυνση Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας και Πελατειακών Σχέσεων Ομίλου Eurobank

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

 1. ΑΡΧΕΙΑ
  Α1. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 1912-2010
  Α2. Τράπεζας Eurobank Ergasias, 1997-
  Α3. Τράπεζας Αθηνών (πρώην Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως, πρώην Τράπεζα Β. Καραβασίλη, πρώην Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη, ίδρ. 1924)
  Α4. Τράπεζας Κρήτης, ίδρ. 1924
  Α5. Τράπεζας Εργασίας, ίδρ. 1975
  Α6. Τράπεζας Interbank Ελλάδος, ίδρ. 1990
  Α7. Τράπεζας Unit Bank, ίδρ. 2000
  Α8. Telesis Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην Δωρική Τράπεζα, ίδρ. 1990)
  Α9. Τράπεζας Proton Bank (πρώην Arrow Επενδυτική Τράπεζα, ίδρ. 2001)
  Α10. Τράπεζας T-Bank (πρώην Ασπίς Στεγαστική Τράπεζα, ίδρ. 1992)
  Α11. Τράπεζας Omega Bank (πρώην Γ.Σ.Π.Γ. Συμβουλευτική Α.Ε., ίδρ. 2000)
  Α12. Βάσια Τσοκόπουλου, 1864-2004, κυρίως 1902-2004
  Α13. Νικολάου Καφεντζόπουλου, 1900-2001, κυρίως 1982-2001
  Α14. Ανδρονίκης Μπούμη, 1982-2004
  Α15. Νίκου Καραμολέγκου, 1976-1993

 2. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
  C1. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 1924-2016
  C2. Συλλόγου Υπαλλήλων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δεκαετίας 1930, 1960-1981
  C3. Τράπεζας Eurobank Ergasias, 1997-
  C4. Τράπεζας Αθηνών (πρώην Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως, πρώην Τράπεζα Β. Καραβασίλη, πρώην Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Β. Καραβασίλη, ίδρ. 1924)
  C5. Τράπεζας Κρήτης, ίδρ. 1924
  C6. Τράπεζας Εργασίας, ίδρ. 1975
  C7. Τράπεζας Interbank Ελλάδος, ίδρ. 1990
  C8. Τράπεζας Unit Bank, ίδρ. 2000
  C9. Telesis Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην Δωρική Τράπεζα, ίδρ. 1990)
  C10. Τράπεζας Proton Bank (πρώην Arrow Επενδυτική Τράπεζα, ίδρ. 2001)
  C11. Τράπεζας T-Bank (πρώην Ασπίς Στεγαστική Τράπεζα, ίδρ. 1992)
  C12. Τράπεζας Omega Bank (πρώην Γ.Σ.Π.Γ. Συμβουλευτική Α.Ε., ίδρ. 2000)

Όλες οι παραπάνω χρονολογικές ενδείξεις έχουν προέλθει από τις μέχρι σήμερα καταγραφές και επεξεργασίες του αρχειακού και λοιπού τεκμηριακού υλικού. Όπου αναφέρεται απλώς η χρονολογία ίδρυσης του παραγωγού (Τράπεζας), δεν έχει παραληφθεί αντιπροσωπευτικό υλικό και δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένες καταγραφές.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Το Αρχείο βρίσκεται σε αρχική φάση της λειτουργίας του, έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται τα αρχεία και τις συλλογές του και δεν διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένα εργαλεία έρευνας.

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Το Αρχείο βρίσκεται σε αρχική φάση της λειτουργίας του και δεν είναι ανοικτό ακόμη στο ερευνητικό κοινό.

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Οδ. Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13 (2ος όροφος)
Αθήνα, Αττική 105 57