Αρχείο Α1 - Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRHAE Α1

Τίτλος

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1912-2007 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στο Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου φιλοξενούνται:
α) Νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, καταστατικά (1912-2005)

Θεσμικά και ρυθμιστικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Σχέδια νόμων, νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, εγκύκλιοι κ.λπ.

β) Πρακτικά συνεδριάσεων (1949-2002)

Πρωτότυπα πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών του Ιδρύματος.

Εισηγητικά σημειώματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποσπάσματα αποφάσεων.

γ) Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ετήσια δελτία εταιρικής χρήσης (1935-2002)

Δημοσιευμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Εγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμών και απολογισμών.

δ) Τεκμήρια του προσωπικού (1932-2007)

Λυτά έγγραφα, κατάστιχα και έντυπα σχετικά με θέματα προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Υπηρεσιακά σημειώματα, κανονισμοί και οδηγίες προσωπικού, αιτήσεις πρόσληψης.

Παλιοί πίνακες μισθοδοσίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες