Αρχείο C1 - Συλλογή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRHAE C1

Τίτλος

Συλλογή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1924-2016 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οι ενότητες της συλλογής
α) Γενικές Υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (19ος αιώνας, 1988-2013)

Παλιά χρηματοκιβώτια.

Παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός.

Σφραγίδες και διαχειριστικά έντυπα.

Άλλα τεκμήρια που η παραγγελία και παράδοσή τους ήταν στην ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Γενικών Υπηρεσιών Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

β) Χαρτονομίσματα και νομίσματα (1983, 1987, 1993)

Χαρτονομίσματα και νομίσματα που κατέληξαν στην κατοχή του Ιδρύματος μέσω συναλλαγών του δικτύου του.

Αυθεντικά και πλαστά ελληνικά χαρτονομίσματα.

γ) Συνεργασία με ΕΛΤΑ (1997-2015)

Προϊόντα προβολής από τη συνεργασία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Αναμνηστικά γραμματόσημα και λευκώματα γραμματοσήμων.

δ) Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα (1924, 1930-2007)

Βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων τύπων, παλιά και νεότερα.

Άλλα τεκμήρια από καταθετικά προϊόντα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

ε) Τύπος, Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση (1930, 1964-2016)

Υλικά προβολής υπηρεσιών και προϊόντων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που ανήκαν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τύπου, Δημόσιων Σχέσεων και Διαφήμισης.

Διαφημιστικές καταχωρίσεις και φυλλάδια.

Αφίσες, ατζέντες, εταιρικά δώρα.

Διαφημιστικά ημερολόγια.

Κουμπαράδες.

στ) Αναμνηστικά και δώρα Διοίκησης (1956-2013)

Δώρα που δέχθηκε ή έδωσε η Διοίκηση του Ιδρύματος σε εξωτερικούς φορείς, συνεργάτες.

Αναμνηστικά μετάλλια και άλλα τεκμήρια από διάφορες χορηγίες.

Εταιρικά βραβεία, διακοσμητικά γραφείου και αφίσες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες