Αρχείο A.E. 3/98 - Δρούλιας, Κωνσταντίνος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 3/98

Τίτλος

Δρούλιας, Κωνσταντίνος

Ημερομηνία(ες)

  • 1921-1965 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1896-1976)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Κωνσταντίνος Δρούλιας (Πάτρα, 1896-Αθήνα, 1976). Γιος του Ανδρέα Δρούλια, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και οικονομικές επιστήμες στο Λονδίνο. Επιστρέφοντας ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του εξαγωγικού οίκου σταφίδας που διατηρούσε ο πατέρας του στην Πάτρα και το Αίγιο. Το 1920 ίδρυσε την “Ανώνυμον Σταφιδική Εταιρεία" με υποκαταστήματα στην Αγγλία, τη Γερμανία και τις Η.Π.Α. Μετείχε επίσης στην ίδρυση των εταιρειών: “Α. Δρούλιας Α.Ε." (1921) και “Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Ξυλείας" (Α.Β.Ε.Ξ.) (υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της από το 1922-1927). Παράλληλα, την περίοδο αυτή, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. Το 1926 παντρεύτηκε την Ντόρα Ρετσίνα και έγινε γενικός διευθυντής της κλωστοϋφαντουργίας “Αφοί Ρετσίνα Α.Ε.". Το 1935 μετείχε στην ίδρυση της εταιρείας “Αλκίνοος Α.Ε. Γεωργικών και Κτηματικών Επιχειρήσεων". Το 1965 μετά τη διάλυση του “Αλκίνοου", ο Δρούλιας αποσύρθηκε από την επιχειρηματική δράση. Ο Δρούλιας διετέλεσε πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Βιομηχάνων (1936-1937) και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (1937). Είχε τρεις αδελφούς: τον Δημήτριο, τον Γεώργιο και τον Αναστάσιο.

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τις παρακάτω εταιρείες:

“Αλκίνοος Α.Ε. Γεωργικών και Κτηματικών Επιχειρήσεων".

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1935. Σκοπός της ήταν η αγοραπωλησία κτημάτων, οι οικοδομικές επιχειρήσεις καθώς και η καλλιέργεια και εμπορία διαφόρων αγροτικών προϊόντων που παράγονταν στο κτήμα του Δρούλια στην Κηφισιά (κυρίως φυστίκια). Το 1940 περιόρισε τις δραστηριότητές της στον τομέα της γεωργίας. Κύριος μέτοχος, με 500 μετοχές, και εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας ήταν ο Κωνσταντίνος Δρούλιας, ο οποίος προσέφερε στην επιχείρηση το κτήμα και τον εξοπλισμό. Στην ίδρυση της εταιρείας μετείχε επίσης και ο αδελφός του Γεώργιος μαζί με άλλους. Η αποτυχία της επιχείρησης, η οποία μεταξύ άλλων οφειλόταν και στις ακατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, οδήγησε στην εκκαθάρισή της το 1950. Έκλεισε το 1965.

“Α. Δρούλιας Α.Ε.".

Ιδρύθηκε το 1921 από τον Κωνσταντίνο και Δημήτριο Δρούλια με σκοπό την εμπορία σταφίδας. Το 1927 ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε ενώ η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1930, μετά από συμβιβασμό με τις Τράπεζες Ιονική, Εμπορική και Αθηνών. Το 1936 η επιχείρηση υπολειτουργούσε.

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1935. Σκοπός της ήταν η αγοραπωλησία κτημάτων, οι οικοδομικές επιχειρήσεις καθώς και η καλλιέργεια και εμπορία διαφόρων αγροτικών προϊόντων που παράγονταν στο κτήμα του Δρούλια στην Κηφισιά (κυρίως φυστίκια). Το 1940 περιόρισε τις δραστηριότητές της στον τομέα της γεωργίας. Κύριος μέτοχος, με 500 μετοχές, και εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας ήταν ο Κωνσταντίνος Δρούλιας, ο οποίος προσέφερε στην επιχείρηση το κτήμα και τον εξοπλισμό. Στην ίδρυση της εταιρείας μετείχε επίσης και ο αδελφός του Γεώργιος μαζί με άλλους. Η αποτυχία της επιχείρησης, η οποία μεταξύ άλλων οφειλόταν και στις ακατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, οδήγησε στην εκκαθάρισή της το 1950. Έκλεισε το 1965.

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιδρύθηκε το 1921 από τον Κωνσταντίνο και Δημήτριο Δρούλια με σκοπό την εμπορία σταφίδας. Το 1927 ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε ενώ η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1930, μετά από συμβιβασμό με τις Τράπεζες Ιονική, Εμπορική και Αθηνών. Το 1936 η επιχείρηση υπολειτουργούσε.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά από τον Ανδρέα Δρούλια, γιο του Κωνσταντίνου, τον Ιανουάριο του 1998.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει λογιστικά βιβλία μισθοδοσίας, ασφάλισης και εσόδων-εξόδων, αποδείξεις λογαριασμών, τιμολόγια, αλληλογραφία, καταστατικά, φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων και Εφημερίδων της Κυβερνήσεως, συμβολαιογραφικά έγγραφα (πωλητήρια, συμβάσεις εργασίας), φορολογικά έντυπα, διαφημιστικά φυλλάδια εταιριών, έντυπα κ.ά. Το υλικό αφορά την παραγωγή το εμπόριο, τις λειτουργικές δαπάνες, και την εκκαθάριση των εταιρειών “Αλκίνοος" και “Δρούλιας". Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποδείξεις των εργολάβων που ανέλαβαν την κατασκευή των οικοδομών της “Αλκίνοος" στην Κηφισιά και στην Αθήνα (οδός Διοχάρους 1), γιατί μας παρέχουν μια εικόνα για τις τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της οικοδομής την περίοδο 1936-1940. Τέλος ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συλλογή των ευρετηρίων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (1936 -1955).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι θεματική. Διατηρήθηκε η αρχική δομή του αρχείου και αντιγράφησαν οι ενδείξεις που υπήρχαν στους φακέλους.

Διάγραμμα ταξινόμησης:
[Οι φάκελοι 1-5 αφορούν την “Α.Ε. Αλκίνοος Γεωργικαί και Κτηματικαί Επιχειρήσεις"].
ΦΑΚΕΛΟΣ 1 Οικοδομές (1937-1940)
Υποφάκελος 1.1 “Βιβλίο οικοδομής οδού Διοχάρους 1" (1937-1939)
Υποφάκελος 1.2 “Εξοφλητικαί αποδείξεις εργολάβων οικοδομής Διοχάρους 1 Αθήναι" (1937-1940)
Υποφάκελος 1.3 “1937. Συμφωνίαι εργοληψιών δια την οικοδομήν Διοχάρους 1"(1937-1940)
Υποφάκελος 1.4 “Οικοδομή οικίας εν Κηφισία. Απρίλιος 1938. Κων/ντίνος Δρούλιας" (1938-1939). Εξοφλητικές αποδείξεις
ΦΑΚΕΛΟΣ 2 Κτήμα Κηφισιάς-Αποδείξεις λογαριασμών (1944-1953) [Χρονολογική ταξινόμηση χρήσης]
ΦΑΚΕΛΟΣ 3 Κτήμα Κηφισιάς-Τιμολόγια (1950-1961)
ΦΑΚΕΛΟΣ 4 Κτήμα Κηφισιάς-Λογιστικά βιβλία (1948-1962)
ΦΑΚΕΛΟΣ 5 “Α.Ε. Αλκίνοος" (1935-1965)
Υποφάκελος 5.1 Καταστατικά (1935)
Υποφάκελος 5.2 Ανακοινώσεις στο Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σχετικά με την “Αλκίνοος" (1937-1965)
Υποφάκελος 5.3 “Έντυπα δηλώσεων και καταστάσεων τρίτων"
Υποφάκελος 5.4 “΄Εντυπα δηλώσεων και καταστάσεων πωλήσεων αγροτικών προϊόντων"
Υποφάκελος 5.5 “Δημοσιεύσεις εις εφημερίδας “Ελευθερίας", “Οικονολογικής" (1964-1965)
ΦΑΚΕΛΟΣ 6 “Α. Δρούλιας Α.Ε." (1921-1936)
Υποφάκελος 6.1 Καταστατικά (1921)
Υποφάκελος 6.2 “Εκκαθάρισις σχέσεων Κων/ντίνου Δρούλια μετά των αδελφών αυτού Δημητρίου και Αναστασίου (1927)
Υποφάκελος 6.3 “Εκκαθάρισις λ/σμού Ομήρου Ιωσηφόγλου (1928-1929)
Υποφάκελος 6.4 “ Συμβιβασμός-εξόφλησις ανωνύμου εμπορικής εταιρείας Α. Δρούλιας" (1930-1933)
Υποφάκελος 6.5 “Συμβιβασμός Ανωνύμου εμπορικής Εταιρίας “Α. Δρούλιας με Ιονική,
Αθηνών, Εμπορικής" (1930)
Υποφάκελος 6.6 “Εξοφλητικαί αποδείξεις εκκαθαρίσεως" (1930-1936)
Υποφάκελος 6.7 Αλληλογραφία (1925-1933)
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 Διάφορα (1937-1964)
Υποφάκελος 7.1 Δύο επιστολές του Σ.Ε.Β. για μισθοδοτικά θέματα (1939)
Υποφάκελος 7.2 Αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων (1937-1938)
Υποφάκελος 7.3 Φύλλα εφημερίδων σχετικά με την δολοφονία του Κένεντι και το θάνατο του Σοφοκλή Βενιζέλου (1963-1964)
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 “Νόμοι"(1934-1957)
ΦΑΚΕΛΟΣ 9 “Ευρετήρια Εφημερίδων της Κυβερνήσεως" (1936-1955)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Στο αρχείο υπήρχαν τεύχη των περιοδικών “Εικόνες" (1960-1964) και “Ραδιοπρόγραμμα" (1963), που εντάχθηκαν στη συλλογή περιοδικών του Ε.Λ.Ι.Α.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες