Αρχείο Τ 10 (πρώην Τ 201-207α) - Τουρκικά έγγραφα Μονής Φενεού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τ 10 (πρώην Τ 201-207α)

Τίτλος

Τουρκικά έγγραφα Μονής Φενεού

Ημερομηνία(ες)

  • 1734 - 1766 (και συνοδευτικό σημείωμα του 1878) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (7 έγγραφα και το σημείωμα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Σταύρου Κουτίβα (1975;)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ταπιά και φετφάς για χωράφια της μονής του Φονιά στην περιοχή του Αγιώργη (Νεμέας), καθώς και ένα έγγραφο του 1743 σχετικό με μια διένεξη του ίδιου μοναστηριού με το χωριό Ταρσός

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Τουρκικά (Οθωμανική γραφή), με αρκετές ελληνικές σημειώσεις

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος σε MS/EXCEL (2019)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Α 12715-12756 (42 ελληνικά έγγραφα με την ίδια προέλευση)

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σ. Κουτίβας, Η παρά τον Φενεόν Κορινθίας Μονή του Αγίου Γεωργίου, Αθήνα (1970)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

31/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης