Αρχείο ADM003.01 - Αρχείο Μεταπολιτευτικής Επιτροπής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK ADM003.01

Τίτλος

Αρχείο Μεταπολιτευτικής Επιτροπής

Ημερομηνία(ες)

  • 1895 - 1899 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Λεκανίδης, Ι.
Ημερομηνία εισαγωγής: -
ΑΒΕ: 7

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εκλογητήρια, κατάλογοι των μελών της Επιτροπής και της Επαναστατικής Συνελεύσεως κατά επαρχίες και δήμους, κανονισμοί της Κεντρικής Επιτροπής της Μεταπολιτεύσεως Κρήτης, ψήφισμα της Γενικής Επαναστατικής Συνελεύσεως Κρήτης περί της εσωτερικής διοικήσεως, πρακτικά Εξελεγκτικής Επιτροπής Γενικής Επαναστατικής Συνελεύσεως Κρήτης, πολεμικό ημερολόγιο του Γεν. Γραμματέα της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής Ιωσήφ Λεκανίδου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ο φακ. 7/5 περιέχει τα χειρόγραφα της συλλογής 8

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες