Αρχείο - Βαφιαδάκης, Γιώργος

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Βαφιαδάκης, Γιώργος

Χρονολογία(ες)

  • 1923-1950 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

3.000 αρνητικά (κυρίως γυάλινα) και 31 χειροποίητα λευκώματα.

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1890-1978)

Βιογραφικό σημείωμα

Πρόσφυγας από τη Σμύρνη, παθιασμένος με τη φωτογραφία και τα ταξίδια.

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Το αρχείο δωρήθηκε το 2000 από τα ανήψια του φωτογράφου, Αντώνη Βαφιαδάκη και Λιλή Φανουράκη.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Φωτογραφικό αρχείο με σπάνιες όψεις της Ελλάδας του μεσοπολέμου από τις εκδρομές που έκανε ο φωτογράφος σε όλη την επικράτεια μόνος του ή ως μέλος της Περιηγητικής Λέσχης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο καταγράφηκε και ψηφιοποιήθηκε στο σύνολό του.

Σημείωση

Ανήκει στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ - ΜΙΕΤ.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Βασιλική Χατζηγεωργίου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι