Επέτειοι, Εθνικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επέτειοι, Εθνικές

Αντίστοιχοι όροι

Επέτειοι, Εθνικές

Σχετικοί όροι

Επέτειοι, Εθνικές

7 Αρχειακή περιγραφή results for Επέτειοι, Εθνικές

7 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Αέρας", 25 Μαρτίου 1944 ["Aeras" (Greek battle cry), March the 25th, 1944]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000362
 • Αρχείο
 • [1944]

Αφίσα που τυπώθηκε με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου το 1944. Η αφίσα αναπαριστά το Γερμανό κατακτητή ως τερατόμορφο στρατιώτη που κρατά την Ελλάδα προσπαθώντας να τη συνθλίψει. Ενάντια στο Γερμανό στρατιώτη προτάσσει την ξιφολόγχη του Έλληνας τσολιάς, τραυματίζοντάς τον στο χέρι. Η αφίσα φέρει επιγραφή "Έξω από την Ελλάδα".

Σχεδιαστής: Longman, Edgar

Αρχείο Νομαρχίας Πειραιά (Κ115δ)

 • GRGSA-CA- ADM415.04
 • Αρχείο
 • 1940-1949

Συλλογή εγγράφων της περιόδου 1940-1949 που περιλαμβάνει: έγγραφα του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού - Κυθήρων, της Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς, της Επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων Α΄ Περιφέρειας Πειραιώς και του Δημοτικού Σχολείου Λιμεναρίων Αίγινας με εγκυκλίους για την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, τη διενέργεια εράνων και αιμοδοσίας υπέρ των στρατευθέντων και τραυματιών πολέμου, διαβίβαση εγκυκλίων των κατοχικών κυβερνήσεων, την απονομή μεταλλίων σε καθηγητές και μαθητές που έδρασαν κατά των "συμμοριτών" την περίοδο του Εμφυλίου, τη συγγραφή εκθέσεων από τους μαθητές με θέμα το "παιδομάζωμα" και τις συνθήκες διδασκαλίας σε σχολεία που επλήγησαν από τους "συμμορίτες", εγκύκλιοι εορτασμού επετείων, διενέργειας εράνων για τα Καλάβρυτα κ.ά.

Νομαρχία Πειραιά

Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών

 • GRGSA-CA- ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1989

Το αρχείο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, περιέχει υλικό του Τμήματος Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά στην διοργάνωση κάθε είδους δημοσίων τελετών, δηλάδη των εθνικών επετείων, βασιλικών εορτών, άλλων εορτών (π.χ. Εθνική Αντίσταση, 21η Απριλιου, ναυτική εβδομάδα κ.α.) καθώς και γενικά ζητήματα εορτών όπως κανονιστικά θέματα, προγράμματα δοξολογιών και προβαδίσματα επισήμων αρχών.

Επίσης υπάρχει υλικό του Τμήματος Διοικητικής Αποκεντρώσης του Υπουργείου, το οποίο είναι τα πρακτικά των Νομαρχιακών Συμβουλίων ανά την Ελλάδα.

Στο αρχείο απαντάται ένας φάκελος με δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του μόνιμου προσωπικού, υλικό της Διεύθυνσης Προσωπικού Α', ένας φάκελος με εγκρίσεις αποφάσεων προσλήψεων και υπερωριών του προσωπικού αορίστου δικαίου, υλικό του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης Π.Ο.Τ.Α. και ένας φάκελος του Τμήματος Νομαρχιακών Ταμείων με λογιστικά στοιχεία του Νομαρχιακού Ταμείου Ρεθύμνου.

Επιπλέον υπάρχει υλικό που αφορά στο Τμήμα της Δημόσιας και Κοινοτικής Διοίκησης, αρμόδιο για την τήρηση στοιχείων περί του ονόματος, της έδρας των συνοικισμών και του πληθυσμού δήμων και κοινοτήτων κατά επαρχίες και νομούς καθώς αυτά σχετίζονται με τις εκλογές σε δήμους και κοινότητες την 12η Οκτώβρη 1986. Τέλος, από το αρχείο αντλούμε και πληροφορίες για την εκλογή παρέδρων στους δήμους και τις κοινότητες ανά Νομαρχία κατά τις εκλογές της 12ης Οκτώβρη 1986.

Υπουργείο Εσωτερικών (1975-1988)

Εφημερίδα "ΕΜΠΡΟΣ" (Κ315)

 • GRGSA-CA- COL027.105
 • Αρχείο
 • 23/3/1919

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "ΕΜΠΡΟΣ", Δευτέρα 23 Μαρτίου 1919, αρ. φύλλου 8083. Επετειακό φύλλο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Εφημερίδα "Εμπρός"

Συλλογή Ελληνικής Επιτροπής Ελληνικών Δικαίων (Κ293)

 • GRGSA-CA- COL103.01
 • Συλλογή
 • 1945

Προκηρύξεις της Ελληνικής Επιτροπής Ελληνικών Δικαίων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου.

Ελληνική Επιτροπή Ελληνικών Δικαίων

Σύμμεικτα (1933, 1945, 1949)

 • Αρ.Εισ. 348
 • Αρχείο
 • 1933, 1945,1949

α) Έγγραφο 1
1933, Δεκεμβρίου 1
Έκκληση της Επιτροπής Δικηγόρων Αθηνών προς τους δικηγόρους της Αθήνας.
Ενόψει των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου της 14ης Δεκεμβρίου καλούνται οι εκλογείς να ψηφίσουν τα υποδεικνυόμενα άτομα προκειμένου να προωθήσουν τα προγράμματα του Συλλόγου.
β) Έγγραφο 2
1945, Οκτωβρίου 24
Πρόγραμμα δοξολογίας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αθήνα).
"Πρόγραμμα δοξολογίας επί τη επετείω της αντιστάσεως του έθνους εις την ιταλικήν επίθεσιν και της συμμετοχής εις το συμμαχικόν μέτωπον της ελευθερίας".
γ) Έγγραφο 3
1945, Οκτωβρίου 28
Πρόγραμμα Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αθήνα).
"Επίσημος εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940".
δ) Έγγραφο 4
1949, Μαρτίου 5
Προεκλογική προκήρυξη του Αριστείδη Σκληρού, υποψήφιου προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τους δικηγόρους των Αθηνών.
Με αφορμή την προκήρυξη του Ροντήρη, υποψήφιου για το αξίωμα του Δικηγορικού Συλλόγου, ο ίδιος θέτει ερωτήματα και δίνει τις ανάλογες απαντήσεις.
ε) Έγγραφο 5
1949, Μάρτιος
Προεκλογικό διαφημιστικό φύλλο με το όνομα του Αριστείδη Σκληρού (Αθήνα).
στ) Έγγραφο 6
[1949, Μάρτιος]
Προεκλογική προκήρυξη του Αριστείδη Σκληρού, υποψήφιου προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφιου Συμβούλου (Αθήνα) προς τους δικηγόρους των Αθηνών.
Προκήρυξη με την οποία ο υποψήφιος πρόεδρος και οι σύμβουλοί του ζητούν την ψήφο των συναδέλφων τους.