Αρχείο Α.Ε.14/97 και 32/97 - Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε.14/97 και 32/97

Τίτλος

Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας

Ημερομηνία(ες)

  • 1897-1972 (κυρίως 1912-1938) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 φάκελοι + 8 τόμοι αποκομμάτων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1875-1938)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (Πάτρα,1875-Αθήνα,1938), υπήρξε επιφανής πολιτικός της βενιζελικής παράταξης. Διετέλεσε πρωθυπουργός (7/10/1924-25/6/1925) και υπήρξε πολλές φορές υπουργός: Εθνικής Οικονομίας (1912-1915), Δημοσίων Κτημάτων και Εσωτερικού Εποικισμού στην προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης (1916), Γεωργίας (1917-1919, Σεπτέμβριος 1920), άνευ Χαρτοφυλακίου (1919-1920) και Εξωτερικών από τον Δεκέμβριο του 1926 ως τον Φεβρουάριο του 1933 (τα έτη 1929-1932 ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βενιζέλου). Για ένα χρόνο (από τον Ιούλιο του 1928 ως τον Ιούλιο 1929), ασχολήθηκε με την μελέτη της αναδιοργάνωσης της Μακεδονίας. Την περίοδο 1934-1935 ήταν γερουσιαστής. Στα τέλη του 1937 εξορίστηκε από τον Μεταξά στην Πάρο, παρότι ήταν άρρωστος, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του και τον θάνατό του στις 28/3/1938.

Ο Μιχαλακόπουλος υπήρξε καινοτόμος πολιτικός. Σε αυτόν οφείλονται πολλοί από τους νόμους κοινωνικής πολιτικής της πρώτης Βενιζελικής περιόδου, όπως οι νόμοι για τα εργατικά ατυχήματα, τους συνεταιρισμούς κ.ά. Έλαβε μέρος στις διαπραγματεύσεις ειρήνης με τους συμμάχους που οδήγησαν στη Συνθήκη των Σεβρών. Ως πρωθυπουργός έλυσε το πρόβλημα της ύδρευσης των Αθηνών και του Πειραιά υπογράφοντας τη σύμβαση με την αμερικάνικη εταιρεία Ulen, αντιμετώπισε με επιτυχία το πατριαρχικό ζήτημα και συνήψε το πρώτο προσφυγικό δάνειο. Ανατράπηκε από τον Πάγκαλο, τον Ιούνιο του 1925. Ως υπουργός Εξωτερικών συνέβαλε στην εξομάλυνση, με θετικό για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο, των σχέσεων με τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός στη σύναψη των συμφώνων φιλίας με την Ιταλία και την Τουρκία. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Κοινωνία των Εθνών και σε πολλές διεθνείς συνδιασκέψεις. Ο Μιχαλακόπουλος ήταν ένας διανοούμενος της πολιτικής και διατηρούσε σχέσεις με πολλούς υπουργούς, καθηγητές πανεπιστημίων, δημοσιογράφους, και πνευματικούς ανθρώπους, Έλληνες και ξένους.

[Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία βλέπε Δ.Γατόπουλος, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (1875-1938). Η βιογραφία και το έργον του. Αθήναι 1947.]

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Η πρώτη εισαγωγή αποτελείτο από ένα ντοσιέ φωτοαντιγράφων επιστολών και αποκομμάτων που δωρήθηκε από τον ανηψιό του Σπύρο Μιχαλακόπουλο τον Μάρτιο του 1997. Η δεύτερη εισαγωγή περιελάμβανε το κυρίως αρχείο του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου που δωρήθηκε στο Ε.Λ.Ι.Α. από την εγγονή του Μαριλένα Παπαλεξοπούλου με την ευγενική φροντίδα του Σπύρου και της Ντόρας Μιχαλακοπούλου, τον Αύγουστο του 1997.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία με πολιτικά πρόσωπα, στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιογράφους, καθηγητές κ.ά. για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Χειρόγραφα και αντίγραφα λόγων, εκθέσεων, μελετών, άρθρων, και ανακοινώσεων του. Υπομνήματα, εκθέσεις, νομοσχέδια για διάφορα οικονομικά και πολιτικά θέματα. Εφημερίδες και αποκόμματα. Φωτογραφίες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική και χρονολογική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου και υποφακέλου.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχεία Βενιζέλου, Κουντουριώτη, Αποστολόπουλου, Βασιλόπουλου, Ζαβιτσιάνου (ΕΛΙΑ),
Αρχεία Ε.Βενιζέλου και Α.Ρωμάνου (Μουσείο Μπενάκη),
Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Κοινοβουλευτικοί λόγοι, Α΄τόμος (Αθήνα 1962)
Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Λόγοι, Β΄τόμος (Αθήνα 1964)
Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Μικταί σελίδες, Γ΄τόμος (Αθήνα 1967)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Οι δύο εισαγωγές ενοποιήθηκαν

Οι φωτογραφίες εντάχθηκαν στο Φωτογραφικό Αρχείο.

-Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού είναι δημοσιευμένο: Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Κοινοβουλευτικοί λόγοι, Α΄τόμος (Αθήνα 1962)

Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Λόγοι, Β΄τόμος (Αθήνα 1964)

Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, Μικταί σελίδες, Γ΄τόμος (Αθήνα 1967)

-Ενδιαφέρουσα και ανέκδοτη η αλληλογραφία Ν.Πολίτη και Δ.Κακλαμάνου.

-Ιδιόχειρες επιστολές Βενιζέλου δεν υπάρχουν.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες