Αρχείο ΓΔΗ - Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΓΔΗ

Τίτλος

Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου

Ημερομηνία(ες)

  • 1912 - 1947 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Στις αρχές του 1980, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ιωαννίνων έλαβαν εντολή να προβούν σε τακτική εκκαθάριση των αρχείων τους. Έτσι μεγάλες ποσότητες εγγράφων της πάλαι ποτέ Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου καταστράφηκαν ή πετάχθηκαν στα σκουπίδια. Ένα τμήμα αυτών των πολύ σημαντικών εγγράφων σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον τότε υπάλληλο και φίλο του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Κοντούρη, Γεώργιο Γραβάνη. Ο Γραβάνης τυχαία αντελήφθη ότι ένας σημαντικός αριθμός εγγράφων της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου που προοριζόταν για καταστροφή είχε άμεση σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο. Έτσι συγκέντρωσε το υλικό και το παρέδωσε στο Ι.Β.Ε. προς φύλαξη και επιστημονική αξιοποίηση.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σχολεία - δημοδιδάσκαλοι Βορείου Ηπείρου, διώξεις Βορειοηπειρωτών από Αλβανούς, περί βορειοηπειρωτών αυτομόλων Αλβανών, φωτογραφικό υλικό.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών: κατάλογος ταξινομημένου αρχειακού υλικού/Μαγκαφά, Π. Κ., Παπαδόπουλου, Β. Γ. , Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών-Τμήμα Εκδόσεων Ιστορικής και Πολιτικής Επιστήμης, Ιωάννινα, 2005

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες