Εμφανίζει 149 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας
Αρχείο Υποτελωνείου Βόνιτσας
Αρχείο Υποτελωνείου Βόνιτσας
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου
Αρχείο Νομαρχίας Κυκλάδων
Αρχείο Νομαρχίας Κυκλάδων
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ Μυτιλήνης
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ Μυτιλήνης
Ε.Φ.Κ.Α. Αλεξάνδρειας (Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αλεξάνδρειας - Πρώην Ι.Κ.Α.)
Ε.Φ.Κ.Α. Αλεξάνδρειας (Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αλεξάνδρειας - Πρώην Ι.Κ.Α.)
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ.
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ.
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου
Αρχείο Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)
Αρχείο Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρχείο Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας
Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικὠν Νομού (ΣΕΝ)
Αρχείο Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικὠν Νομού (ΣΕΝ)
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ρεθύμνου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Ρεθύμνου
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας
Αρχείο Ναυτικού Ομίλου
Αρχείο Ναυτικού Ομίλου
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καλαμάτας (Ο.Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Καλαμάτας (Ο.Α.Ε.Ε.)
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μελιγαλά
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μεσσήνης
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μεσσήνης
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μεσσήνης
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μεσσήνης
Αρχείο Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς Χανίων
Αρχείο Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων
Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων
Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)
Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Μεσσηνίας (ΔΥΕΕ)
Αρχείο Δικαστικών Φυλακών Χανίων
Αρχείο Δικαστικών Φυλακών Χανίων
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Πύλου
Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Πύλου
Αρχείο Κοινότητας Δοκιμίου Αιτωλοακαρνανίας (Κ281, Κ282)
Αρχείο Κοινότητας Δοκιμίου Αιτωλοακαρνανίας (Κ281, Κ282)
Αρχείο Σωματείου Οπωρολαχανοπωλών Βέροιας
Αρχείο Σωματείου Οπωρολαχανοπωλών Βέροιας
Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας
Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πάγου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πάγου
Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας
Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας
Αρχείο 3ου Λυκείου Κατερίνης
Αρχείο 3ου Λυκείου Κατερίνης
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων
Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Αρχείο Ημιγυμνασίου Αρφαρών
Αρχείο Ημιγυμνασίου Αρφαρών
Αρχείο Ανώτερου Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης
Αρχείο Ανώτερου Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Ερμουπόλεως
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Ερμουπόλεως
Αρχείο Ημιγυμνασίου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο Ημιγυμνασίου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Ερμούπολης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Λέσβου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Λέσβου
Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάννα
Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάννα
Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας
Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας
Αρχείο Ελληνικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)
Αρχείο Ελληνικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)
Αρχείο 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης
Αρχείο 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης
Αρχείο Α΄Λυκείου Θηλέων Μυτιλήνης
Αρχείο Α΄Λυκείου Θηλέων Μυτιλήνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγριλέ
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγριλέ
Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας
Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γκαλαγκάδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γκαλαγκάδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Λεύκτρου
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Λεύκτρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαμωνά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαμωνά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βουβών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βουβών
Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων Πύλου
Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων Πύλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιτσάρδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιτσάρδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προβάρματος
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προβάρματος
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμπανού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμπανού
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 149