Αρχείο ADM059.01 - Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μεσσήνης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MES ADM059.01

Τίτλος

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μεσσήνης

Ημερομηνία(ες)

  • 1955-2004 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

β.65 σε χαρτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2014-07-16
ΑΒΕ: 465

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

β.40 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, β.4 καθυστερήσεων, β.1 ευρετήριο καθυστερήσεων,β.9 ημερολόγια τακτοποιήσεως καθυστερήσεων, β.4 ημερολόγια χρεοπιστώσεων, β.3 βιβλία χρεώσεως Π.Ε.Ε.-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΟ-ΕΕ, β.3 με υπόλοιπο πινακίδων καθυστερήσεων, β.1 με ατομικές ειδοποιήσεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες