Εμφανίζει 213 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Samuel Eliot Bassett
Αρχείο Samuel Eliot Bassett
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: η ένδοξη πατρίδα του Μ. Αλεξάνδρου] [Macedonia: the famous homeland of Alexander the Great]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: η ένδοξη πατρίδα του Μ. Αλεξάνδρου] [Macedonia: the famous homeland of Alexander the Great]
[1-3. Έλληνες ιερείς και ιεράρχες, 4. Μνηστευμένη Ελληνίδα] [1-3. Greek priests and prelates, 4. Greek fiancée]
[1-3. Έλληνες ιερείς και ιεράρχες, 4. Μνηστευμένη Ελληνίδα] [1-3. Greek priests and prelates, 4. Greek fiancée]
Plan du port St. Antoine sur l' île de Lemnos [Σχέδιο του λιμανιού του Αγίου Αντωνίου στο νησί της Λήμνου] [Plan of Saint Anthony's port on the island of Lemnos]
Plan du port St. Antoine sur l' île de Lemnos [Σχέδιο του λιμανιού του Αγίου Αντωνίου στο νησί της Λήμνου] [Plan of Saint Anthony's port on the island of Lemnos]
Sdilles Grande, olim Rhenaea Insula, porto, Sdilles Picciola [Η Μεγάλη Δήλος, η άλλοτε αποκαλούμενη Ρηνεία, το λιμάνι και η Mικρή Δήλος] [Grand Delos, in the past called island of Rheneia, the port and Small Delos] Caloiero dalla parte d' Ostro / [Η νότια πλευρά του Καλόγερου] [Caloiero from the South]
Sdilles Grande, olim Rhenaea Insula, porto, Sdilles Picciola [Η Μεγάλη Δήλος, η άλλοτε αποκαλούμενη Ρηνεία, το λιμάνι και η Mικρή Δήλος] [Grand Delos, in the past called island of Rheneia, the port and Small Delos] Caloiero dalla parte d' Ostro / [Η νότια πλευρά του Καλόγερου] [Caloiero from the South]
Plan des ruines d' Assos [Τοπογραφικός χάρτης των ερειπίων της Άσσου] [Plan of the ruins of Assos] / Vue restaurée de la Ville d' Assos [Άποψη της Άσσου μετά την αναστύλωσή της] [Plan of ancient Assos after its' restoration]
Plan des ruines d' Assos [Τοπογραφικός χάρτης των ερειπίων της Άσσου] [Plan of the ruins of Assos] / Vue restaurée de la Ville d' Assos [Άποψη της Άσσου μετά την αναστύλωσή της] [Plan of ancient Assos after its' restoration]
Carchi e Limonia [Χάλκη και Αλιμιά ή Αλιμνιά] [Chalce and Alimia]
Carchi e Limonia [Χάλκη και Αλιμιά ή Αλιμνιά] [Chalce and Alimia]
Vue de Delphes et des deux roches du Parnasse [Άποψη των Δελφών και των δύο βράχων του Παρνασσού] [View of Delphi and the two rocks of Parnassus]
Vue de Delphes et des deux roches du Parnasse [Άποψη των Δελφών και των δύο βράχων του Παρνασσού] [View of Delphi and the two rocks of Parnassus]
Vue du temple de Minerve-Suniade [Άποψη του ναού της Σουνιάδος Αθηνάς] [Sight of the temple of Minerva/Athena]
Vue du temple de Minerve-Suniade [Άποψη του ναού της Σουνιάδος Αθηνάς] [Sight of the temple of Minerva/Athena]
Sinam Bassa
Sinam Bassa
Vue de la fontaine Arethuse ['Αποψη της πηγής Αρέθουσας] [Sight of the fountain of Arethuse]
Vue de la fontaine Arethuse ['Αποψη της πηγής Αρέθουσας] [Sight of the fountain of Arethuse]
Le Patriarche des Grecs [Ο Πατριάρχης των Ελλήνων] [The Patriarch of Greek people]
Le Patriarche des Grecs [Ο Πατριάρχης των Ελλήνων] [The Patriarch of Greek people]
The sisters of Scio [Οι αδερφές της Χίου]
The sisters of Scio [Οι αδερφές της Χίου]
Vue de la côte de Santorin [Άποψη της ακτής της Σαντορίνης] [View of the coast of Santorini]
Vue de la côte de Santorin [Άποψη της ακτής της Σαντορίνης] [View of the coast of Santorini]
Vue de la Caserne des Calioundjis ou Soldats de marine [Άποψη του στρατώνα Calioundjis ή ναύτες] [View of the camp of Calioundjis or soldiers of the navy] / Vue de la seconde Porte du Serai appellée Orta-Kapousi [Άποψη της δεύτερης πόρτας του παλατιού που ονομάζεται Όρτα-Καπουζί] [View of the second door of the palace called Orta-Kapousi] / Vue de la Mosquee de sultan Mehemmed [Άποψη του μουσουλμανικού τεμένους του σουλτάνου Μεχμέτ] [View of the moslem temple of sultan Mehemmed]
Vue de la Caserne des Calioundjis ou Soldats de marine [Άποψη του στρατώνα Calioundjis ή ναύτες] [View of the camp of Calioundjis or soldiers of the navy] / Vue de la seconde Porte du Serai appellée Orta-Kapousi [Άποψη της δεύτερης πόρτας του παλατιού που ονομάζεται Όρτα-Καπουζί] [View of the second door of the palace called Orta-Kapousi] / Vue de la Mosquee de sultan Mehemmed [Άποψη του μουσουλμανικού τεμένους του σουλτάνου Μεχμέτ] [View of the moslem temple of sultan Mehemmed]
Deuil des Femmes Greques à Rama [Μοιρολόι Ελληνίδων γυναικών στη Ραμά] [Lament of Greek women at Rama] Bapteme des Grecs dans le Jourdan [Βάπτισμα Ελλήνων στον Ιορδάνη] [Christening of Greeks into the Jordan river]
Deuil des Femmes Greques à Rama [Μοιρολόι Ελληνίδων γυναικών στη Ραμά] [Lament of Greek women at Rama] Bapteme des Grecs dans le Jourdan [Βάπτισμα Ελλήνων στον Ιορδάνη] [Christening of Greeks into the Jordan river]
Prêtre Grec [Έλληνας ιερέας] [Greek priest]
Prêtre Grec [Έλληνας ιερέας] [Greek priest]
Vue du port d' Ithaque [Άποψη του λιμανιού της Ιθάκης] [View of the port of Ithaca]
Vue du port d' Ithaque [Άποψη του λιμανιού της Ιθάκης] [View of the port of Ithaca]
Veduta della Fortezza Vecchia di Corfu verso ostro [Άποψη του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας από το Νότο] [View of the old fortress of Corfu from south] Veduta della Fortezza Vecchia di Corfu verso tramontana [Άποψη του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας από το Βορρά] [View of the old fortress of Corfu from north]
Veduta della Fortezza Vecchia di Corfu verso ostro [Άποψη του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας από το Νότο] [View of the old fortress of Corfu from south] Veduta della Fortezza Vecchia di Corfu verso tramontana [Άποψη του παλαιού φρουρίου της Κέρκυρας από το Βορρά] [View of the old fortress of Corfu from north]
De stand en Kasteel van Korfu [Η πόλη και το κάστρο της Κέρκυρας] [The city and castle of Korfu]
De stand en Kasteel van Korfu [Η πόλη και το κάστρο της Κέρκυρας] [The city and castle of Korfu]
Talleyrand
Talleyrand
Description de la ville d' Alexandrie et des des Antiquités remarquables qu' on y voit. [Περιγραφή της πόλης της Αλεξάνδρειας και των αξιοθέατων αρχαιοτήτων] [Description of the town of Alexandria and its remarkable antiquities] Palais de Cléopâtre [Το παλάτι της Κλεοπάτρας] [The palace of Cleopatra] Obélisque d' Alexandrie [O Οβελίσκος της Αλεξάνδρειας] [Obelisk of Alexandria] / Construction intérieure des tours. [Εσωτερική κατασκευή των αψίδων] / [Interior construction of arches.]
Description de la ville d' Alexandrie et des des Antiquités remarquables qu' on y voit. [Περιγραφή της πόλης της Αλεξάνδρειας και των αξιοθέατων αρχαιοτήτων] [Description of the town of Alexandria and its remarkable antiquities] Palais de Cléopâtre [Το παλάτι της Κλεοπάτρας] [The palace of Cleopatra] Obélisque d' Alexandrie [O Οβελίσκος της Αλεξάνδρειας] [Obelisk of Alexandria] / Construction intérieure des tours. [Εσωτερική κατασκευή των αψίδων] / [Interior construction of arches.]
Ali Pacha, late Vizier of Jannina. [Αλή - Πασά, ο τελευταίος Βεζύρης των Ιωαννίνων.]
Ali Pacha, late Vizier of Jannina. [Αλή - Πασά, ο τελευταίος Βεζύρης των Ιωαννίνων.]
Vue du village de St. George de Skyros [Άποψη του χωριού του Αγ. Γεωργίου στη Σκύρο] [View of the village of St. George of Skyros]
Vue du village de St. George de Skyros [Άποψη του χωριού του Αγ. Γεωργίου στη Σκύρο] [View of the village of St. George of Skyros]
Phare d' Alexandrie [Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας] [The Lighthouse of Alexandria]
Phare d' Alexandrie [Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας] [The Lighthouse of Alexandria]
Ephesus. The castle of Aiasoluk in the distance. Ruines d' Éphèse et d' Aia Solouk. [Τα ερείπια της Εφέσου και στο βάθος το κάστρο Αγιά Σουλούκ]
Ephesus. The castle of Aiasoluk in the distance. Ruines d' Éphèse et d' Aia Solouk. [Τα ερείπια της Εφέσου και στο βάθος το κάστρο Αγιά Σουλούκ]
Installation of the Bishop in the Metropolitan Church at Magnesia, Asia Minor . Église métropolitaine de Magnésie, l' Asie Mineure [Ενθρόνιση επισκόπου στην Ιερά Μητρόπολη Μαγνησίας, Μικρά Ασία]
Installation of the Bishop in the Metropolitan Church at Magnesia, Asia Minor . Église métropolitaine de Magnésie, l' Asie Mineure [Ενθρόνιση επισκόπου στην Ιερά Μητρόπολη Μαγνησίας, Μικρά Ασία]
Athen, von den Ruinen des Tempels des Jupiter [Αθήνα, ερείπια του ναού του Δία] [Athens, ruins of the Temple of Jupiter]
Athen, von den Ruinen des Tempels des Jupiter [Αθήνα, ερείπια του ναού του Δία] [Athens, ruins of the Temple of Jupiter]
Levée du Siège de Rhodes, 19 Août 1480 [Λύση της πολιορκίας της Ρόδου, 19 Αυγούστου 1480] [Lifting of the Siege of Rhodes, 19 August 1480]
Levée du Siège de Rhodes, 19 Août 1480 [Λύση της πολιορκίας της Ρόδου, 19 Αυγούστου 1480] [Lifting of the Siege of Rhodes, 19 August 1480]
Vue générale de la plaine de Troye [Γενική άποψη της πεδιάδας της Τροίας] [General view of the plains of Troy]
Vue générale de la plaine de Troye [Γενική άποψη της πεδιάδας της Τροίας] [General view of the plains of Troy]
Delos [Δήλος]
Delos [Δήλος]
I. Metelin : Port Olivier [Μυτιλήνη: Το λιμάνι] [Island of Mytilini - Port]
I. Metelin : Port Olivier [Μυτιλήνη: Το λιμάνι] [Island of Mytilini - Port]
De Stad en Vesting van Navarino [Η πόλη του Ναβαρίνου] [The city of Navarino]
De Stad en Vesting van Navarino [Η πόλη του Ναβαρίνου] [The city of Navarino]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Acrocorinto [Ακροκόρινθος] [Acrocorinth]
Plan des Environs d' Athènes [Χάρτης των περιχώρων των Αθηνών] [Map of the surroundings of Athens]
Plan des Environs d' Athènes [Χάρτης των περιχώρων των Αθηνών] [Map of the surroundings of Athens]
Nieuwe Kaart van het Turkschse Ryk gelegen in Europa, Asia en Africa [Νέος χάρτης των τουρκικών περιοχών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική] [New map of the turkish areas in Europe, Asia and Africa]
Nieuwe Kaart van het Turkschse Ryk gelegen in Europa, Asia en Africa [Νέος χάρτης των τουρκικών περιοχών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική] [New map of the turkish areas in Europe, Asia and Africa]
Plan de la ville et des ports de Rhodes [Χάρτης της πόλης και των λιμανιών της Ρόδου] [Plan of the city and the ports of Rhodes]
Plan de la ville et des ports de Rhodes [Χάρτης της πόλης και των λιμανιών της Ρόδου] [Plan of the city and the ports of Rhodes]
Η Αιτωλία και Ακαρνανία μετά της χερσονήσου Λευκάδος και των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης δια την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" [L' Aetolie et l' Acarnanie avec la presqu'île de Lèucade et les îles de Cephallenie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis] [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
Η Αιτωλία και Ακαρνανία μετά της χερσονήσου Λευκάδος και των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης δια την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" [L' Aetolie et l' Acarnanie avec la presqu'île de Lèucade et les îles de Cephallenie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis] [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
Athens [Αθήνα]
Athens [Αθήνα]
Φωκίς, Δωρίς και οι τόποι των Λοκρών κατά τον Βαρβιέ δου Βοκάγε [sic] δια την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" [Fokida, Dorida and the territories of Locri according to Barbié du Bocage for the "Travel of Anacharsis the Younger"] [Fokis, Doris et les pays des Locri selon Barbié du Bocage pour "Le voyage du Jeune Anacharsis"]
Φωκίς, Δωρίς και οι τόποι των Λοκρών κατά τον Βαρβιέ δου Βοκάγε [sic] δια την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" [Fokida, Dorida and the territories of Locri according to Barbié du Bocage for the "Travel of Anacharsis the Younger"] [Fokis, Doris et les pays des Locri selon Barbié du Bocage pour "Le voyage du Jeune Anacharsis"]
Ο Παρθενών τζαμί (εξ ανεκδότου πρωτοτύπου) [Parthenon as a mosque (copy of an unpublished prototype)]
Ο Παρθενών τζαμί (εξ ανεκδότου πρωτοτύπου) [Parthenon as a mosque (copy of an unpublished prototype)]
[Μέγας Ναπολέων] [Napoleon]
[Μέγας Ναπολέων] [Napoleon]
Dupuis
Dupuis
Graecia Antiqua ad Thucydidis historiam accomodata [Η Αρχαία Ελλάδα κατά την Ιστορία του Θουκυδίδη] [Ancient Greece, according to Thucydides History]
Graecia Antiqua ad Thucydidis historiam accomodata [Η Αρχαία Ελλάδα κατά την Ιστορία του Θουκυδίδη] [Ancient Greece, according to Thucydides History]
Taurica Chersonesus. Nostrā aetate Przecopsca et Gazara dicitur [Ταυρική Χερσόνησος. Η νυν αποκαλούμενη Przecopsca και Gazara]
Taurica Chersonesus. Nostrā aetate Przecopsca et Gazara dicitur [Ταυρική Χερσόνησος. Η νυν αποκαλούμενη Przecopsca και Gazara]
Θράκη. Thraciae veteris typus [Θράκη. Αποτύπωση της παλαιάς Θράκης) [Thrace. Mapping of old Thrace]
Θράκη. Thraciae veteris typus [Θράκη. Αποτύπωση της παλαιάς Θράκης) [Thrace. Mapping of old Thrace]
Carte de la plaine de Troie levée en 1786 et 1787 [Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας σχεδιασθείς το 1786 και 1787] [Map of the plains of Troy drawn in 1786 and 1787]
Carte de la plaine de Troie levée en 1786 et 1787 [Χάρτης της πεδιάδας της Τροίας σχεδιασθείς το 1786 και 1787] [Map of the plains of Troy drawn in 1786 and 1787]
Candia, olim Creta [Candia, τέως Κρήτη] [Candia, formerly known as Crete]
Candia, olim Creta [Candia, τέως Κρήτη] [Candia, formerly known as Crete]
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος [The Transfiguration of Jesus]
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος [The Transfiguration of Jesus]
Η ανάληψη του Ιησού Χριστού [The assumption of Jesus Christ]
Η ανάληψη του Ιησού Χριστού [The assumption of Jesus Christ]
Fortezze della Prevesa, e Santa Maura [Φρούρια της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας (Λευκάδας)] [The fortifications of Preveza and Santa Maura (Lefkada)
Fortezze della Prevesa, e Santa Maura [Φρούρια της Πρέβεζας και της Αγίας Μαύρας (Λευκάδας)] [The fortifications of Preveza and Santa Maura (Lefkada)
Οι Άγιοι Τρεις Ανάργυροι [Agioi Anargyroi]
Οι Άγιοι Τρεις Ανάργυροι [Agioi Anargyroi]
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος [Saint John, the Precursor]
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος [Saint John, the Precursor]
De Stadt Modon [Η πόλη της Μεθώνης] [The city of Methoni]
De Stadt Modon [Η πόλη της Μεθώνης] [The city of Methoni]
Isole delle Simie [Η νήσος Σύμη] [The island of Simi]
Isole delle Simie [Η νήσος Σύμη] [The island of Simi]
Η είσοδος του Βασιλέως Όθωνος εις Ναύπλιον [The arrival of King Otho at the city of Nafplio]
Η είσοδος του Βασιλέως Όθωνος εις Ναύπλιον [The arrival of King Otho at the city of Nafplio]
Macedonia, Thessalia, Epirus [Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος]
Macedonia, Thessalia, Epirus [Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος]
Vue de la tour Saint Nicolas à Rhodes [Άποψη του πύργου του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο] [View of the tower of St. Nicolas of Rhodes]
Vue de la tour Saint Nicolas à Rhodes [Άποψη του πύργου του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο] [View of the tower of St. Nicolas of Rhodes]
Ο Άγιος Γεώργιος [Saint George]
Ο Άγιος Γεώργιος [Saint George]
Carte de l' île de Skyros [Χάρτης της Σκύρου] [Map of the island of Skyros]
Carte de l' île de Skyros [Χάρτης της Σκύρου] [Map of the island of Skyros]
Carte de l' île de Samos [Χάρτης της νήσου Σάμου] [Map of the island of Samos]
Carte de l' île de Samos [Χάρτης της νήσου Σάμου] [Map of the island of Samos]
Cerigo [Κύθηρα] [Kythera]
Cerigo [Κύθηρα] [Kythera]
Carte de l'île de Corfu et du Territoire de Butrinto [Χάρτης της Κέρκυρας και της περιοχής του Βουθρωτού] [Map of the island of Corfu and of the territory of Butrint] /
Carte de l'île de Corfu et du Territoire de Butrinto [Χάρτης της Κέρκυρας και της περιοχής του Βουθρωτού] [Map of the island of Corfu and of the territory of Butrint] /
Tabula Europae X [Χάρτης της Ευρώπης, υπ’ αριθμ. 10] [European Map X]
Tabula Europae X [Χάρτης της Ευρώπης, υπ’ αριθμ. 10] [European Map X]
The Rock of Corinth [Ο βράχος της Κορίνθου]
The Rock of Corinth [Ο βράχος της Κορίνθου]
Asie Mineure [Μικρά Ασία] [Asia Minor]
Asie Mineure [Μικρά Ασία] [Asia Minor]
Athen vom Hügel des Museums aus. Athènes vue de la colline du Μusée [Αθήνα, άποψη από το λόφο του Μουσείου]
Athen vom Hügel des Museums aus. Athènes vue de la colline du Μusée [Αθήνα, άποψη από το λόφο του Μουσείου]
Σχέδιον της νήσου Δήλου και μέρους των εγγύς δια την Περιήγησιν του Ν. Αναχάρσιδος κατά τό παρά Βαρβιέ δε Βοκάγε / Κυκλάδες δια την αυτήν κατά τον δ' Άμβιλλον [Map of the island of Delos and part of the surrounding islands for the Travels of Anarcharsis the Younger according to the work of Barbié du Bocage/ Cyclades for the same according to Ambillus]
Σχέδιον της νήσου Δήλου και μέρους των εγγύς δια την Περιήγησιν του Ν. Αναχάρσιδος κατά τό παρά Βαρβιέ δε Βοκάγε / Κυκλάδες δια την αυτήν κατά τον δ' Άμβιλλον [Map of the island of Delos and part of the surrounding islands for the Travels of Anarcharsis the Younger according to the work of Barbié du Bocage/ Cyclades for the same according to Ambillus]
I. Scio [N. Χίος] [I. Chios]
I. Scio [N. Χίος] [I. Chios]
Plan du Port et mouillage de Naples de Romanie [Χάρτης του λιμανιού και των αγκυροβολίων του Ναυπλίου] [Plan of the Port and the anchorage of Nafplio]
Plan du Port et mouillage de Naples de Romanie [Χάρτης του λιμανιού και των αγκυροβολίων του Ναυπλίου] [Plan of the Port and the anchorage of Nafplio]
Golfe de Salonique [Κόλπος της Θεσσαλονίκης] [Gulf of Salonica]
Golfe de Salonique [Κόλπος της Θεσσαλονίκης] [Gulf of Salonica]
1.Grand prêtre 2. Prétresse de Diane 3. Vestale 4. Victimaire [1. Μέγας Ιερέας 2. Ιέρεια της Αρτέμιδος 3. Εστιάδα 4. Δήμιος] [1. Grand priest 2. Priestess of Diana 3. Vestal 4. Executioner]
1.Grand prêtre 2. Prétresse de Diane 3. Vestale 4. Victimaire [1. Μέγας Ιερέας 2. Ιέρεια της Αρτέμιδος 3. Εστιάδα 4. Δήμιος] [1. Grand priest 2. Priestess of Diana 3. Vestal 4. Executioner]
La Laconie et l' isle de Cythère: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis par J.D Barbié du Bocage [Η Λακωνία και το νησί των Κυθήρων: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος από τον Barbié du Bocage"] [Laconia and the island of Cythera: For the Travels of Anacharsis the Younger by Barbié du Bocage]
La Laconie et l' isle de Cythère: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis par J.D Barbié du Bocage [Η Λακωνία και το νησί των Κυθήρων: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος από τον Barbié du Bocage"] [Laconia and the island of Cythera: For the Travels of Anacharsis the Younger by Barbié du Bocage]
La Messénie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis par J.D Barbié du Bocage [Η Μεσσηνία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" από τον Barbié du Bocage] [Messenia: For the Travels of Anarcharsis the Younger by Barbié du Bocage]
La Messénie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis par J.D Barbié du Bocage [Η Μεσσηνία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος" από τον Barbié du Bocage] [Messenia: For the Travels of Anarcharsis the Younger by Barbié du Bocage]
Rhodyss die Insel und Hauptstatt darinn: Cap. vv. [Η πόλη και το λιμάνι της Ρόδου. Κεφ. vv] [The city and the port of Rhodes. Ch. vv]
Rhodyss die Insel und Hauptstatt darinn: Cap. vv. [Η πόλη και το λιμάνι της Ρόδου. Κεφ. vv] [The city and the port of Rhodes. Ch. vv]
Macedonia Thracia, Moesia et Illyris Graeca [Μακεδονία Θράκη, Μυσία και ελληνική Ιλλυρία] [Macedonia Thrace, Mysia and Greek Illyria]
Macedonia Thracia, Moesia et Illyris Graeca [Μακεδονία Θράκη, Μυσία και ελληνική Ιλλυρία] [Macedonia Thrace, Mysia and Greek Illyria]
Fort di S. Maura [Φρούριο της Αγίας Μαύρας ] [Fort of S. Maura]
Fort di S. Maura [Φρούριο της Αγίας Μαύρας ] [Fort of S. Maura]
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
L' Étolie et l' Acarnanie avec la presqu'isle de Leucade et les isles de Céphallénie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis] [Η Αιτωλία και η Ακαρνανία με τη χερσόνησο της Λευκάδας και τα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
L' Étolie et l' Acarnanie avec la presqu'isle de Leucade et les isles de Céphallénie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis] [Η Αιτωλία και η Ακαρνανία με τη χερσόνησο της Λευκάδας και τα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
Phocis and Doris: For the Travels of Anacharsis [Φωκίδα και Δωρίδα: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"]
Phocis and Doris: For the Travels of Anacharsis [Φωκίδα και Δωρίδα: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"]
Citta di Rodi [Η πόλη της Ρόδου]
Citta di Rodi [Η πόλη της Ρόδου]
Morea [Μορέας]
Morea [Μορέας]
La Béotie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Βοιωτία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Boeotia: for the Travels of Anacharsis the Younger]
La Béotie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Βοιωτία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Boeotia: for the Travels of Anacharsis the Younger]
Coron [Κορώνη] [Koroni]
Coron [Κορώνη] [Koroni]
Napoli di Malvasia [Η Νάπολη της Μονεμβασιάς] [Napoli of Monemvasia]
Napoli di Malvasia [Η Νάπολη της Μονεμβασιάς] [Napoli of Monemvasia]
Malvasia, assediata dall' Armi della serenissima Republica di Venetia [Η Μονεμβασιά, πολιορκούμενη από τα στρατεύματα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας] [Monemvasia, beseiged by the army of the most Serene Republic of Venice]
Malvasia, assediata dall' Armi della serenissima Republica di Venetia [Η Μονεμβασιά, πολιορκούμενη από τα στρατεύματα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας] [Monemvasia, beseiged by the army of the most Serene Republic of Venice]
Vue de l'île de Pathmos [Άποψη του νησιού της Πάτμου] [View of the island of Patmos]
Vue de l'île de Pathmos [Άποψη του νησιού της Πάτμου] [View of the island of Patmos]
Suite de l' Histoire d' Athènes depuis l' an 3573 jusqu'à l'an 3581 [Συνέχεια της ιστορίας της Αθήνας από το έτος 3573 ως το έτος 3581] [Continuance of Athens' history from the year 3573 up to the year 3581]
Suite de l' Histoire d' Athènes depuis l' an 3573 jusqu'à l'an 3581 [Συνέχεια της ιστορίας της Αθήνας από το έτος 3573 ως το έτος 3581] [Continuance of Athens' history from the year 3573 up to the year 3581]
Zarnata[Ζαρνάτα]
Zarnata[Ζαρνάτα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: ένδοξη πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου] [Macedonia: illustrious homeland of Alexander the Great]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: ένδοξη πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου] [Macedonia: illustrious homeland of Alexander the Great]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
[Νομίσματα] [Coins]
[Νομίσματα] [Coins]
[Σουλιώτης πολεμιστής] [Warrior from Souli]
[Σουλιώτης πολεμιστής] [Warrior from Souli]
Les mauvaises nouvelles (Grèce - 1897) [Τα άσχημα νέα (Ελλάδα - 1897)] [The bad news (Greece - 1897)]
Les mauvaises nouvelles (Grèce - 1897) [Τα άσχημα νέα (Ελλάδα - 1897)] [The bad news (Greece - 1897)]
Vue des Propylées d' Athènes [Άποψη των Προπυλαίων της Αθήνας] [View of Athens' Propylaea]
Vue des Propylées d' Athènes [Άποψη των Προπυλαίων της Αθήνας] [View of Athens' Propylaea]
Caloiero dalla parte ostro [Η νότια πλευρά του Καλόγερου] [The south side of Calogero ] Caloiero dalla parte di tramontana [Η βόρεια πλευρά του Καλόγερου] [The north side of Calogero]
Caloiero dalla parte ostro [Η νότια πλευρά του Καλόγερου] [The south side of Calogero ] Caloiero dalla parte di tramontana [Η βόρεια πλευρά του Καλόγερου] [The north side of Calogero]
Un Khaseki [Ασίκης] Un Bostandji [Κηπουρός] [Gardener] Un Achdji [Μάγειρας] [Cook] Un Halvadji [Χαλβατζής] [A man who makes halva]
Un Khaseki [Ασίκης] Un Bostandji [Κηπουρός] [Gardener] Un Achdji [Μάγειρας] [Cook] Un Halvadji [Χαλβατζής] [A man who makes halva]
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 213