Τεκμήριο GRGSA-CSA_PCENGRAVI.01.IT000475.IT000001 - Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- GRGSA-CSA_PCENGRAVI.01.IT000475.IT000001

Τίτλος

Γενική Χάρτα της Μολδοβίας, και μέρους των γειτνιαζουσών αυτή επαρχιών [General map of Moldova and of a part of the surrounding provinces]

Ημερομηνία(ες)

  • 1797 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Χαλκογραφία - Copperplate, διαστάσεις 82 x 63

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

ΑΒΕ 480

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το χαρακτικό αποτελεί τον ένα από τους δύο χάρτες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών της Μολδαβίας και της Βλαχίας, που τύπωσε ο Ρήγας Βελεστινλής το 1797. Στη χαλκογραφία απεικονίζεται η Μολδαβία και τμηματικά οι περιοχές: Βλαχία, Βεσσαραβία, Τρανσυλβανία και Θυρογέται Τάταροι.

Στην επάνω δεξιά γωνία του χαρακτικού εντοπίζεται προσωπογραφία του Αλέξανδρου Καλλιμάχη, ηγεμόνα της Μολδαβίας, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο χάρτης. Η προσωπογραφία περιβάλλεται από σύμβολα του κράτους της Μολδαβίας και επίγραμμα προς τιμήν του εν λόγω ηγεμόνα.

Σχεδιαστής: Ρήγας Φεραίος - Βελεστινλής
Χαράκτης: Μήλλερ, Φρανσουά
Εκδότης: Χάρη των Ελλήνων και Φιλελλήνων
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Βιέννη
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Vienna

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

O πλήρης τίτλος του χαρακτικού είναι «ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΟΒΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΩΝ ΑΥΤΗ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. Παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού εκδοθείσα χάριν των Ελλήνων κ΄ Φιλελλήνων, 1797. Εχαράχθη παρά του Φρανσουά Μήλλερ εν Βιέννη».

Το αντίτυπο της Γενικής Χάρτας της Μολδοβίας που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι συρραμμένο (ως αρχικό, αλλά χωρίς αρίθμηση) μαζί με τα δώδεκα (12) φύλλα της Χάρτας της Ελλάδος (https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/charta-of-greece-2). Η αρχική αυτή βιβλιοδεσία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης