Εμφανίζει 257 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Κίνημα της Αμύνης (Οπτικ. 14)
Κίνημα της Αμύνης (Οπτικ. 14)
Αρχείο Gorham P. Stevens
Αρχείο Gorham P. Stevens
Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη
Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη
Αρχείο Κωνσταντίνου Οικονόμου
Αρχείο Κωνσταντίνου Οικονόμου
Trachten und Gebräuche der Neugriechen [Ενδυμασίες και έθιμα των Νεοελλήνων] [Costumes and customs of Modern Greeks]
Trachten und Gebräuche der Neugriechen [Ενδυμασίες και έθιμα των Νεοελλήνων] [Costumes and customs of Modern Greeks]
[Αναμνήσεις και έμπνευσις του Ιωάννου Μακρυγιάννη] [Memories and inspiration of Yannis Makriyannis]
[Αναμνήσεις και έμπνευσις του Ιωάννου Μακρυγιάννη] [Memories and inspiration of Yannis Makriyannis]
Πάνθεο ηρώων του '21 [Pantheon of the heros of the 1821 Greek War of Independence]
Πάνθεο ηρώων του '21 [Pantheon of the heros of the 1821 Greek War of Independence]
Griechenlands Befreiung = La Grèce délivrée = The deliverance of Greece = Η αναγέννησις της Ελλάδος
Griechenlands Befreiung = La Grèce délivrée = The deliverance of Greece = Η αναγέννησις της Ελλάδος
Panorama von Athen [Πανόραμα της Αθήνας] [Panorama of Athens]
Panorama von Athen [Πανόραμα της Αθήνας] [Panorama of Athens]
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Τόμος Α΄. Σχεδιαγράμματα [The Greek army during the Balkan wars in 1912-1913. Volume I. Drawnings]
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Τόμος Α΄. Σχεδιαγράμματα [The Greek army during the Balkan wars in 1912-1913. Volume I. Drawnings]
[Χάρτες της Βορειοδυτικής Ελλάδας, Χάρτης Ευρώπης και Παγκόσμιος Χάρτης] [Maps of northwestern Greece, Map of Europe and Universal Map]
[Χάρτες της Βορειοδυτικής Ελλάδας, Χάρτης Ευρώπης και Παγκόσμιος Χάρτης] [Maps of northwestern Greece, Map of Europe and Universal Map]
Porte d' Andrinople à Constantinople [Η Πύλη της Αδριανούπολης στην Κωνσταντινούπολη] [The Adrianople Gate in Constantinople]
Porte d' Andrinople à Constantinople [Η Πύλη της Αδριανούπολης στην Κωνσταντινούπολη] [The Adrianople Gate in Constantinople]
Vue du bourg San-Nicolo [Άποψη της πόλης του Αγίου Νικολάου] [View of the San-Nicolo town]
Vue du bourg San-Nicolo [Άποψη της πόλης του Αγίου Νικολάου] [View of the San-Nicolo town]
Revue après la prise de Constantine. 1837 [Επιθεώρηση μετά την κατάληψη της Κωνσταντίνης. 1837] [Inspection after the conquest of Constantine. 1837]
Revue après la prise de Constantine. 1837 [Επιθεώρηση μετά την κατάληψη της Κωνσταντίνης. 1837] [Inspection after the conquest of Constantine. 1837]
Vue interieure de l' église de l' Αpocalipse [Εσωτερική άποψη του ναού της Αποκάλυψης] [Interior view of the church of the Αpocalipse] Femmes de l' île de Pathmos [Women of the island of Pathmos] / [Γυναίκες του νησιού Πάτμου]
Vue interieure de l' église de l' Αpocalipse [Εσωτερική άποψη του ναού της Αποκάλυψης] [Interior view of the church of the Αpocalipse] Femmes de l' île de Pathmos [Women of the island of Pathmos] / [Γυναίκες του νησιού Πάτμου]
Habitans de l' île de Naxia [Κάτοικοι της νήσου Νάξου] [Inhabitants of the island of Naxia] Dames de l' île de Tine [Γυναίκες της νήσου Τήνου] [Ladies of the island of Tinos]
Habitans de l' île de Naxia [Κάτοικοι της νήσου Νάξου] [Inhabitants of the island of Naxia] Dames de l' île de Tine [Γυναίκες της νήσου Τήνου] [Ladies of the island of Tinos]
Vue de Smyrne [Άποψη της Σμύρνης] [View of Smyrna]
Vue de Smyrne [Άποψη της Σμύρνης] [View of Smyrna]
Jardin de l' île de Scio [Κήπος του νησιού της Χίου]
Jardin de l' île de Scio [Κήπος του νησιού της Χίου]
Vue de la fontaine de Scio [Άποψη της κεντρικής βρύσης στην πόλη της Χίου] [View of the fountain of Chios]
Vue de la fontaine de Scio [Άποψη της κεντρικής βρύσης στην πόλη της Χίου] [View of the fountain of Chios]
Vue du port de Scio [Άποψη του λιμανιού της Χίου] [View of the port of Chios]
Vue du port de Scio [Άποψη του λιμανιού της Χίου] [View of the port of Chios]
Vue de la tour Saint Nicolas à Rhodes [Άποψη του πύργου του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο] [View of Saint Nicolas tower in Rhodes] Vue d' un château et de plusieurs tombeaux près des ruines de Telmissus [Άποψη φρουρίου και επιτύμβιων μνημείων κοντά στα ερείπια της Τελμισσού] [View of a castle and of tombs close to the ruins of Telmissus]
Vue de la tour Saint Nicolas à Rhodes [Άποψη του πύργου του Αγίου Νικολάου στη Ρόδο] [View of Saint Nicolas tower in Rhodes] Vue d' un château et de plusieurs tombeaux près des ruines de Telmissus [Άποψη φρουρίου και επιτύμβιων μνημείων κοντά στα ερείπια της Τελμισσού] [View of a castle and of tombs close to the ruins of Telmissus]
Photius Carapano, senator of the Greek Government in 1822, governor of the Island of Naxia in 1824 [Φώτιος Καραπάνου, Γερουσιαστής της Ελληνικής Κυβερνήσεως το 1822, Κυβερνήτης της Νάξου το 1824]
Photius Carapano, senator of the Greek Government in 1822, governor of the Island of Naxia in 1824 [Φώτιος Καραπάνου, Γερουσιαστής της Ελληνικής Κυβερνήσεως το 1822, Κυβερνήτης της Νάξου το 1824]
Panutzos Notaras: Minister of Finance in 1822, now President of the Executive Government in Greece = Panutzos Notaras: Ministre des Finances en 1822, à présent Président du Gouvernement exécutif de la Grece [Πανούτσος Νοταράς: Υπουργός των Οικονομικών το 1822, νυν Πρόεδρος της Εκτελεστικής Κυβέρνησης της Ελλάδος]
Panutzos Notaras: Minister of Finance in 1822, now President of the Executive Government in Greece = Panutzos Notaras: Ministre des Finances en 1822, à présent Président du Gouvernement exécutif de la Grece [Πανούτσος Νοταράς: Υπουργός των Οικονομικών το 1822, νυν Πρόεδρος της Εκτελεστικής Κυβέρνησης της Ελλάδος]
Γ. Σταύρος[G. Stavros]
Γ. Σταύρος[G. Stavros]
Pylos [Η Πύλος]
Pylos [Η Πύλος]
Souvenez vous de Marathon [Θυμηθείτε το Μαραθώνα] [Remember Marathon]
Souvenez vous de Marathon [Θυμηθείτε το Μαραθώνα] [Remember Marathon]
S. Sofia [Αγ. Σοφία]
S. Sofia [Αγ. Σοφία]
Greco [Έλληνας] [Greek]
Greco [Έλληνας] [Greek]
Corfou - La citadelle [Κέρκυρα - Το φρούριο]
Corfou - La citadelle [Κέρκυρα - Το φρούριο]
Demetrio Ipsilanti [Δημήτριος Υψηλάντης] [Dimitrios Ypsilantis] Bobolina [Μπουμπουλίνα] [Bouboulina]
Demetrio Ipsilanti [Δημήτριος Υψηλάντης] [Dimitrios Ypsilantis] Bobolina [Μπουμπουλίνα] [Bouboulina]
A New Map of Greece from the most recent surveys, including the frontier line [Νέος Χάρτης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνοριακής γραμμής, βασισμένος στις πιο πρόσφατες μελέτες]
A New Map of Greece from the most recent surveys, including the frontier line [Νέος Χάρτης της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της συνοριακής γραμμής, βασισμένος στις πιο πρόσφατες μελέτες]
Donne dell' Isola di Paros [Γυναίκες της νήσου Πάρου] [Women of Paros island]
Donne dell' Isola di Paros [Γυναίκες της νήσου Πάρου] [Women of Paros island]
Athènes [Αθήνα] [Athens]
Athènes [Αθήνα] [Athens]
Μιχ. Χρυσοχόου, Χάρτης της προς την Ήπειρον και Μακεδονίαν οροθετικής γραμμής της Ελλάδος [Map of the epirotic and macedonian borders of Greece by Mich. Chrysohoou]
Μιχ. Χρυσοχόου, Χάρτης της προς την Ήπειρον και Μακεδονίαν οροθετικής γραμμής της Ελλάδος [Map of the epirotic and macedonian borders of Greece by Mich. Chrysohoou]
Athènes Moderne: La Cathédrale [Αι Νέαι Αθήναι: Η Μητρόπολις] [Modern Athens: The Cathedral]
Athènes Moderne: La Cathédrale [Αι Νέαι Αθήναι: Η Μητρόπολις] [Modern Athens: The Cathedral]
Ο Άγιος Νικόλαος [Saint Nicholas]
Ο Άγιος Νικόλαος [Saint Nicholas]
Ιωάννης Μεταξάς [Ioannis Metaxas]
Ιωάννης Μεταξάς [Ioannis Metaxas]
Χάρτης της Ελλάδος εμφαίνων την κατ' επαρχίας διάδοσιν της παιδείας παρά τω ανδρικώ φύλω [Map of Greece showing the percentage of education level amongst men per province]
Χάρτης της Ελλάδος εμφαίνων την κατ' επαρχίας διάδοσιν της παιδείας παρά τω ανδρικώ φύλω [Map of Greece showing the percentage of education level amongst men per province]
6. Βώλος [6. Volos]
6. Βώλος [6. Volos]
Ο αείμνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ' [The unforgettable King Constantine XII]
Ο αείμνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ' [The unforgettable King Constantine XII]
[Η Παναγία η Οδηγήτρια] [Our Lady, the Beacon]
[Η Παναγία η Οδηγήτρια] [Our Lady, the Beacon]
Κωνστ. Βότσαρης: Στρατηγός κατά την Επανάστασιν του 1821 [Const. Votsaris: General during the Revolution of 1821]
Κωνστ. Βότσαρης: Στρατηγός κατά την Επανάστασιν του 1821 [Const. Votsaris: General during the Revolution of 1821]
Θέατρον του Πολέμου [Theatre of War]
Θέατρον του Πολέμου [Theatre of War]
Carte de l' île de Crète [Χάρτης της νήσου Κρήτης] [Map of the island of Crete]
Carte de l' île de Crète [Χάρτης της νήσου Κρήτης] [Map of the island of Crete]
Χάρτης της Μακεδονίας [Map of Macedonia]
Χάρτης της Μακεδονίας [Map of Macedonia]
Ησαΐας Π. Δαλιάννης, Αγωνιστής του 1821 [Isaias P. Daliannis, Revolutionary of the Greek Revolution of 1821]
Ησαΐας Π. Δαλιάννης, Αγωνιστής του 1821 [Isaias P. Daliannis, Revolutionary of the Greek Revolution of 1821]
Αστεροσκοπείον - Observatoire [Observatory]
Αστεροσκοπείον - Observatoire [Observatory]
Χάρτης της Νήσου Κρήτης [Map of the island of Crete]
Χάρτης της Νήσου Κρήτης [Map of the island of Crete]
First gate of the Seraglio [Η κεντρική πύλη του παλατιού (ενν. Η αυτοκρατορική πύλη του Τοπ Καπί)]
First gate of the Seraglio [Η κεντρική πύλη του παλατιού (ενν. Η αυτοκρατορική πύλη του Τοπ Καπί)]
[Ιωάννης Βενθύλος] [John Venthylos]
[Ιωάννης Βενθύλος] [John Venthylos]
Athenae ex parte boreali [Άποψη της Αθήνας από τα βόρεια] [Athens from the North] Athenae ex parte Marina [Άποψη της Αθήνας από τη θάλασσα] [Athens as can be seen, while at sea]
Athenae ex parte boreali [Άποψη της Αθήνας από τα βόρεια] [Athens from the North] Athenae ex parte Marina [Άποψη της Αθήνας από τη θάλασσα] [Athens as can be seen, while at sea]
[Κόρινθος] [Corinth]
[Κόρινθος] [Corinth]
Map of Northern Greece [Xάρτης της Βόρειας Ελλάδας]
Map of Northern Greece [Xάρτης της Βόρειας Ελλάδας]
Pylos [Πύλος]
Pylos [Πύλος]
I. (ενν. Iles) de Nisaro et de Piscopia [Νησιά της Νισύρου και της Επισκοπής] [the Islands of Nisyros and Episcopia]
I. (ενν. Iles) de Nisaro et de Piscopia [Νησιά της Νισύρου και της Επισκοπής] [the Islands of Nisyros and Episcopia]
Η Μονή Καισαριανή εν έτει 1745 [The monastery of Kaisariani in the year 1745]
Η Μονή Καισαριανή εν έτει 1745 [The monastery of Kaisariani in the year 1745]
Αι Αθήναι κατά το 1670 [Athens in 1670]
Αι Αθήναι κατά το 1670 [Athens in 1670]
Odisseo [Οδυσσέας (Ανδρούτσος)] [Odysseas (Androutsos)]
Odisseo [Οδυσσέας (Ανδρούτσος)] [Odysseas (Androutsos)]
S. Gregorius Naz. Grece Ecclesie Doct. et Ep. [Ά(γιος) Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Διδ(άσκαλος) της Ελληνικής Εκκλησίας και Επ(ίσκοπος)]
S. Gregorius Naz. Grece Ecclesie Doct. et Ep. [Ά(γιος) Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Διδ(άσκαλος) της Ελληνικής Εκκλησίας και Επ(ίσκοπος)]
The gulf of Salamis [Ο κόλπος της Σαλαμίνας]
The gulf of Salamis [Ο κόλπος της Σαλαμίνας]
Χάρτης της Ελλάδος εμφαίνων την κατ' επαρχίας διάδοσιν της παιδείας παρά τω ανδρικώ φύλω [Map of Greece showing the percentage of education level amongst men per province]
Χάρτης της Ελλάδος εμφαίνων την κατ' επαρχίας διάδοσιν της παιδείας παρά τω ανδρικώ φύλω [Map of Greece showing the percentage of education level amongst men per province]
Coron [Κορώνη]
Coron [Κορώνη]
Constantinople [Κωνσταντινούπολη]
Constantinople [Κωνσταντινούπολη]
St. Sophia : Constantinople [Αγία Σοφία : Κωνσταντινούπολη]
St. Sophia : Constantinople [Αγία Σοφία : Κωνσταντινούπολη]
Aly Bey, Capitan Pacha [Αλή Μπέη, καπουδάν πασάς]
Aly Bey, Capitan Pacha [Αλή Μπέη, καπουδάν πασάς]
Chourchid [Χουρσίτ]
Chourchid [Χουρσίτ]
The rocks of Suli [Οι βράχοι του Σουλίου]
The rocks of Suli [Οι βράχοι του Σουλίου]
Laurent de Medicis [Λαυρέντιος των Μεδίκων] [Lorenzo de Medici]
Laurent de Medicis [Λαυρέντιος των Μεδίκων] [Lorenzo de Medici]
Megara [Μέγαρα]
Megara [Μέγαρα]
Corfu and Manduchio from Mount Olivet [Η Κέρκυρα και το Μαντούκι από το όρος Olivet]
Corfu and Manduchio from Mount Olivet [Η Κέρκυρα και το Μαντούκι από το όρος Olivet]
Constantinople [Κωσταντινούπολη]
Constantinople [Κωσταντινούπολη]
Mosque of St Sophia at Constantinople [Το τζαμί της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη]
Mosque of St Sophia at Constantinople [Το τζαμί της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη]
Protopalicaro di Souli [Πρωτοπαλίκαρο του Σουλίου] [Protopalicaro of Souli]
Protopalicaro di Souli [Πρωτοπαλίκαρο του Σουλίου] [Protopalicaro of Souli]
Souli = Suli [Σούλι]
Souli = Suli [Σούλι]
Phare d'Alexandrie = Der Leuchtthurm zu Alexandrien [Ο φάρος της Αλεξάνδρειας] [Pharos of Alexandria]
Phare d'Alexandrie = Der Leuchtthurm zu Alexandrien [Ο φάρος της Αλεξάνδρειας] [Pharos of Alexandria]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Αλέξανδρος Υψηλάντης [Alexandros Ypsilantis]
Αλέξανδρος Υψηλάντης [Alexandros Ypsilantis]
Macedonia, Epiro, Livadia, Albania e Ianna [Μακεδονία, Ήπειρος, "Λιβαδιά", Αλβανία και "Ιάννα"]
Macedonia, Epiro, Livadia, Albania e Ianna [Μακεδονία, Ήπειρος, "Λιβαδιά", Αλβανία και "Ιάννα"]
Μακεδονία μετά της Ηπείρου και Αλβανίας [Macedonia along with Epirus and Albania]
Μακεδονία μετά της Ηπείρου και Αλβανίας [Macedonia along with Epirus and Albania]
Γρηγόριος Ε' [Gregory V]
Γρηγόριος Ε' [Gregory V]
Γεώργιος Β' [George II (of Greece)]
Γεώργιος Β' [George II (of Greece)]
Ο Ήρως της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821 [The hero of the 1821 Greek War of Independence]
Ο Ήρως της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821 [The hero of the 1821 Greek War of Independence]
3. Λάρισσα [3. Larissa]
3. Λάρισσα [3. Larissa]
Χάρτης του Κεντρικού Τμήματος της Θεσσαλίας [Map of the central part of Thessaly]
Χάρτης του Κεντρικού Τμήματος της Θεσσαλίας [Map of the central part of Thessaly]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το έργον του [Eleftherios Venizelos and his achievements]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το έργον του [Eleftherios Venizelos and his achievements]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος μετά της Θεσσαλίας και Ηπείρου [Map of the kingdom of Greece along with Thessaly and Epirus]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος μετά της Θεσσαλίας και Ηπείρου [Map of the kingdom of Greece along with Thessaly and Epirus]
5. Άρτα (Τρίκκαλα) [5. Arta (Trikala)]
5. Άρτα (Τρίκκαλα) [5. Arta (Trikala)]
1. Αργυρόκαστρον [1. Berat]
1. Αργυρόκαστρον [1. Berat]
4. Παραμυθιά (Κέρκυρα) [4. Paramithia (Corfu)]
4. Παραμυθιά (Κέρκυρα) [4. Paramithia (Corfu)]
Κωνσταντίνος Β. [Bασιλεύς] [Konstantinos K.[Κing]]
Κωνσταντίνος Β. [Bασιλεύς] [Konstantinos K.[Κing]]
Plan du Bosphore de Thrace: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης του Βοσπόρου της Θράκης: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Bosporus of Thrace: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan du Bosphore de Thrace: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης του Βοσπόρου της Θράκης: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Bosporus of Thrace: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Corfou=Corfu [Κέρκυρα]
Corfou=Corfu [Κέρκυρα]
Larissa [Λάρισα]
Larissa [Λάρισα]
Porte à Éphèse =Thor zu Ephesus [Πύλη στην Έφεσο]
Porte à Éphèse =Thor zu Ephesus [Πύλη στην Έφεσο]
Griechenland und dessen Inseln: Zur Reise des Jüngern Anacharsis [Η Ελλάδα και τα νησιά της: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Greece and its islands: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Griechenland und dessen Inseln: Zur Reise des Jüngern Anacharsis [Η Ελλάδα και τα νησιά της: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Greece and its islands: For the Travels of Anacharsis the Younger]
L' Arcadie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Αρκαδία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Arcadia: For the Travels of Anacharsis the Younger]
L' Arcadie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Η Αρκαδία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Arcadia: For the Travels of Anacharsis the Younger]
The sea of Marmora (From the Seraskiers Tower) = Mer de Marmora, vue de la tour du Seraskier = Das Marmor-Meer, vom schloss des Seraskier [Η θάλασσα του Μαρμαρά, Από τον πύργο του Σερασκιέρη]
The sea of Marmora (From the Seraskiers Tower) = Mer de Marmora, vue de la tour du Seraskier = Das Marmor-Meer, vom schloss des Seraskier [Η θάλασσα του Μαρμαρά, Από τον πύργο του Σερασκιέρη]
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 257