Εμφανίζει 45 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Καποδίστριας, Ιωάννης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο Αγώνα
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1830)
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)
Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)
Σύμμεικτα (1828, 1830)
Σύμμεικτα (1828, 1830)
Αρχείο Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου
Αρχείο Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου
Σύμμεικτα (1817, 1821, 1827, Χ.χ)
Σύμμεικτα (1817, 1821, 1827, Χ.χ)
Σύμμεικτα (1827, 1879, 1880, 1881, 1882, 1886, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1827, 1879, 1880, 1881, 1882, 1886, Χ.χ.)
Αρχείο οικογένειας Δούκα Βακάλογλου (Κ27στ)
Αρχείο οικογένειας Δούκα Βακάλογλου (Κ27στ)
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ86ε)
Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ86ε)
Αρχείο Νικολάου Θεοχάρη
Αρχείο Νικολάου Θεοχάρη
Jean Capodistrias, Président de la Grèce [Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας] [Ioannis Capodistrias, Governor of Greece]
Jean Capodistrias, Président de la Grèce [Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδας] [Ioannis Capodistrias, Governor of Greece]
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Κονοφάου, οικογένεια
Κονοφάου, οικογένεια
Αρχείο οικογένειας Μελά
Αρχείο οικογένειας Μελά
Σύμμεικτα (1820, 1826)
Σύμμεικτα (1820, 1826)
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος
Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού (Κ20, Κ21)
Αρχείο Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού (Κ20, Κ21)
Συλλογή Κωνσταντίνου Μέρτζιου (Κ35ια)
Συλλογή Κωνσταντίνου Μέρτζιου (Κ35ια)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ82)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ82)
Συλλογή Φώτου Τζαβέλλα (Κ88)
Συλλογή Φώτου Τζαβέλλα (Κ88)
[Ιωάννης Καποδίστριας] [Ioannis Kapodistrias]
[Ιωάννης Καποδίστριας] [Ioannis Kapodistrias]
Αρχείο Καποδιστριακής Διοίκησης (δωρεάς δήμου Καλαμάτας)
Αρχείο Καποδιστριακής Διοίκησης (δωρεάς δήμου Καλαμάτας)
Καποδίστριας, Ιωάννης (δολοφονία)
Καποδίστριας, Ιωάννης (δολοφονία)
Αρχείο Αναγνώστη Κονδάκη
Αρχείο Αναγνώστη Κονδάκη
Σύμμεικτα (1817, 1826, 1836, 1927, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1817, 1826, 1836, 1927, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1830, 1834, 1858)
Σύμμεικτα (1830, 1834, 1858)
Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου
Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης και της οικοσκευής του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Χφ40)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης και της οικοσκευής του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Χφ40)
Αρχείο Έρσης Μαντζουλίνου - Richards
Αρχείο Έρσης Μαντζουλίνου - Richards
Ιστορικό σύγγραμμα (Χφ248)
Ιστορικό σύγγραμμα (Χφ248)