Συλλογή AtHP 0001 - Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GR HP_LHP AtHP 0001

Τίτλος

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (ΑΕΠ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1821 - 1832 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

25 αρχειακά κουτιά (περ.10.000 λυτά έγγραφα), 38 κώδικες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Πυρήνας της συλλογής υπήρξε ιστορικό υλικό που διασωζόταν στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (χειρόγραφες πράξεις των επαναστατικών Εθνοσυνελεύσεων και άλλα σχετικά έγγραφα της επαναστατικής περιόδου). Για τη συμπλήρωση αυτών, και με στόχο την έκδοσή τους, το 1856 εκδόθηκαν εγκύκλιοι προς τους Νομάρχες και έγινε, μέσω δημοσιευμάτων, δημόσια πρόσκληση στους πολίτες να καταθέσουν στη Βουλή έγγραφα της περιόδου. Νέα ανάλογη πρόσκληση προς τους κατόχους ιστορικών εγγράφων απηύθυνε η Βουλή το 1862.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Εισαγωγή, δωρεά

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Λυτά έγγραφα και κώδικες, που χρονολογούνται από την έναρξη του Αγώνα της ανεξαρτησίας έως την εκλογή του πρώτου «βασιλέα της Ελλάδος» Όθωνα (1821-1832). Σχετίζονται με τις επαναστατικές Εθνοσυνελεύσεις και τις τοπικές συνελεύσεις, τα συνταγματικά κείμενα του Αγώνα και τα τοπικά πολιτεύματα, πράξεις του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού Σώματος, έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου από και προς τον Κυβερνήτη, τη Γερουσία και το Πανελλήνιο, αλληλογραφία υπουργείων και γραμματειών, καθώς και έγγραφα ιδιωτών προς τη Διοίκηση.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έχουν γίνει εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες φυσικού υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική ταξινόμηση

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Πρόσβαση χωρίς περιορισμό

Όροι αναπαραγωγής

Η ψηφιακή αναπαραγωγή των πρωτότυπων εγγράφων επιτρέπεται με χρέωση που καθορίζεται κάθε φορά από τη Βιβλιοθήκη. Η δημοσίευση επιτρέπεται κατόπιν αδείας και απαιτείται η βιβλιογραφική αναφορά Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αρχεία Ελληνικής Παλλιγγενεσίας, τ. .., αρ. εγγρ. …)

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Η έκδοση του αρχείου σε 25 τόμους διατίθεται έντυπα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής https://paligenesia.parliament.gr/
Το 2020 στη σειρά ΠΗΓΕΣ ΒΒ εκδόθηκε ο τόμος Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων : Δ' Διοικητική Περίοδος (Ιούνιος 1827 - Ιανουάριος 1828) / εισαγωγή-επιμέλεια Χρήστος Λούκος, μεταγραφή Λένα Κορομηλά

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Το υλικό των τόμων 3-8 της έκδοσης «Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας» είναι έγγραφα δημοσιευμένα στο έργο του Aνδρέα Ζ. Μάμουκα "Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832", Πειραιάς 1839-1852

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές ενότητες περιγραφής: Αρχείο Αγώνα ΓΑΚ- Κεντρική Υπηρεσία, Αρχείο Επανάστασης Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος(ΙΕΕΕ)

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας 1821-1832, τ.1-25, Αθήνα 1971-2020 https://paligenesia.parliament.gr/

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Καραπάνου Αγγελική

Πεδίο Πρόσκτησης