Εμφανίζει 5916 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διαμαντή Ζέρβα

 • GR HESG-NHM/8292-8324
 • Αρχείο
 • 1826-1853

Επιστολές, αναφορές, δίπλωμα, εγκύκλιος, έγγραφα, ονομαστικός κατάλογος κ.ά.

Ζέρβας, Διαμαντής

Αρχείο Συλλόγου «Η Αδελφότης»

 • GR HESG-NHM/76194-76641
 • Αρχείο
 • 1850-1900

Αλληλογραφία, αποδείξεις, πρακτικά, κατάλογοι μελών, έντυπα (φυλ. εφημερίδων, κανονισμοί κ.ά.), λόγοι κ.ά.

Σύλλογος «Η Αδελφότης»

Αρχείο Αθανασίου Ιατρίδη

 • GR HESG-NHM/84989
 • Αρχείο

Σημειώσεις αρχαιολογικού περιεχομένου

Ιατρίδης, Αθανάσιος

Αρχείο Χαράλαμπου Ιγγλέση

 • GR HESG-NHM/1618-1668
 • Αρχείο
 • 1823-1827

Επιστολές, αναφορές, διαταγές, αποδεικτικό πληρωμής κ.ά.

Ιγγλέσης, Χαράλαμπος

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

 • GR HESG-NHM/75371-75385
 • Αρχείο
 • 1835-1842

Επιστολές προς τον Ιωάννη Κωλέττη.

Κωλέττης, Ιωάννης

Αρχείο Βασιλείου Μαλοκίνη

 • GR HESG-NHM/19857-19937
 • Αρχείο
 • 1800-1868

Επιστολές, πιστοποιητικά, διαταγές, διπλώματα, αιτήσεις κ.ά.

Μαλοκίνης, Βασίλειος

Αρχείο Ευάγγελου Μπαλατζού

 • GR HESG-NHM/19980-20045
 • Αρχείο
 • 1827-1872

Οδηγίες, άδειες, προβιβασμοί, διατάγματα κ.ά.

Βαλατσός, Ευάγγελος

Αρχείο Δημητρίου Τ.Ν. Μπότσαρη

 • GR HESG-NHM/1993/12-3
 • Αρχείο
 • 1912-1915

Έγγραφα, επιστολές, αναφορές, σημειώσεις, διαταγές, σημειωματάρια, αποκόμματα εφημερίδων και δακτυλογραφημένα κείμενα.

Μπότσαρης, Δημήτριος, Τ. Ν.

Αρχείο Κώστα Μπότσαρη

 • GR HESG-NHM/85293
 • Αρχείο
 • 1813-1846

Έγγραφα, επιστολές, διαταγές, λογαριασμοί, αναφορές, ομολογίες, σημειώματα κ.ά.

Μπότσαρης, Κώστας

Αρχείο οικογένειας Φραγκούδη

 • GR HESG-NHM/84897-84911
 • Αρχείο
 • 1789-1827

Διατάγματα, πιστοποιητικά, επιτροπικό, φιρμάνι κ.ά.

Φραγκούδη, οικογένεια

Αρχείο Βασιλείου-Νικολάου Λ. Ορλώφ

 • GR HESG-NHM/15501-15519
 • Αρχείο
 • 1820-1855

Αντίγραφα επιστολών, πρακτικών καταθέσεων, καταλόγων ονομάτων κ.ά.

Ορλώφ, Βασίλειος, Νικόλαος Λ.

Αρχείο οικογένειας Γκίζη

 • GR HESG-NHM/7423-7763
 • Αρχείο
 • 1656-1839

Επιστολές, πωλητήρια, ομολογίες, λογαριασμοί, διαθήκες, σημειώσεις, διαβατήρια, αναφορές κ.ά.

Γκίζη, οικογένεια

Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου

 • GR HESG-NHM/1989/5-5
 • Αρχείο
 • 1800-1836

24 αντίγραφα εγγράφων που αφορούν τη συμμετοχή και προσφορά του Ι. Παπαδιαμαντόπουλου στον αγώνα (λογαριασμοί, έγγραφα, κατάλογοι, πωλητήριο καραβιού, επιστολές κ.ά.), ένα οθωμανικό έγγραφο και αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεως του Αρείου Πάγου.

Παπαδιαμαντόπουλος, Ιωάννης

Αρχείο Αναγνώστη Παπατσώρη

 • GR HESG-NHM/1992/1-2
 • Αρχείο
 • 1798-1876

Έγγραφα που αφορούν κυρίως τη δράση του Αναγνώστη Παπατσώρη ως στρατιωτικού, βουλευτή κλπ. Περιλαμβάνονται ομολογίες, επιστολές, αποδείξεις, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, επίσημα έγγραφα, πωλητήρια, παραχωρητήρια εθνικών γαιών, δικαστικά έγγραφα κ.α.

Παπατσώρης, Αναγνώστης

Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου

 • GR HESG-NHM/2008/5-2
 • Αρχείο
 • 1822-1831

Δημόσια έγγραφα (διορισμοί, δηλώσεις αφοσίωσης, ανακοινώσεις, ενημερώσεις κ.ά.) και επιστολές.

Ράδος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Βασιλείου Ραφαήλ

 • GR HESG-NHM/20356-20383
 • Αρχείο
 • 1716-1836

Κώδικες, διπλώματα, προβιβασμοί, πιστοποιητικό, επιστολές, έγγραφα κ.ά.

Ραφαήλ, Βασίλειος

Αρχείο Γεωργίου Σισίνη

 • GR HESG-NHM/20384-20512
 • Αρχείο
 • 1813-1855

Έγγραφα, επιστολές, λογαριασμοί, σημειώσεις κ.ά.

Σισίνης, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Σισίνη

 • GR HESG-NHM/75974-75999
 • Αρχείο
 • 1808-1829

Έγγραφα, κατάλογος εθνικών κτημάτων, κατάστιχα, αντίγραφα εγγράφων κ.ά.

Σισίνης, Γεώργιος

Αρχείο Αργύρη Στεμνιτζιώτη

 • GR HESG-NHM/8502-8518
 • Αρχείο
 • 1823-1835

Έγγραφα σχετικά με τη ναυτική του δράση, σημειώσεις κ.ά.

Στεμνιτζιώτης, Αργύρης

Αρχείο Αριστείδη Στεργιάδη

 • GR HESG-NHM/1997/4-4
 • Αρχείο
 • 1917-1922

Έγγραφα, τηλεγραφήματα, έντυπα, φωτογραφίες κ.ά.

Στεργιάδης, Αριστείδης

Αρχείο Αναστασίου Τσαμαδού

 • GR HESG-NHM/51575-54816
 • Αρχείο
 • 1820-1868

Επιστολές, λογαριασμοί, ημερολόγιο πλοίου κ.ά.

Τσαμαδός, Αναστάσιος

Αρχείο Ηλία Τσιτσέλη

 • GR HESG-NHM/8584-8595
 • Αρχείο
 • 1823-1832

Επιστολές, έκθεση περί πολιορκίας Μεσολογγίου, σημείωμα κ.ά.

Τσιτσέλης, Ηλίας

Αρχείο Ηλία Τσιτσέλη

 • GR HESG-NHM/16851-16917
 • Αρχείο
 • 1328-1852

Επιστολές, έγγραφα, αντίγραφα εγγράφων, σημειώσεις, πιστοποιητικά, πρακτικά κ.ά.

Τσιτσέλης, Ηλίας

Αρχείο Ιωσήφ Φαλάγγα

 • GR HESG-NHM/1551-1556
 • Αρχείο
 • 1822-1829

Έγγραφα και πιστοποιητικό.

Φαλάγγας, Ιωσήφ

Αρχείο Νικολάου Φλογαΐτη

 • GR HESG-NHM/20868-21171
 • Αρχείο
 • 1823-1900

Επιστολές, ειδοποιήσεις, αναφορές, πωλητήρια, διαταγές, διορισμοί κ.ά.

Φλογαΐτης, Νικόλαος

Αρχείο Γεωργίου Χρυσίδη

 • GR HESG-NHM/17065-17121
 • Αρχείο
 • 1797-1866

Έγγραφα, διαταγές, διορισμοί, εντολές κ.ά.

Χρυσίδης Γεώργιος

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 325
 • Αρχείο
 • 1921-1982

1.1 Το 2ο μέρος του ποιητικού έργου του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου Το παράθυρο του κόσμου (1962), (χφο).
Στα χφα περιλαμβάνονται οι τελευταίοι στίχοι του ποιήματος 8 του 1ου μέρους και το πρώτο ποιήμα του 3ου μέρους. [Στο χφο το 20ο ποίημα αποτελεί συνέχεια του 19ου, με αποτέλεσμα το 20ο ποίημα του χειρογράφου να αντιστοιχεί στο 21ο της εκδόσεως κ.ο.κ.].
1.2 Κείμενα του Ι.Μ.Π. και συνεντεύξεις με τον Ι.Μ.Π. (1937-1976)
1.3-1.4 Φωτογραφίες δημοσιευμάτων του Ι.Μ.Π. (1921-1974)

 • Αρθρογραφία του Ι.Μ.Π. (1946-1971).
 • Ταξιδιωτικά άρθρα του Ι.Μ.Π. (1935-1974).
  1.5 Κριτικές για το ποιητικό έργο του Ι.Μ.Π. (1948-1970)
  1.6 Κριτικές για το πεζογραφικό έργο του Ι.Μ.Π.
  (1945-1981)
 • Παρουσιάσεις και κριτικές για τα δοκίμια του Ι.Μ.Π. (1947-1979).
 • Παρουσιάσεις και κριτικές για τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα του Ι.Μ.Π. (1945-1981).
  1.7 Κριτικές για τα ταξιδιωτικά έργα του Ι.Μ.Π. (1953-1982)
  1.8 Δημοσιεύματα σχετικά με τον Ι.Μ.Π. (1945-1982)
  1.9 Ξενόγλωσσα
  -Μεταφράσεις ποιημάτων του Ι.Μ.Π. στα ιταλικά και κείμενο για τον Ι.Μ.Π. (ρουμανικά, φφα).
 • Περιλήψεις από τα «Εφτά κοιμισμένα παιδιά» και τους «Αιχμαλώτους» του Ι.Μ.Π. και κείμενο του Άλκη Θρύλου για τον Ι.Μ.Π. (γαλλικά, φφα).
 • Συμβόλαιο γερμανικού εκδοτικού οίκου με τον Ι.Μ.Π. για μετάφραση έργου του στα ολλανδικά, κριτικές για το μεταφρασμένο έργο του Ι.Μ.Π. «Εφτά κοιμισμένα παιδιά» (γερμανικά, φφα).
  1.10 Αλληλογραφία
  -Χφη επιστολή του Ι.Μ.Π. προς τον Α. Κασιγόνη (1932).
  -Επισκεπτήριο προς τον Δημήτριο Χαριτάτο.

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ.

Παξινού, Κατίνα και Μινωτής, Αλέξης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 301
 • Αρχείο
 • 1910-2002

Θεατρικά έργα, θεατρικές μεταφράσεις και διασκευές, βιβλία σκηνοθεσίας, επαγγελματικά έγγραφα, κείμενα, ομιλίες, άρθρα, αποκόμματα Τύπου, αλληλογραφία, σκίτσα και σχέδια, ηχητικό και έντυπο υλικό, φωτογραφικά τεκμήρια, θεατρικά προγράμματα κ.ά.

Παξινού, Κατίνα

Πάολα (Σπηλιωτοπούλου-Νικολέσκο, Παυλίνα)

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 90/07
 • Αρχείο
 • 1933-1963

Επιστολές, cartes postales και cartes de visite, καθώς και ένα πρόγραμμα από συναυλία της καλλιτέχνιδας στο ξενοδοχείο Χίλτον της Αθήνας (δεκαετία 1960).

Πάολα (Σπηλιωτοπούλου-Νικολέσκο, Παυλίνα)

Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός, Ανδρέας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 15/97
 • Αρχείο
 • 1893-1970

Αναφορές και αποκόμματα εφημερίδων για υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας, φωτογραφίες αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων από τις Μυκήνες και αλλού (1924-1930). Μακέτες, φωτογραφίες, προσκλήσεις κ.ά. από την έκθεση για την πολεμική ιστορία των Ελλήνων που οργανώθηκε στο Ζάππειο το 1968 καθώς και έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου.

Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός, Ανδρέας

Παπαδάκης, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 29/03
 • Αρχείο
 • 1925-1942

Επιστολές προς τον Νικόλαο Παπαδάκη των αρχαιολόγων Αντωνίου Κεραμόπουλου (1927-1942, κυρίως 1942), Χρήστου Καρούζου (1931) και μία επιστολή του Κ.Α. Ρωμαίου απευθυνόμενη προς κάποιον Γιώργο (1945). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές του Αντωνίου Κεραμόπουλου ως διευθυντή Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων της Ελλάδος (1942) καθώς αναφέρονται στην ψήφιση αρχαιολογικού νόμου, τις σχέσεις με ξένες αρχαιολογικές σχολές (γερμανική, ιταλική), την αντιμετώπιση του βουλγαρικού κινδύνου στη Βόρειο Ελλάδα κ.λπ. Υπάρχουν επίσης δύο διπλώματα απονομής παρασήμων προς τον Νικόλαο Παπαδάκη.

Παπαδάκης, Νικόλαος

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας Χ.

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 44/99
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Χειρόγραφα κείμενα του λογοτέχνη : “Η επαναλειτουργία της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, 1947» (1986), κείμενο για τις εκδόσεις και τον εκδότη Κώστα Γκοβόστη (1997). Επιστολή προς Μάνο Χαριτάτο 18.11.1999 και απόδειξη ελαιοτριβείου 1991.

Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας Χ.

Παπαδημητρίου, Ρούλα

 • GR ELIA-MIET 2/10Θ
 • Αρχείο
 • 1914-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, μελέτες, άρθρα, δημοσιεύματα, διαλέξεις και ραδιοφωνικές εκπομπές της Ρούλας Παπαδημητρίου. Περιλαμβάνει ακόμη δημοσιεύματα και κρίσεις για την ίδια, το περιοδικό που εξέδιδε, το κοινωνικό και λογοτεχνικό της έργο.
Πλούσια είναι η αλληλογραφία της Ρούλας Παπαδημητρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές φορέων και οργανώσεων (φιλανθρωπικές, γυναικείες, τοπικές, κτλ.), καθώς δίνουν μία εικόνα του συγκεκριμένου χώρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιστολές του συζύγου της Παπαδημητρίου, Αλέκου, από το μέτωπο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Αποσπάσματα των επιστολών αυτών δημοσιεύθηκαν στο Περιοδικό Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος, τχ. 175, (1990), σσ. 1-4 και υπήρξαν η βάση για το μυθιστόρημα της Παπαδημητρίου Στην Εποποιία του 1940, Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1957. Περιέχεται ακόμη εκτεταμένη αλληλογραφία της Ελένης Ουράνη (Άλκη Θρύλου) με την Παπαδημητρίου.
Το αρχείο απαρτίζεται επίσης από πλήθος οικογενειακών και προσωπικών φωτογραφιών του Αλέκου και της Ρούλας Παπαδημητρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαθητικές φωτογραφίες της Παπαδημητρίου στο κολλέγιο Ανατόλια (πριν αυτό μεταφερθεί στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης) καθώς και ένα λεύκωμα με 91 φωτογραφίες του Περικλή Τριανταφυλλίδη από την Μικρασιατική Εκστρατεία.

Παπαδημητρίου, Ρούλα

Παπαδιαμαντόπουλος, Ανδρέας

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 607
 • Αρχείο
 • 1899-1946

Επιστολές Ελευθερίου Βενιζέλου, Σοφίας Μπαλτατζή, Αλέξανδρου Ζαΐμη, Ίωνα Δραγούμη προς Ανδρέα Παπαδιαμαντόπουλο, γραμματέα του Γεωργίου, Ύπατου Αρμοστή Κρήτης (1899-1913), μία επιστολή Βενιζέλου προς Παπουτσόπουλο (1935), δύο φωτοτυπίες επιστολών προς Δ.Λεβίδη (1902,1904), τρεις προξενικές εκθέσεις του Παπαδιαμαντόπουλου (1908-1909) για την κατάσταση στη Μακεδονία. Ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες πληροφορίες για τη ζωή του και μία φωτογραφία στην Κρήτη. Επιστολικά δελτάρια και επισκεπτήρια προς Άννα Παπαδιαμαντοπούλου (1906-1946).

Παπαδιαμαντόπουλος, Ανδρέας

Γιαννόπουλος, Αλκιβιάδης

 • GR_LA GIAN 030
 • Αρχείο
 • 1845-1981, 1983

Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα έργα (πεζά και ποιήματα), τυπογραφικά δοκίμια, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες επιστολές και δελτάρια, αποκόμματα δημοσιεύσεων και κριτικογραφίας, έγγραφα και αποκόμματα από ποικίλες εξωλογοτεχνικές δραστηριότητες (Εταιρίες Λογοτεχνών, Υπουργείο Προεδρίας, Δελτίον Ελληνικής Βιβλιογραφίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Άρμα Θέσπιδος και άλλα κοσμικά), αρχείο του περιοδικού Σημερινά Γράμματα (1954-1955), ποικίλα τεκμήρια (χειρόγραφα, έγγραφα, εκδόσεις, αλληλογραφία, βιβλιογραφία) συγγενικών του προσώπων: Ιωάννη Γιαννόπουλου Ηπειρώτη, Αγησίλαου Γιαννόπουλου Ηπειρώτη, Μαρίας Γιαννοπούλου, Ιωάννας, Ελένης, Άγι και Πύρρου Γιαννόπουλου, Γεωργίας Τερλίδου-Γιαννοπούλου, Παναγιώτη Νικ. Σπηλιάδη κ.ά. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Γιαννόπουλος, Αλκιβιάδης (1896-1981)

Αθανασιάδης, Τάσος

 • GR_LA ATH 010
 • Αρχείο
 • 1944-1961, 1966;-1969

Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα του μυθιστορήματος Η Αίθουσα του Θρόνου, δεύτερη επεξεργασία των τριών τόμων των Πανθέων (1967-1968, β΄ έκδοση ξαναπλασμένη) πάνω στο κείμενο της α΄ έκδοσης (1948, 1953, 1961), πρώτες εκδόσεις των Πανθέων και άλλων κειμένων (1944-1961). Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Αθανασιάδης, Τάσος

Αξιώτη, Μέλπω

 • GR_LA AXI 012
 • Αρχείο
 • 1871;-1899, 1947-1972

Χειρόγραφες και δακτυλόγραφες επιστολές και δελτάρια των ετών 1947-1971 (συνολικά 761 τεκμήρια), δακτυλόγραφα και χειρόγραφα έργα (πεζά και ποιήματα), συμβόλαια, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις, αποκόμματα δημοσιεύσεων και κριτικογραφίας, χειρόγραφα διηγήματα και εκδόσεις του Π. Α. Αξιώτη (1840-1918). Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Αξιώτη, Μέλπω (1905-1973)

Δέλιος, Γιώργος

 • GR_LA DEL 040
 • Αρχείο
 • 1932-1970

Χειρόγραφα των μυθιστορημάτων Ο ήλιος και τ' αστέρια και Οικογένεια (απόσπασμα), χειρόγραφες και δακτυλόγραφες επιστολές και δελτάρια, κριτικογραφία ανά έργο (1932-1970), χειρόγραφο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Δέλιος, Γιώργος (1897-1980)

Θέμελης, Γιώργος

 • GR_LA THE 080
 • Αρχείο
 • 1972-1973

Χειρόγραφα τετράδια των τελευταίων έργων του (1971-1975) και φωτογραφίες. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Θέμελης, Γιώργος (1900-1976)

Θεοτόκης, Κωνσταντίνος

 • GR_LA THE 082
 • Αρχείο
 • 1916

Φωτοαντίγραφο χειρόγραφης μετάφρασης θεατρικού έργου. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Θεοτόκης, Κωνσταντίνος

Ουράνης, Κώστας

 • GR_LA OUR 151
 • Αρχείο
 • 1931

Επιστολές και δελτάρια προς τον Πέτρο Χάρη. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας

 • GR_LA PAP 163
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας (1877-1940)

Φέξης, Γεώργιος

 • GR_LA PHE 210
 • Αρχείο
 • 1901-1920

Φωτοαντίγραφο τετραδίου με αποδείξεις πληρωμών του εκδότη Γ. Φέξη, φωτοαντίγραφα δύο (2) επιστολών του Κ. Θεοτόκη (1911). Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Φέξης, Γεώργιος (1927-2004)

Χατζής, Δημήτρης

 • GR_LA CHA 220
 • Αρχείο
 • 2001-2002

CDRom με ψηφιοποιημένα αποκόμματα κριτικογραφίας για τον Χατζή, φυλλάδιο και CDRom με τα «Μαθήματα νεοελληνικής λογοτεχνίας» που παρέδωσε ο συγγραφέας στον Φιλολογικό Όμιλο Τρίπολης. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Γουλανδρής, Νίκος

Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 • Αρχείο
 • 1972-1975 (το αρχειακό υλικό), 1932-1985 (για τα έντυπα (περιοδικά και βιβλία))

Το αρχείο περιλαμβάνει την αλληλογραφία του Αρχείου με τους λογοτέχνες και τους δωρητές στο πλαίσιο συγκρότησης των συλλογών του αρχείου. Εδώ έχουν ταξινομηθεί και οι συλλογές εντύπων: περιοδικών και βιβλίων του Αρχείου.

Συλλογή Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάου

 • GR EMIAN 28
 • Αρχείο
 • 1974–1995

Η συλλογή της Αθηνάς Γιάνναρου-Νικολάουπεριλαμβάνει ένα φάκελο με στοιχεία για τον Γρηγόρη Γιάνναρο, τον Μπάμπη Δρακόπουλο, το ΚΚΕ Εσ. κλπ.

Γιάνναρου-Νικολάου, Αθηνά

Συλλογή Ανδρέα Σταυριανουδάκη

 • GR EMIAN 23
 • Αρχείο
 • 1968–1970

Φάκελος με ψηφιοποιημένα τεκμήρια. Πρόκειται για δέκα μικρά ζωγραφικά σχέδια σε μορφή κάρτας, προκειμένου να πωλούνται για να ενισχύονται οικονομικά οι οικογένειες των φτωχών πολιτικών κρατουμένων, φιλοτεχνημένα από άγνωστο πολιτικό κρατούμενο στις Φυλακές Αίγινας.

Σταυριανουδάκης, Ανδρέας

Συλλογή Μάκη Παπούλια και Σπύρου Βεντουράτου

 • GR EMIAN 3
 • Αρχείο
 • 1927, 1949–1983

Η συλλογή περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1960–1969. Απαρτίζεται από τις ενότητες: i. Σπουδαστικά, ii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις, iii. Ιδεολογικά, iv. Πολιτικά κόμματα, v. Λοιπά (Ειρήνη, μαραθώνιες πορείες, εργατικά, Κυπριακό-ΕΦΕΚ, διωγμοί στρατιωτών, τεταρτοαυγουστιανά-αντικομουνιστικά, δικτατορία), vi. Εκδόσεις-Περιοδικός και ημερήσιος τύπος, vii. Διάφορα.Συμπεριλαμβάνονται κείμενα εργασίας, εισηγήσεις, ανακοινώσεις, φυλλάδια και προκηρύξεις της ΠΑΝΔΗΚ “Σωτήρης Πέτρουλας”. Διακηρύξεις, προκηρύξεις φυλλάδια, εκλογικά προγράμματα, τρικ κλπ. της ΕΔΑ. Ανακοινώσεις, διακηρύξεις και πεπραγμένα φοιτητικών συλλόγων και παρατάξεων, κυρίως της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Διάφορα φυλλάδια και περιοδικά φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων και κινήσεων. Αποκόμματα εφημερίδων. Τέλος γραπτά του Παναγιώτη Γουλιέλμου και προσωπικά τεκμήρια των Μάκη Παπούλια και Σπύρου Βεντουράτου. Επίσης, λόγω της συλλεκτικής έφεσης του Μ. Παπούλια έχουν συγκεντρωθεί και μερικά φοιτητικά τεκμήρια του Μεσοπολέμου (1927).

Παπούλιας, Μάκης

Συλλογή Μίμη Μανωλάκου

 • GR EMIAN 31
 • Αρχείο
 • 1962–1964

Η Συλλογή του Μίμη Μανωλάκου αποτελείται από δύο φακέλους που περιέχουν αποκλειστικώς οικονομικά στοιχεία της γνωστής φοιτητικής επιθεώρησης Πανσπουδαστική του έτους 1962, όταν ο Μ. Μανωλάκος εργαζόταν στη διαχείρισή της. Τα εν λόγω στοιχεία φυλάχθηκαν στο υπόγειο του πατρικού σπιτιού του στον Ασωπό και παραδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 στην ΕΜΙΑΝ από τον αδελφό του, Αριστείδη Μανωλάκο.

Μανωλάκος, Μίμης

Συλλογή Μπάμπη Γεωργούλα

 • GR EMIAN 8
 • Αρχείο
 • 1975–1991

Δακτυλόγραφα και πολυγραφημένα έγγραφα, εισηγήσεις πρακτικά, αποφάσεις, ψηφίσματα, ανακοινώσεις και ποικίλα κείμενα κομματικών επιτροπών και οργάνων, φυλλάδια, έντυπα κλπ. της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και του ΚΚΕ Εσ., χειρόγραφα του Μπάμπη Γεωργούλα σχετικά με την κομματική του δουλειά, αποκόμματα και φύλλα της Αυγής, του Θούριου, ημερήσιου τύπου κ.ά.

Γεωργούλας, Μπάμπης

Συλλογή Μπάμπη Λυκούδη

 • GR EMIAN 24
 • Αρχείο
 • 1964

Περιέχει ένα μόνο τεκμήριο: την 9σέλιδη ομιλία του Στέλιου Ράμφου, φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, στελέχους της Ν.ΕΔΑ και διευθυντικού παράγοντα της σπουδαστικής επιθεώρησης της Αριστεράς Πανσπουδαστική, στο Α΄ Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ (1964) (δακτυλόγραφο πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Στ. Ράμφο). Η ομιλία είχε σταλεί, τότε, από το συντάκτη του από το Παρίσι όπου βρισκόταν για συνέχιση των σπουδών του.

Λυκούδης, Μπάμπης

Συλλογή Πέτρου Βλάση

 • GR EMIAN 22
 • Αρχείο
 • 1943, 1960–1994

Η συλλογή του περιλαμβάνει το τμήμα της προσωπικής του αλληλογραφίας που σχετίζεται με τον αντιδικτατορικό αγώνα στο εξωτερικό, όπως και χειρόγραφα, έντυπα, φυλλάδια ελληνικών αντιδικτατορικών οργανώσεων της Δυτικής Ευρώπης.

Βλάσης, Πέτρος

Συλλογή Ρηνιώς Παπατσαρούχα-Μίσσιου

 • GR EMIAN 20
 • Αρχείο
 • 1939, 1947, 1957–1991

Η συλλογή της (πρώτη κατάθεση) αποτελείται κυρίως από μικρές ή μεγάλες εκδόσεις αριστερών κομμάτων και οργανώσεων νεολαίας, που συνήθιζε να διατηρεί στο προσωπικό της αρχείο, εκτός από τους φακέλους 5 και 8 (Εργατικά), που αποτελούν το διασωθέν τμήμα αρχείου του αδελφού της και γνωστού εργατικού στελέχους της μετεμφυλιοπολεμικής Αριστεράς Αποστόλη Παπατσαρούχα.

Παπατσαρούχα-Μίσσιου, Ρηνιώ

Συλλογή Χρήστου και Νίκου Τερζάκη

 • GR EMIAN 32
 • Αρχείο
 • 1906–2007

Το αρχειακό και βιβλιακό υλικό των Τερζάκηδων παραδόθηκε το 2012 στην ΕΜΙΑΝ από τη γυναίκα του Φρόσω Συμεωνίδου, στέλεχος της Ν.ΕΔΑ. Περιλαμβάνει τεκμήρια για την αντιστασιακή δράση και τη μετέπειτα πορεία του Ν. Τερζάκη, όπως επίσης και για την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Ακόμη, παλαιές εκδόσεις, σπάνια φυλλάδια, περιοδικά και δελτία για την Εθνική Αντίσταση και τον Εμφύλιο, την ΕΠΟΝ, το ΚΚΕ, τη νεολαία, την παιδεία, το συνεταιριστικό κίνημα κ.ά.

Τερζάκης, Νίκος

Συλλογή Γιάννη Καούνη και Μαρίας Αγγελάκη

 • GR EMIAN 7
 • Αρχείο
 • 1964–1987

Όλο το υλικό της συλλογής αποτελείται από τεκμήρια της περιόδου 1964–1987 που διατήρησαν, εκτός από τον Γ. Καούνη, η Μαρία Αγγελάκη, πολιτική κρατούμενη της χούντας (Οκτ. 1969 — Απρ. 1973) και σύζυγος αργότερα του Γ. Καούνη, η ζωγράφος Σάρρα-Φωτεινή Σκουρτέλλη-Τσίτσοβιτς, ο Ανδρέας Τσάκας και ο Νίκος Αρμάος.Ο Γ. Καούνης διέσωσε υλικό κυρίως από τη δικτατορία, παράνομο τύπο και τα Τετράδια [της Φυλακής] (1970–1973). Επίσης σημαντικό τμήμα της συλλογής αποτελούν τα τεκμήρια της δράσης των Γ. Καούνη — Μαρίας Αγγελάκη ως στελεχών του ΚΚΕ Εσ. την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης καθώς και αρκετά φύλλα εφημερίδων και περιοδικών της ίδιας περιόδου.Τα Τετράδια [της Φυλακής] ήταν χειρόγραφο περιοδικό που έφτιαχναν οι πολιτικοί κρατούμενοι, κυρίως νέοι αριστεροί φοιτητές και εργαζόμενοι, στις φυλακές Αβέρωφ και Κορυδαλλού την περίοδο 1969–1973. Η συλλογή περιλαμβάνει τα τεύχη της περιόδου Σεπτ. 1970 — Φεβρ. 1973, τα οποία, την Άνοιξη του 1973, με πρωτοβουλία των κρατουμένων Γ. Καούνη και Κώστα Παπαδόπουλου, συγκεντρώθηκαν μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και στη συνέχεια διοχετεύθηκαν παράνομα στην Αμαλία Αγγελάκη, μητέρα της Μαρίας, η οποία τα φύλαξε στο σπίτι της στα Χανιά μέχρι το 1976, οπότε παραδόθηκαν πάλι στον Γ. Καούνη. Ο Νίκος Αρμάος παρέδωσε αργότερα στον Γ. Καούνη έξι ακόμη από τα σωζόμενα τεύχη του περιοδικού.Οι κάρτες και επιστολές διεθνούς συμπαράστασης προς την πολιτική κρατούμενη Μαρία Χρ. Αγγελάκη, ασυρματίστρια (γεννήθηκε το 1945 στις Μουρνιές Χανίων και συνελήφθη από τα όργανα της χούντας στην Αθήνα δύο μέρες μετά τη σύλληψη του Γ. Καούνη), κατά την περίοδο της εκτόπισής της, με απόφαση έκτακτου στρατοδικείου, στη Δροσοπηγή Άρτας ξεπερνούν τις χίλιες διακόσιες εξήντα. Οι περισσότερες έχουν αποσταλεί την περίοδο Οκτωβρίου 1972-Απριλίου 1973 και, στην πλειονότητά τους, είναι ευχετήριες χριστουγεννιάτικες κάρτες της Διεθνούς Αμνηστίας ή άλλες ευχετήριες κάρτες και λίγες επιστολές που έχουν ταχυδρομηθεί από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία κ.α.Η Μαρία Αγγελάκη μετά τη δικτατορία εγκαταστάθηκε στα Χανιά και μέχρι τα μέσα του 1976 δραστηριοποιήθηκε ως οργανωτικός γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ Εσ. Ήταν υποψήφια της Ενωμένης Αριστεράς στο νομό και στη συνέχεια υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο δήμο Χανίων. Στην Αθήνα δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των βιβλιοπωλών. Πέθανε από καρδιακό νόσημα τον Αύγουστο του 1998. Με τον Γιάννη Καούνη απόκτησαν ένα παιδί, τη Χριστίνα.Η Σάρρα-Φωτεινή Σκουρτέλλη-Τσίτσοβιτς, ζωγράφος και κατασκευάστρια κοσμημάτων, φίλη του Γ. Καούνη μετά τη δικτατορία, δραστηριοποιήθηκε στη Δυτική Γερμανία και στην Ολλανδία κατά της χούντας και στο κίνημα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων καθ’ όλο το διάστημα της επταετίας. Συνεργάστηκε στη δημιουργία και τη διασύνδεση των αντιδικτατορικών επιτροπών των χωρών όπου είχε αναπτύξει δράση και βοήθησε ενεργά στην παράνομη είσοδο αγωνιστών στην Ελλάδα. Το αρχείο της το εμπιστεύθηκε στον Γ. Καούνη, ο οποίος με τη σειρά του το παρέδωσε στην ΕΜΙΑΝ.Ο Ανδρέας Κων. Τσάκας, δημόσιος υπάλληλος, οπαδός της Αριστεράς, παρέδωσε στον Γ. Καούνη διάφορα έντυπα, από αυτά που κυκλοφορούσαν στα σχολεία και τα πανεπιστήμια την περίοδο 1970–1980, τα οποία είχε συγκεντρώσει ως συλλέκτης.Τέλος η συλλογή εμπλουτίζεται με τη γραφομηχανή και τον πολύγραφο που χρησιμοποιούσε η αντιδικτατορική οργάνωση Ρήγας Φεραίος κατά το έτος 1969, με φύλλα του αντιδικτατορικού Ριζοσπάστη (Μαχητή), της Αυγής και του Θούριου, με αφίσες, προκηρύξεις και τρικ της παρανομίας. Τις δικογραφίες και τον παράνομο τύπο όπως και τον πολύγραφο τα εντόπισε, κατά το 1980, ο Γ. Καούνης στην αποθήκη πειστηρίων του Εφετείου Αθηνών, που βρισκόταν τότε στην οδό Αρσάκη, τα ζήτησε και τα πήρε.Όλα τα παραπάνω, που δωρήθηκαν τμηματικά στην ΕΜΙΑΝ την περίοδο 2004–2009, συγκροτούν τις εξής ενότητες: i. Σπουδαστικά (πριν από τη δικτατορία), ii. Δικτατορία-Αντιδικτατορικός Αγώνας, iii. Μεταπολίτευση (σπουδαστικά, πολιτικές οργανώσεις της νεολαίας, κόμματα και πολιτικές οργανώσεις), iv. Περιοδικός και ημερήσιος τύπος, v. Αποκόμματα τύπου, vi. Αρχειακά αντικείμενα-κειμήλια.

Αγγελάκη, Μαρία

Συλλογή Ηλία Στάβερη

 • GR EMIAN 13
 • Αρχείο
 • 1945–1946, 1971–1976, 1983–2003

Η συλλογή του συνίσταται σε: Άρθρα-δημοσιεύσεις του ιδίου και άλλων επονιτών, έντυπο υλικό: Ανατυπώσεις φύλλων της Νέας Γενιάς (Κ.Σ. της ΕΠΟΝ), εκδόσεις της ΕΜΑΕΕ για την ΕΠΟΝ, 40 χρόνια της ΕΠΟΝ, 50 χρόνια της ΕΠΟΝ, τεύχη του περιοδικού ΕΑΜ Αντίσταση (του ΠΣΑΕΕΑ), διάφορα 1989–2001 κλπ.

Στάβερης, Ηλίας

Συλλογή: Η Παιδεία στον Ηπειρωτικό χώρο

 • IMIAX/ΠΑΙΔ
 • Αρχείο
 • 1853-1940

Βιβλία γενικού ελέγχου μονοταξίου διδασκαλείου, 8ου δημοτικού σχολείου (Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου), βιβλίο πρακτικών, έλεγχος εξετάσεων τριταξίου διδασκαλείου (σπάραγμα), συμφωνητικά δασκάλων, έγγραφα για την εκπαιδευτική κατάσταση της Ηπείρου ετών 1859-1861, 1885 κ.εξ., 1916 (φωτοτυπίες.), προγράμματα γιορτών, μητρώα μαθητών(φωτυπίες), 3 κώδικες Μητροπόλεως Ιωαννίνων για τα εκπαιδευτικά (1) και συμφωνητικά δασκάλων (2) (φωτ.). βιβλίο πρακτικών, διδακτικού προσωπικού, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι (ετών 1891-1911) που αφορούν τη Ζωσιμαία Σχολή (φωτ.).

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, Ζωσιμαία Σχολή, Μονοτάξιο Διδασκαλείο, 8ο Δημοτικό Σχολείο (Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου), Τριτάξιο Διδασκαλείο, Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ιωαννίνων κ.α.

Αρχείο Νικολάου Δοσίου .

 • Αρχείο
 • 1873;-1939

Λυτά έγγραφα, κείμενα, επιστολές, συλλογές τραγουδιών, οθωμανικά έγγραφα, φωτογραφίες, κάρτες επαγγελματικές, εφημερίδες.

Δόσιος, Νικόλαος (1856-1938;)

Αρχείο Σωματείου Προστασίας Απόρων Φυματικών «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων»

 • Αρχείο
 • 1966-1972

Σφραγίδα, αλληλογραφία, κατάλογοι μελών, καταστατικό, μπλοκ αποδείξεων, οικονομικά στοιχεία, προσκλήσεις, εφημερίδες.

Σωματείο Προστασίας Απόρων Φυματικών «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων»

Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α8
 • Αρχείο
 • ...

Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει μικρό αριθμό τεκμηρίων και βρίσκεται στην διαδικασία καταγραφής.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή Γαλάτειας Σακκά

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ9
 • Αρχείο
 • 1963-2001

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία φεμινιστικού, κοινωνιολογικού, πολιτικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, Πρακτικά του Α΄ Πανελλαδικού Συνεδρίου γυναικών, Πρακτικά της Βουλής περιόδου 1977, υλικό για την στράτευση των γυναικών της Βιργινίας Τσουδερού, τεύχη φεμινιστικών περιοδικών και πολλά τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου του Συλλόγου της Ελληνίδας Νοικοκυράς.

Σακκά, Γαλάτεια

Συλλογή Φωτεινής Στεργιοπούλου

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ10
 • Αρχείο
 • 1958 -

Περιέχει διάφορα έγγραφα, φυλλάδια, αποφάσεις, δελτία, υλικό συνεδρίων και συναντήσεων, εκθέσεις, δραστηριότητες, κ.λ.π. του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, πρακτικά και εισηγήσεις διαφόρων συνεδρίων, πολλά τεύχη περιοδικών και εφημερίδων, εκδόσεις διαφόρων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών που αφορούν γυναικεία ζητήματα, διάφορα έντυπα, φυλλάδια, θέσεις, διακηρύξεις, αφίσες κ.λ.π. διαφόρων γυναικείων οργανώσεων, βιβλία μεταξύ των οποίων το: « Το κορίτσι και η κοινωνία» υπό Αρ. Ασπιώτη, του 1958.

Στεργιοπούλου, Φωτεινή

Αρχείο Ελένης Παμπούκη

 • GR ΓΓΙ/ΙΑΒ/Α11
 • Αρχείο
 • 1975 - (έναρξη συγκρότησης του αρχείου)

Το αρχείο αποτελείται από 20 φακέλους και 12 υπο-φακέλους ποικίλου περιεχομένου διαφορετικού υποστρώματος και είδους υλικού (όπως φυλλάδια, κονκάρδες, μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, πλακάτ κλπ.), 24 φακέλους συνεδρίων - ημερίδων - σεμιναρίων - συζητήσεων, 394 αφίσες, 49 βιβλία,37 ατζέντες που εκδόθηκαν από το βιβλιοπωλείο της Ελένης Παμπούκη,35 τίτλοι περιοδικών και εφημερίδων, 14 φυλλάδια, 3 ημερολόγια τοίχου, 8 γκραβούρες, 1 ηλεκτρική γραφομηχανή, 1 πίνακας ανακοινώσεων.

Παμπούκη, Ελένη

Αρχείο Σπύρου και Χαράς Τόμπρα

 • GR-As-STO-028
 • Αρχείο
 • 1928-2011

Περιλαμβάνει αποκόμματα τύπου, προγράμματα, σημειώσεις και άλλο υλικό, μέσα από το οποίο περιγράφεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Σπύρου και της Χαράς Τόμπρα.

Τόμπρας, Σπύρος

Αρχείο Frank Choisy

 • GR-As-FCH-007
 • Αρχείο
 • 1872-1966

Το αρχείο αποτελείται από χειρόγραφες παρτιτούρες και κείμενα του συνθέτη. Ένα μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν οι έντυπες εκδόσεις και τα βιβλία άλλων δημιουργών ενώ το αρχείο συμπληρώνεται από προγράμματα και αποκόμματα τύπου με αναφορά σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Στο αρχείο τέλος περιλαμβάνονται 77 γυάλινα slides με θέμα τον R. Wagner

Choisy, Frank

Αρχείο Νίκου Ζαχαρίου

 • GR-As-NZA-015
 • Αρχείο
 • 1923-2007

Το αρχείο αποτελείται κυρίως από φωτογραφίες, προγράμματα και αφίσες από τη διεθνή καριέρα του Νίκου Ζαχαρίου. Εμπλουτίζεται όμως με βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό. Ειδικά για τους δίσκους 33 στροφών θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν τοποθετηθεί στη κύρια συλλογή των LP της Βιβλιοθήκης.

Ζαχαρίου, Νίκος

Αρχείο Γεωργίου Πονηρίδη

 • GR-As-GPO-004
 • Αρχείο
 • 1892-1982

Το αρχείο, προέρχεται από την κατοικία του συνθέτη και απαρτίζεται από χειρόγραφα, παρτιτούρες και κείμενα, βιβλία, δίσκους, προγράμματα και αποκόμματα τύπου. Περιλαμβάνει υλικό 56 έργων, το οποίο για τα 45 από αυτά είναι πλήρες και ελλιπές για τα υπόλοιπα 10. Πιθανότατα ανέγγιχτα μετά το θάνατο του συνθέτη, τα χειρόγραφα, ειδικά αυτά των ορχηστρικών έργων, ήταν συγκεντρωμένα και τοποθετημένα σε ξεχωριστό ερμάρι, τυλιγμένα σε εφημερίδες, για προστασία, προφανώς, από τη σκόνη. Στο ίδιο ερμάρι, το οποίο περιείχε αποκλειστικά υλικό του συνθέτη, βρίσκονταν επίσης έντυπα βιβλία και παρτιτούρες, σε μερικές περιπτώσεις πολλαπλά αντίγραφα των έργων του. Εκτίμησή μας είναι ότι ο ίδιος ο Πονηρίδης τα είχε τακτοποιήσει έτσι, αφού όπως μας αναφέρθηκε από τους προκατόχους, κανείς δεν είχε ασχοληθεί με το υλικό αυτό από το 1982 που πέθανε ο συνθέτης.

Πονηρίδης, Γεώργιος

Αρχείο Άρντας Μαντικιάν

 • GR-As-ΑΜΑ-025
 • Αρχείο
 • 1924-2009

Ο μεγαλύτερος όγκος του αρχείου αποτελείται από προγράμματα, φωτογραφίες και αποκόμματα τύπου. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό δείγμα οπτικοακουστικού υλικού καθώς και παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες όπως επίσης και ένα μικρό δείγμα αλληλογραφίας.

Μαντικιάν, Άρντα

Αρχείο Μιχάλη Σουγιούλ

 • GR-As-MSO-027
 • Αρχείο
 • 1906-1958

Περιλαμβάνει παρτιτούρες (1 χειρόγραφη και έντυπες), κείμενα επαγγελματικά και προσωπικά, επιστολές, βιβλιάρια εργασίας, αφίσες, φωτογραφίες, προγράμματα και προσκλήσεις εκδηλώσεων και συναυλιών, οπτικοακουστικό υλικό και τέλος βραβεία και κάδρα. Το υλικό περιλαμβάνει ντοκουμέντα που συλλέχθηκαν από τον ίδιο τον Μιχάλη Σουγιούλ κατά τη διάρκεια της ζωής του, όσο και από τις κόρες του μετά θάνατον και αφορά κυρίως υλικό από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του.

Σουγιούλ, Μιχάλης

Αρχείο Αλεξάνδρας Τριάντη

 • GR-As-ATR-001
 • Αρχείο
 • 1896-1977

Περιλαμβάνει χειρόγραφες και έντυπες παρτιτούρες, βιβλία, ηχογραφήσεις, προγράμματα, επιστολές, cart post ales, τουριστικούς οδηγούς και ταξιδιωτικά φυλλάδια.

Τριάντη, Αλεξάνδρα

Αρχείο Λίλας Λαλαούνη

 • Αρχείο

Περιέχονται χειρόγραφο της Αττικής σουίτας του Γιώργου Πονηρίδη και έντυπα έργα των Καλομοίρη και Ζώρα με ιδιόχειρες αφιερώσεις τους καθώς και άλλες παρτιτούρες των Παλλάντιου, Ξανθόπουλου, Χατζιδάκι και Μητρόπουλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα προγράμματα, οι αφίσες, οι φωτογραφίες το πορτραίτο αλλά κυρίως οι ηχογραφήσεις των δύο κοντσέρτων της τα οποία εκτελεί η ίδια.

Λαλαούνη, Λίλα

Αρχείο Ιάκωβου Παπαπαϊσίου, Μητροπολίτη Δέρκων

 • Αρχείο
 • Δεκαετία 1960

Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει μικρές μελέτες του Μητροπολίτη, λυτά έγγραφα γραμμένα στα ελληνικά και στα τουρκικά, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές και σημειώσεις, εργασίες διάφορες, αλληλογραφία, και η μετάφραση στα τουρκικά του έργου του.

Ιάκωβος Παπαπαϊσίου, Μητροπολίτης Δέρκων (1885-1980)

Αρχείο Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων

 • Αρχείο
 1. Αυστραλία: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο μεγαλύτερος όγκος του αρχείου. Περιλαμβάνει την αλληλογραφία των Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης καθώς και των Μακεδονικών Ενώσεων της Ελλάδας. Σημαντικό τμήμα του υλικού αποτελούν οι αυστραλιανές εφημερίδες, οι ελληνικές εφημερίδες, που εκδίδονταν στην Αυστραλία, και οι καταστάσεις παιδικών και νεανικών βιβλίων, εκδόσεων και εντύπων που τυπώθηκαν στην Αυστραλία. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα στην Αυστραλία (συνέδρια, εορτασμός εθνικών εορτών κλπ.) και των συμβόλων που χρησιμοποιούσαν οι Μακεδόνες (λάβαρα, στολές).

 2. Ελλάδα: Στην κατηγορία αυτή τοποθετήθηκαν τα έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητα του ΚΑΜ στην Ελλάδα (αλληλογραφία εσωτερικού, εκδόσεις, βιβλία και πολιτισμικές εκδηλώσεις των συλλόγων). Σημαντική υποκατηγορία αποτελεί η προσωπική αλληλογραφία του Διευθυντού του ΚΑΜ Παύλου Τσάμη.

 3. Η.Π.Α.: Σε αυτήν την κατηγορία φυλάσσονται η αλληλογραφία των Ενώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Καναδά με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, οι δραστηριότητες των μακεδονικών ενώσεων σε συγκεκριμένες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά. Επίσης, έγγραφα που αποδεικνύουν την αντισλαβική προπαγάνδα στις περιοχές αυτές.

 4. Ευρώπη: Στην κατηγορία αυτή φυλάσσεται κατάσταση με όλες τις Μακεδονικές Ενώσεις στην Ευρώπη.

 5. Παγκόσμια Συνέδρια: Αποτελείται από φωτογραφικό υλικό, τα προγράμματα και τις αφίσες των συνεδρίων, που πραγματοποίησαν οι Παμμακεδονικές Ενώσεις σε όλο τον κόσμο.

 6. Σκόπια: Στην κατηγορία αυτή έχουν συμπεριληφθεί οι φάκελοι που αφορούν την ίδρυση και δραστηριοποίηση των Σκοπίων, καθώς επίσης και την λειτουργία του Ραδιοφωνικού σταθμού τους για τα έτη 1988-1996.

 7. Λογιστικά και Πρωτόκολλα

 8. Λευκώματα

Κέντρο Αποδήμων Μακεδόνων, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Αρχείο Οικογένειας Μανωλή

 • Αρχείο
 • 1877-1935

Το αρχείο περιέχει:

1.50 λυτά έγγραφα εις την οθωμανικήν: Ομόλογα, αποδείξεις κ.λ.π.

2.16 λυτά έγγραφα στην ελληνική των ετών 1877-1908

3.18 λυτά έγγραφα στην ελληνική που αφορούν τη λειτουργία χοροδιδασκαλείου Ι. Τανταλίδου (1921-2935)

4.Μία ταυτότητα με καταστατικό του Συλλόγου Χοροδιδασκάλων Νέων Χωρών.

5.Εγκόλπιο Αστυνομικών διατάξεων Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 1912.

6.Φυλλάδιο του Κλήμεντος Μοναχού: Αι ελληνικαί Βοτάναι και αι θεραπευτικαί ιδιότητες αυτών. Θεσσαλονίκη, 1953.

Οικογένεια Μανωλή

Αρχείο δικηγόρου Γεωργίου Παπαηλιάκη

 • Αρχείο
 • 1909-1930

Κουτί 1: Οι φάκελοι φέρουν τους τίτλους: α) «Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στον Μακεδονικό Αγώνα» β) «Έγγραφα-επιστολές από τη δράση μου στη Μακεδονία».

Κουτί 2: Οι φάκελοι φέρουν τους τίτλους: α) «Μακεδονικός Αγώνας» β) Αλέξανδρος Υψηλάντης

Κουτί 3: Φέρει τον τίτλο: «Ημερολόγια των Βαλκανικών Πολέμων του λοχία Γεωργίου Παπαηλιάκη 1912-1913».

Κουτί 4: α) Δακτυλόγραφο ημερολόγιο β) Μεταπτυχιακή εργασία

Παπαηλιάκης, Γεώργιος

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάρκου

 • EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1967 -1987

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Μάρκου

Νηπιαγωγείο Μάρκου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μουζακίου

 • JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 2008

Πολιτικές εκθέσεις, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις και εκθέσεις, εκθέσεις και πράξεις, αποφάσεις μικροδιαφορών, σχετικά πολιτικών αποφάσεων, αγωγές τακτικής διαδικασίας, αγωγές ειδικής διαδικασίας, αγωγές ειδικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων, πρωτότυπα αγωγών ειδικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσειςκαι αποφάσεις διαταγών πληρωμής, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού, ματαιωθείσες αγωγές (τακτικές, ειδικές, ασφαλιστικές, μικροδιαφορές), αγωγές μικροδιαφορών, ανακοπές ερημοδικίας, προγράμματα πλειστηριασμών, αγωγές που συζητήθηκαν, αιτήσεις εκούσιας, καταστάσεις εξόδων, τελών και δικαιωμάτων δικαστικών επιμελητών για πράξεις ΚΕΔΕ, εισερχόμενα έγγραφα.

Ειρηνοδικείο Μουζακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1930

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής. Σημείωση: από το 1898 έως το 1905 είναι μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καμινάδων και από το 1905 -1910 είναι μαθητολόγιο του Δ΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας.

Β' Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αποτελέσματα 301 έως 400 από 5916