Εμφανίζει 253 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Χανιά (Κρήτη)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Κοκοβλής, Νίκος και Αργυρώ
Κοκοβλής, Νίκος και Αργυρώ
Ντουκάκης, Μάρκος
Ντουκάκης, Μάρκος
Αρχείο Επαναστατικής Συνελεύσεως Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Επαναστατικής Συνελεύσεως Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Θερίσου
Αρχείο Θερίσου
Αρχείο Θερίσου και ετέρα δεσμίς
Αρχείο Θερίσου και ετέρα δεσμίς
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Κεντρικού Μεταφραστικού Γραφείου (Χανίων)
Αρχείο Α' Δημόσιου Ταμείου Χανίων
Αρχείο Α' Δημόσιου Ταμείου Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Χανίων
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Κισάμου
Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Κισάμου
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Χανίων
Αρχείο Αγροφυλακής Χανίων
Αρχείο Αγροφυλακής Χανίων
Αρχείο Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων
Αρχείο Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων
Αρχείο Τμηματικής Εφορείας Σφακίων
Αρχείο Τμηματικής Εφορείας Σφακίων
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Χωροφυλακής και Αστυνομίας
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων
Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Χανίων
Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Χανίων
Αρχείο Α' Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Αρχείο Α' Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χανίων
Αρχείο Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Περιφερειακού Γραφείου Χανίων)
Αρχείο Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Περιφερειακού Γραφείου Χανίων)
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο ΟΑΕΔ Χανίων
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Χανίων
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Χανίων
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Χανίων
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Χανίων
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισάμου
Αρχείο Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς Χανίων
Αρχείο Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς Χανίων
Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων
Αρχείο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων
Αρχείο Δικαστικών Φυλακών Χανίων
Αρχείο Δικαστικών Φυλακών Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων
Αρχείο Συλλόγου Εμποροραπτών Νομού Χανίων
Αρχείο Συλλόγου Εμποροραπτών Νομού Χανίων
Συλλογή Παν. Κων. Κριάρη
Συλλογή Παν. Κων. Κριάρη
Σύμμεικτη συλλογή (Κ109ια)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ109ια)
Συλλογή εγγράφων από την Κρήτη (Κ145)
Συλλογή εγγράφων από την Κρήτη (Κ145)
Αρχείο Νικολάου Σκουλά (Κ93δ, Κ93ε-στ, Κ93ζ-ια, Κ93ιβ)
Αρχείο Νικολάου Σκουλά (Κ93δ, Κ93ε-στ, Κ93ζ-ια, Κ93ιβ)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ95δ)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ95δ)
Αρχείο Νικολάου Σκουλά, Δημάρχου Χανίων
Αρχείο Νικολάου Σκουλά, Δημάρχου Χανίων
Συλλογή Νικ. Γ. Παπαδάκη, Βουλευτή
Συλλογή Νικ. Γ. Παπαδάκη, Βουλευτή
Συλλογή Μαθιού Μυλωνογιάννη
Συλλογή Μαθιού Μυλωνογιάννη
Συλλογή Μοναστηριακών εγγράφων
Συλλογή Μοναστηριακών εγγράφων
Συλλογή Δερμιτζάκη Στυλιανού
Συλλογή Δερμιτζάκη Στυλιανού
Συλλογή Νικόλαου Κουκουλάκη
Συλλογή Νικόλαου Κουκουλάκη
Συλλογή Νικολάου Κουκουλάκη
Συλλογή Νικολάου Κουκουλάκη
Συλλογή Πετράκη Γεώργιου του Αντωνίου
Συλλογή Πετράκη Γεώργιου του Αντωνίου
Συλλογή Ιωάννη Μάντακα
Συλλογή Ιωάννη Μάντακα
Συλλογή Πρίγκιπα Γεώργιου
Συλλογή Πρίγκιπα Γεώργιου
Αρχείο Ροταριανού Ομίλου Χανίων
Αρχείο Ροταριανού Ομίλου Χανίων
Αρχείο Ελληνικού Προξενείου Χανίων
Αρχείο Ελληνικού Προξενείου Χανίων
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σούδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σούδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σούδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σούδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλατά
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων
Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαρακήνας Σελίνου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σαρακήνας Σελίνου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοντομαρίου Κυδωνίας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοντομαρίου Κυδωνίας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλιγών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλιγών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλεμενιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλεμενιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δρυών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δρυών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κακοδικίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κακοδικίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σπίνας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σπίνας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραμνής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραμνής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χωρδακίου Ακρωτηρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χωρδακίου Ακρωτηρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμένων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμένων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κακόπετρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κακόπετρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αφράτων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αφράτων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βασιλόπουλου Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βασιλόπουλου Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρών Αποκορώνου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρών Αποκορώνου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρών Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρών Κισάμου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μανωλιόπουλου Κυδωνίας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μανωλιόπουλου Κυδωνίας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιβανιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιβανιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σφακίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σφακίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σφακίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Σφακίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κυπάρισσου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κυπάρισσου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βλαχερωνίτισσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βλαχερωνίτισσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ξαμουδοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ξαμουδοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουφού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουφού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοντοπούλων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοντοπούλων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουστογέρακου
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Τεμενίων
Αρχείο Δημοτικού σχολείου Τεμενίων
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 253