Αρχείο EDU005.01 - Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK EDU005.01

Τίτλος

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρνιών

Ημερομηνία(ες)

  • 1899 - 1952 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

8 βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: 2ο Δημοτικό Σχολείο Μουρνιών
Ημερομηνία εισαγωγής: 1990-03-28
ΑΒΕ: 81

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Παρατηρούνται κάποιες διαφορές ανάμεσα στην κατάσταση παράδοσης του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής και στο συνοπτικό ευρετήριο. Ισχύει το ευρετήριο. Βλέπε επίσης Α.Β.Ε.: 304

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες